ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007 by Thaifittips - All Rights Reserved
โรคอ้วน: ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็ง

มะเร็งเต้านม

ความเป็นจริงคือ ผู้หญิงที่อ้วนจะมีความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งเต้านมมากกว่าปรกติ นั่น
เป็นเพราะว่าผู้ที่อ้วนมักจะสร้างฮอร์โมนเพศหญิงมากกว่า

ฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนที่ที่สร้างมาจากรังไข่และทำให้เกิดการหนาตัวของเยื่อ
บุโพรงมดลูกเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์  และยังเป็นฮอร์โมนที่ทำให้มีการ
เปลี่ยนแปลงในวัยสาวอีกด้วย  ซึ่งทำให้ผู้หญิงมีเต้านม  มีสะโพกที่ผายออก

เซลล์ที่ทำหน้าที่เก็บสะสมไขมันก็เป็นแหล่งผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนได้ด้วยครับ  โดย
จะเปลี่ยนฮอร์โมนชนิดอื่นให้กลายเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจน ดังนั้นในคนอ้วนจะมี
ฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงกว่าคนที่มีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ  

มีการศึกษาว่าในผู้ที่อ้วนจะมีฮอร์โมนที่มีชื่อว่าเอสโตรเจน  ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิง
มากกว่า  และในทางการแพทย์ทราบว่าถ้ามีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อ
การเกิดมะเร็งเต้านม

มีการศึกษาหนึ่งซึ่งตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ Journal of the National Cancer
Institute พบว่าปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายของคนอ้วนมากกว่าคนที่ไม่อ้วน
มากถึง 50%-219% เลยทีเดียว

และตอนนี้เราทราบแล้วว่าความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมในผู้หญิงวัยหมด
ประจำเดือนนั้นเพิ่มขึ้นตามดัชนีมวลกาย BMI และน้ำหนักตัว

และนอกจากนี้ยังพบว่าผู้หญิงที่อ้วนที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า 30 ขึ้นไป มีฮอร์โมนเอส
โตรเจนในร่างกายสูงกว่าผู้ที่มีน้ำหนักตัวปกติมากถึง 60%-219%
และยิ่งมีดัชนีมวลกายเพิ่มขึ้น 5 ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมอีก 18%

และแน่นอนครับการลดน้ำหนักตัวด้วยการรับประทานอาหารและออกกำลังกายอย่าง
ถูกต้องจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมด้วยครับ

มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

จากรายงานการวิจัยมีการศึกษาว่าผู้ที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า 30 มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็น
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกมากกว่าผู้ที่มีดัชนีมวลกายน้อยกว่า 25 ลงไปด้วยครับ
 

ฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนที่ที่สร้างมาจากรังไข่และทำให้เกิดการหนาตัวของเยื่อ
บุโพรงมดลูกเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์

ในขณะที่ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ก็เป็นฮอร์โมนเพศที่สำคัญอีกตัวที่ทำให้เยื่อบุโพรง
มดลูกหนาตัว   

โดยปกติฮอร์โมนนี้จะทำงานประสานและรักษาสมดุลซึ่งกันและกัน  แต่ถ้ามีฮอร์โมน
ชนิดใดชนิดหนึ่งมากหรือน้อยเกินไปก็มีโอกาสเกิดโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้ด้วย
ครับ

ถ้าร่างกายมีการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนในปริมาณที่มากเกินไป  ก็จะทำให้เพิ่มความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งที่เยื่อบุโพรงมดลูกได้ด้วยครับ  และยาฮอร์โมนทดแทนก็
สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งที่เยื่อบุโพรงมดลูกได้เช่นกัน

มะเร็งลำไส้ใหญ่

มีการศึกษาในผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 40-59 ปี พบว่าผู้ที่อ้วนจะมีโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้
ใหญ่สูงกว่าผู้ที่น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ 2 เท่า  และในผู้ชายก็พบว่ามีโอกาสเกิดมะเร็ง
ลำไส้ใหญ่สูงมากกว่าผู้ที่มีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติมากถึง 40%

ในมะเร็งเต้านมเราพบว่าความอ้วนทำให้มีฮอร์โมนเพศมากขึ้น  ซึ่งฮอร์โมนเพศที่มาก
ขึ้นนี้เองที่เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านม  แต่ ณ ปัจจุบัน เรายังไม่ทราบว่า
ทำไมคนที่อ้วนจึงมีโอกาสเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่สูงกว่าคนทั่วไปครับ  
แต่มีอยู่อย่างหนึ่งครับ  การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเกิดจากทั้งปัจจัยด้านพันธุกรรม
และสิ่งแวดล้อม และสลับซับซ้อนมากครับ  และความอ้วนนั้นย่อมส่งผลต่อการเผา
ผลาญและฮอร์โมนอย่างแน่นอน   

แม้ว่าเราไม่สามารถสรุปได้ ณ ตอนนี้ว่าความอ้วนทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อย่างไร  
หรืออาจเกิดจากอาหารที่ไม่มีใยอาหารและมีไขมันที่สูง  ตอนนี้ก็กำลังมีงานวิจัยที่กำลัง
ศึกษาอยู่ครับว่า  ความอ้วนทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อย่างไร

มะเร็งลำไส้ใหญ่จะแปรตามกับพุงรอบเอวครับ ไม่ใช่ดัชนีมวลกาย   ยิ่งมีรอบเอวที่มาก
ยิ่งมีความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่สูงมากขึ้นครับ

ผลของความอ้วนอย่างหนึ่งก็คือ ภาวะดื้อต่ออินซุลิน  ซึ่งทำให้ร่างกายต้องสร้าง
อินซูลินเพิ่มขึ้น (อ่านรายละเอียดต่อเรื่องเบาหวานครับ)  จากการศึกษาที่ลงในนิตยสาร
ทางการแพทย์  Journal of the National Cancer Institute พบว่าผู้ที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินก็
ยิ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่มากขึ้นครับ
เกี่ยวกับผู้เขียนบทความ: ปิติ นิยมศิริวนิช  แหล่งข้อมูลที่มากกว่าและเชื่อถือได้ในเรื่อง
วิธีการลดไขมันส่วนเกิน คุณสามารถอ่านและรับบทความใหม่ๆทางemailทุก2สัปดาห์
ได้ที่
http://www.thaifittips.com
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น
คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความลดไขมันส่วนเกินทุก 2 สัปดาห์
 • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน
ตรงถึงที่อยู่อีเมลของคุณ  ฟรี

ลดความอ้วน ฟรี ฟรี ฟรี !!

  ถ้าคุณกำลังมองหา Tips Tricks &
  Techiniques การลดน้ำหนักอย่าง
  ถูกต้อง  และดูแลสุขภาพด้วยตน
  เองอย่างถาวร และตลอดไป

  โดยที่ไม่ต้องใช้ยา หรืออาหาร
  เสริมลดน้ำหนักซึ่งทำให้คุณต้อง
  สูญเสียเงิน ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก

  มูลค่า 250 บาทต่อปี
  (แต่ผมยกให้คุณ ฟรี)


  คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความสลายไขมัน ทุก 2 สัปดาห์

 • สิทธิพิเศษประจำเดือน

  ทั้งหมด ฟรี