ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
   และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007 by Thaifittips - All Rights Reserved
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น

เพียงกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้
ชื่อเล่น:
E-Mail:
คุณจะได้รับ
  • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
  • คอร์สลดน้ำหนักส่วนเกิน 4 วัน
  • บทความลดไขมันส่วนเกิน 4 บทความทุก 2 สัปดาห์
  • ทิปสุขภาพประจำวัน เป็นระยะเวลา 7 วัน
  • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน

ตรงถึงหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ
 ฟรี
ข้อตกลงในการใช้เวบไซด์นี้
คำจำกัดความ
•        TFT เป็นตัวย่อของ thaifittips
•        อ้วนศาสตร์ หมายถึง ebook ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ TFT
•        สินค้า ผลิตภัณฑ์ หมายถึง อ้วนศาสตร์
•        Website นี้ หมายถึง  www.thaifittips.com
•        ผู้เยี่ยมชม หมายถึง ผู้ที่มาเยี่ยมชม website  www.thaifittips.com
•        ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผู้ที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ email รวมไปถึง ipaddress แก่
thaifittips
•        ลูกค้า หมายถึง ผู้ที่สั่งซื้อ “อ้วนศาสตร์”

TFT นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูล  ทิป เทคนิค วิธีการลดน้ำหนักที่มีคุณภาพสูง ในราคาที่ย่อมเยา  
ที่จำเป็นต่อการลดน้ำหนักส่วนเกิน  

SPAM
TFT จะไม่มีส่วนในการ SPAM ข่าวหรือข้อมูลต่างๆหรือ สนับสนุนให้มีการ SPAM   ใครก็ตามที่มีค
วามสัมพันธ์กับ TFTในฐานะเป็นหุ้นส่วนหรือ ความร่วมมือ JointVenture หรือเป็นผู้ที่โปรโมท
ผลิตภัณฑ์ในฐานะ affiliate แล้ว SPAM ความสัมพันธ์นั้นจะยุติลงทันที
 

TFT จะไม่ใช้วิธีการดูด email แล้ว SPAM  แต่จะใช้วิธียื่นข้อเสนอให้ ผู้ที่ต้องการใช้บริการ
จาก TFT เป็นผู้แสดงความจำนงในการให้ข้อมูลแก่ TFT

การกลั่นแกล้งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก เจ้าของ email
เพื่อเป็นการปกป้องรายชื่อ email  ระบบจะทำการบันทึก IPaddress ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ หรือการใช้บริการอื่นใดจาก TFT   ถ้ามีการให้emailแก่TFTโดยเจ้าของemailไม่อนุญาต  
เจ้าของIP นั้นจะถูกยกเลิกการให้บริการจาก thaifittips.com

การกระทำใดๆที่ผิดต่อกฎหมาย
TFT จะดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุดสำหรับผู้ที่พยายามที่จะใช้ระบบ โปรแกรมซอฟท์แวร์ต่างๆ
เพื่อจุดประสงค์การซื้อสินค้าและบริการที่ผิดต่อกฎหมายเช่น  การใช้บัตรเครดิตของผู้อื่น โดยไม่ได้รับ
อนุญาต

ข้อตกลงในการยกเลิกการรับข่าวสารจาก TFT
TFT จะยังคงให้เกียรติและตอบรับคำขอของผู้ใช้บริการจาก TFTในการยกเลิกการรับข้อมูลจาก TFT
เมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการ  ทุกๆ email ที่ส่งมาจาก TFT จะมีวิธีการยกเลิกการรับข้อมูลจาก TFT อยู่
ข้างล่าง email ทุกฉบับที่ส่งไป  หรืออีกวิธีหนึ่งให้ส่ง email ว่างไปที่  unsubscribe@thaifittips.com

ทำไมเราจึงต้องเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลต่างๆที่เราเก็บในเพื่อเป็นการบันทึกว่าผู้ใช้บริการหรือลูกค้าได้ใช้บริการใดไปแล้วบ้าง  ไม่ว่า
กิจกรรมนั้นจะทำได้เพียง 1 ครั้ง เช่น การซื้อสินค้าหรือบริการ  หรือ การรับข่าวสารจาก TFT  
ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ TFT จะใช้เพื่อการปรับปรุงระบบต่างๆให้ตอบสนองต่อลูกต้าของ TFTได้ดียิ่งขึ้น  

ใครที่มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้
1.        เจ้าหน้าที่ของ TFT
2.        ผู้ที่เป็นผู้แทนจากลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการจาก TFT
3.        ผู้ที่ถือคำสั่งศาล

ประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวม
HTTP ,cookies  ที่อยู่ อีเมลล์ สำหรับการติดต่อ และระบุตัวบุคคล

emailที่ติดต่อได้หากเกิดข้อสงสัยใดๆ contact@thaifittips.com
หรือ โทรศัพท์ 081-170-1391 ครับ