ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007 by Thaifittips - All Rights Reserved
ความอ้วน  ความเสี่ยงของโรคมะเร็ง 2

เมื่อครั้งที่แล้วผมได้คุยเรื่อง ความอ้วนเป็นความเสี่ยงของมะเร็งเต้านม  มะเร็งเยื่อบุ
โพรงมดลูก และมะเร็งลำไส้ใหญ่ไปแล้วนะครับ

มะเร็งหลอดอาหาร
มีใครรู้จักโรคกรดไหลย้อนหลอดอาหารไหมครับ     เป็นภาวะกรดที่หลั่งจากกระเพาะ
อาหารไหลย้อนขึ้นไปยังหลอดอาหารครับ  ดังรูป
กรดที่หลั่งจากกระเพาะมีสมบัติที่กรดกร่อนได้นะครับ  แต่กระเพาะอาหารมีกลไกที่จะ
ช่วยป้องกันกรดอยู่แล้วครับ  แต่หลอดอาหารไม่มี  ดังนั้นถ้ากรดไหลย้อนขึ้นไปที่
หลอดอาหารก็สามารถที่จะถูก 'กัดกร่อน'ได้ครับ

โดยปกติแล้ว ที่ระหว่างหลอดอาหารต่อกับกระเพาะจะมีกล้ามเนื้อหูรูดอยู่  ในคนอ้วน
กล้ามเนื้อตรงนี้จะเปิดออกเล็กน้อยครับ  และเปิดโอกาสให้กรดไหลย้อนขึ้นไปได้ เรา
เรียกโรคนี้ว่ากรดไหลย้อนครับ หรือ GERD (Gastro esophageal reflux disease)
และพบว่า ผู้ที่เป็นโรค GERD 10-20% จะเป็นมะเร็งที่หลอดอาหาร  นั่นคือกรดไหล
ย้อนไปกัดกร่อนที่ผนังหลอดอาหารซ้ำแล้วซ้ำอีก จนกลายเป็นมะเร็ง  

มะเร็งที่ไต
มีงานวิจัยที่บ่งบอกว่าการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งที่ไต  แต่ตอน
หลังก็พบว่า ความอ้วนร่วมกับความดันโลหิตสูง ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงเช่นกัน  และความ
เสี่ยงนี้เกิดขึ้นมากจากการที่ไขมันในร่างกายรวมกับออกซิเจน เกิดเป็นปฎิกริยาทางเคมี
เรียกว่า Lipid Peroxidation

ซึ่งเป็นอนุมูลอิสระชนิดหนึ่ง  แล้วไปทำลายที่ DNA ในเซลล์ไต  ทำให้เกิดการทำลาย
และความเสียหายของรหัสพันธุกรรม  และทำให้เกิดเป็นเซลล์มะเร็งขึ้น  

อย่างไรก็ตามการสูบบุหรี่  ความอ้วน ก็เป็นความเสี่ยงที่สำคัญในการที่จะเกิดมะเร็งที่
ไต  การรับประทานใยอาหารมากๆและอาหารไขมันต่ำร่วมกับการออกกำลังกาย จะ
ช่วยลดความเสี่ยงนี้ลงได้ครับ

มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นในเพศชายครับ  นั่นเป็นเพราะว่าความอ้วน
ทำให้ระดับฮอร์โมนเพศเพิ่มสูงขึ้น และทำให้เซลล์มีการทำงานตอบสนองต่อฮอร์โมน
และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อลูกหมากได้ครับ
ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่เกินนั้นจะกระตุ้นการทำงานในระบบสืบพันธ์ ซึ่งก็
เป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งต่อลูกหมาก

ในผู้ชายที่อ้วนพบว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากสูงกว่า  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง สัมพันธ์กับ BMI (ดัชนีมวลกาย) ยิ่งมี BMI มากยิ่งเสี่ยงมากขึ้นนั่นเอง


เกี่ยวกับผู้เขียนบทความ: ปิติ นิยมศิริวนิช  แหล่งข้อมูลที่มากกว่าและเชื่อถือได้ในเรื่อง
วิธีการลดไขมันส่วนเกิน คุณสามารถอ่านและรับบทความใหม่ๆทางemailทุก2สัปดาห์
ได้ที่
http://www.thaifittips.com
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น
คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความลดไขมันส่วนเกินทุก 2 สัปดาห์
 • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน
ตรงถึงที่อยู่อีเมลของคุณ  ฟรี

ลดความอ้วน ฟรี ฟรี ฟรี !!

  ถ้าคุณกำลังมองหา Tips Tricks &
  Techiniques การลดน้ำหนักอย่าง
  ถูกต้อง  และดูแลสุขภาพด้วยตน
  เองอย่างถาวร และตลอดไป

  โดยที่ไม่ต้องใช้ยา หรืออาหาร
  เสริมลดน้ำหนักซึ่งทำให้คุณต้อง
  สูญเสียเงิน ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก

  มูลค่า 250 บาทต่อปี
  (แต่ผมยกให้คุณ ฟรี)


  คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความสลายไขมัน ทุก 2 สัปดาห์

 • สิทธิพิเศษประจำเดือน

  ทั้งหมด ฟรี