ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007 by Thaifittips - All Rights Reserved
ลดพุง เพิ่มชีวิต

เมื่อคุณอยู่ในช่วงวัยกลางคน  "พุง"ก็จะกลายเป็นความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพของคุณ   
พุงที่ยื่นออกมาจากหน้าท้องจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
สูง และโรคหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบตัน   และนอกจากนี้นักวิจัยยังพบว่าการลดไขมันที่
พุงยังเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยครับ

พุงของคุณ ไม่ได้ประกอบเพียงแค่ชั้นไขมันใต้ผิวหนังเท่านั้น  แต่ยังหมายรวมถึงไขมันที่
ติดกับอวัยวะภายในอีกด้วย  แหล่งใหญ่ที่สุดแหล่งหนึ่งเรียกว่า"โอเมนตัม"

และ "โอเมนตัม"นี่เองที่เป็นไขมันที่สำคัญยิ่ง  เพราะพบว่าคนที่มีโอเมนตัมมาก  ยิ่ง
ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดยากมากขึ้น และทำให้เกิดโรคเบาหวานตามมา

โอเมนตัมจะมีลักษณะคล้ายผืนผ้าอยู่ภายในช่องท้องครับ   ถ้าผู้ที่มีพุงมาก  ขนาดของโอ
เมนตัมก็จะใหญ่แน่นอยู่ในท้องของคุณ แต่ถ้าเป็นคนที่ผอม ขนาดของโอเมนตัมก็จะมี
ขนาดที่เล็กกว่า

มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่า ไขมันที่เรียกว่าโอเมนตัมที่ใหญ่มากขึ้นเป็นอันตรายมาก
กว่าไขมันที่อยู่ชั้นใต้ผิวหนัง   ดังนั้นคนที่อ้วนลงพุง จึงมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือด
หัวใจสูงกว่าคนที่อ้วนตามแขนตามขามากครับ

การลดไขมันโอเมนตัม จึงมีความสำคัญมากที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่งเสมอ  และถ้าคุณลด
ไขมันโอเมนตัมออกไป  คุณจะได้เห็นกล้ามเนื้อหน้าท้องที่สวยงามอย่างที่ใครๆก็ใฝ่ฝัน
ถึง

ไขมันมีอยู่ทั้งที่ติดอยู่กับอวัยวะภายใน (โอเมนตัม) และชั้นใต้ผิวหนัง  มีแค่สายวัดก็
สามารถวัดขนาดของโอเมนตัมได้แล้วครับ ถ้าคุณมีรอบเอวมากกว่า 90 เซนติเมตรใน
ผู้ชาย หรือ 80 เซนติเมตรในผู้หญิงก็ถือว่าอ้วนลงพุงแล้วครับ

วิธีการลดไขมันโอเมนตัมที่ดีที่สุดจะต้องประกอบด้วย อาหาร และการออกกำลังกาย
ครับ  และในการลดไขมันที่ดี จึงต้องใช้เวลา  ดังนั้นให้เริ่มต้นเดี๋ยวนี้ครับเกี่ยวกับผู้เขียนบทความ: ปิติ นิยมศิริวนิช  แหล่งข้อมูลที่มากกว่าและเชื่อถือได้ในเรื่อง
วิธีการลดไขมันส่วนเกิน คุณสามารถอ่านและรับบทความใหม่ๆทางemailทุก2สัปดาห์
ได้ที่
http://www.thaifittips.comโอเมนตัม
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น
คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความลดไขมันส่วนเกินทุก 2 สัปดาห์
 • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน
ตรงถึงที่อยู่อีเมลของคุณ  ฟรี

ลดความอ้วน ฟรี ฟรี ฟรี !!

  ถ้าคุณกำลังมองหา Tips Tricks &
  Techiniques การลดน้ำหนักอย่าง
  ถูกต้อง  และดูแลสุขภาพด้วยตน
  เองอย่างถาวร และตลอดไป

  โดยที่ไม่ต้องใช้ยา หรืออาหาร
  เสริมลดน้ำหนักซึ่งทำให้คุณต้อง
  สูญเสียเงิน ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก

  มูลค่า 250 บาทต่อปี
  (แต่ผมยกให้คุณ ฟรี)


  คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความสลายไขมัน ทุก 2 สัปดาห์

 • สิทธิพิเศษประจำเดือน

  ทั้งหมด ฟรี