ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007 by Thaifittips - All Rights Reserved
คำถามที่พบบ่อยเรื่องการผ่าตัดลดน้ำหนัก

ผ่าตัดลดน้ำหนักคืออะไร?
การผ่าตัดลดน้ำหนักเป็นการผ่าตัดที่เปลี่ยนเส้นทางเดินอาหาร เพื่อให้มีการย่อยและการ
ดูดซึมน้อยลง  เช่น การจำกัดปริมาณอาหารในกระเพาะอาหาร  หรือเปลี่ยนเส้นทางเดิน
ของลำไส้ให้มีระยะทางที่สั้นลง (แน่นอนครับ การย่อยและการดูดซึมก็สั้นลงด้วย)
เพื่อให้ได้รับแคลอรี่จากอาหารที่ลดลง  และสารอาหารต่างๆก็จะได้รับน้อยลงด้วยครับ

ฉันต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อลดน้ำหนักหรือไม่?
นอกเสียจากว่าคุณจะมีดัชนีมวลกายมากกว่า 40 (คำนวณจากน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหาร
ด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสอง)  

การผ่าตัดไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อความสวยงามครับ  แต่เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันต่างหาก และคุณควรใช้วิธีการรับประทานอาหารและ
ออกกำลังกายอย่างถูกต้องก่อนเสมอ  

ผู้ที่มีโรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ  โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดิน
อาหาร โรคตับแข็ง และผู้ที่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ ห้ามเด็ดขาดครับ

มีทางเลือกอะไรบ้างสำหรับการผ่าตัดเพื่อลดน้ำหนัก
การผ่าตัดเพื่อลดน้ำหนักมีหลายวิธีครับ  แต่วิธีที่ใช้มากก็จะเป็นวิธีที่เรียกว่า Gastric
Banding (วิธีใช้ห่วงรัดกระเพาะอาหาร) เพื่อให้มีขนาดความจุของกระเพาะที่ลดลง ดัง
รูปอีกวิธีหนึ่งเรียกว่า
Roux-en-Y with gastric bypass (วิธีผ่าตัดโยกย้ายลำไส้แบบหนึ่ง)
ศัลยแพทย์จะตัดบางส่วนของกระเพาะอาหารและนำลำไส้ส่วนหนึ่งยกขึ้นไปต่อกับ
กระเพาะอาหารครับ   

วิธีแรกนิยมใช้กันมาก  เพราะสามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการครับ

ฉันจะลดน้ำหนักส่วนเกินได้มากเท่าไหร่
ขึ้นกับวิธีการผ่าตัดที่ใช้ และแล้วแต่บุคคลด้วยครับ  โดยทั่วไปเท่าที่มีการศึกษามักพบ
ว่าน้ำหนักจะค่อยๆลดลงในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีหลังการผ่าตัด  และหลังจากนั้น
น้ำหนักก็จะคงที่ โดยทั่วไปมักจะมีน้ำหนักลดลงได้มากถึง 50% ของน้ำหนักส่วน
เกินเลยทีเดียว

มีความเสี่ยงอะไรบ้างหรือไม่
หลังการผ่าตัดใส่ห่วงรัดกระเพาะอาหารมีความเสี่ยงคือห่วงที่ใส่อยู่เลื่อนได้ ซึ่งจะทำให้
ขนาดและปริมาณของความจุของกระเพาะอาหารเปลี่ยนแปลง

และความเสี่ยงอีกข้อหนึ่งก็คือการเสียเลือด  การติดเชื้อที่แผลผ่าตัด  และการดูดซึมของ
สารอาหารที่ลดลง

จะรู้ได้อย่างไรว่าการผ่าตัดแบบไหนที่เหมาะกับตนเอง?
ขึ้นกับสภาพร่างกายและโรคประจำตัวครับ  และแนะนำให้คุยกับศัลยแพทย์ด้วยครับ

การผ่าตัดลดน้ำหนักจะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นได้ด้วยหรือไม่
โดยทั่วไปการผ่าตัดลดน้ำหนักจะช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงของความอ้วนจาก
การเกิดโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง โคเลสเตอรอลในเลือดสูง  โรคเข่าเสื่อมครับ
ช่วยให้รูปร่างของคุณดีขึ้นได้ครับ

มีขั้นตอนอะไรก่อนการผ่าตัดลดความอ้วน
ก่อนอื่นนะครับ คุณต้องผ่านการซักประวัติและตรวจร่างกายเพื่อประเมินว่าคุณจะได้
รับประโยชน์จากการผ่าตัดและช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคต่างๆจากความอ้วน
หรือไม่

และคุณต้องทำความเข้าใจว่าการผ่าตัดลดน้ำหนักนั้นคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวคุณเอง
ไปตลอดชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย  ลดการดื่มเครื่อง
ดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ งดสูบบุหรี่  ถ้าจำเป็น

จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังการผ่าตัดอย่างไรบ้าง
คุณต้องปรับตัวเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี แม้ว่าหลังการผ่าตัดลดน้ำหนักแล้วนะครับ   ไม่ว่า
จะเป็นการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย  และรับประทานยาเท่าที่จำเป็น  ลด
การรับประทานยาในกลุ่มของAspirin หรือ ยาแก้ปวดบางชนิดในกลุ่ม NSIADs ได้แก่
Ibuprofen, Diclofenac, Aspirin ครับ
เกี่ยวกับผู้เขียนบทความ: ปิติ นิยมศิริวนิช  แหล่งข้อมูลที่มากกว่าและเชื่อถือได้ในเรื่อง
วิธีการลดไขมันส่วนเกิน คุณสามารถอ่านและรับบทความใหม่ๆทางemailทุก2สัปดาห์
ได้ที่
http://www.thaifittips.com
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น
คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความลดไขมันส่วนเกินทุก 2 สัปดาห์
 • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน
ตรงถึงที่อยู่อีเมลของคุณ  ฟรี

ลดความอ้วน ฟรี ฟรี ฟรี !!

  ถ้าคุณกำลังมองหา Tips Tricks &
  Techiniques การลดน้ำหนักอย่าง
  ถูกต้อง  และดูแลสุขภาพด้วยตน
  เองอย่างถาวร และตลอดไป

  โดยที่ไม่ต้องใช้ยา หรืออาหาร
  เสริมลดน้ำหนักซึ่งทำให้คุณต้อง
  สูญเสียเงิน ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก

  มูลค่า 250 บาทต่อปี
  (แต่ผมยกให้คุณ ฟรี)


  คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความสลายไขมัน ทุก 2 สัปดาห์

 • สิทธิพิเศษประจำเดือน

  ทั้งหมด ฟรี