ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007 by Thaifittips - All Rights Reserved
คู่หูลดน้ำหนัก :เพื่อนที่สามารถช่วยคุณได้

การลดน้ำหนักคนเดียวอาจทำให้คุณรู้สึกเบื่อ และขาดกำลังใจ  แต่ว่าอาจจะทำให้คุณ
หายเบื่อได้ครับ  ถ้าหาเพื่อนหรือใครสักคนที่เป็นคนรู้จักมาลดน้ำหนักด้วยกัน

ผมกำลังพูดถึง "คู่หูลดน้ำหนัก" อยู่ครับ   คู่หูลดน้ำหนัก คือสิ่งที่จะช่วยให้คุณสร้าง
พลังใจ และช่วยแชร์สิ่งต่างๆ รวมทั้งน้ำหนักของตัวคุณเองด้วย  มีการวิจัยว่าการลด
น้ำหนักด้วยกันจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักคนเดียว

คนส่วนใหญ่มักจะทุ่มเทในการควบคุมอาหารและออกกำลังกายแต่ลืมที่จะคิดถึงเรื่อง
ของการสร้างพลังใจให้กับตนเอง และส่วนใหญ่ มักจะล้มเลิกกลางคัน เพราะขาดข้อที่
สำคัญ นั่นคือการสร้างพลังใจ

ในการลดน้ำหนักคุณต้องสร้างความคิดในเชิงบวกในการต่อสู้กับน้ำหนักที่เกิน  และ
ถ้าคุณหาเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข คุณก็จะสำเร็จในการลดน้ำหนักได้มากกว่าด้วยครับ

ในการเลือกคู่หูลดน้ำหนัก

การเลือกคู่หูลดน้ำหนัก ก็เหมือนกันกับเลือกอาหารนั่นแหละครับ แล้วแต่บุคคล  คุณ
เองก็ไม่อยากให้คู่หูของคุณห้ามการรับประทานอาหารที่คุณชอบไปทุกครั้งหรือ
อนุญาตให้คุณเลือกรับประทานอาหารตามใจปากตลอดเวลาใช่ไหมครับ  

แต่ถ้าคุณเลือกคู่หูลดน้ำหนักที่มีเป้าหมายเดียวกันกับคุณก็คงเป็นไปไม่ได้ เพราะแต่ละ
คนย่อมต้องการในสิ่งที่แตกต่าง  สมมุติว่า สมชายเลือกสมทรงเป็นคู่หูลดน้ำหนัก ทั้งคู่
มีน้ำหนักพอกัน 85 กิโลกรัม กับ 83 กิโลกรัม แต่สมชายต้องการลดน้ำหนัก 10
กิโลกรัม แต่สมทรงต้องการลดน้ำหนัก 5 กิโลกรัม เป็นต้น

คู่หูลดน้ำหนักเป็นเพียงแค่คน 2 คน หรือกลุ่มคน ที่ต้องการเป้าหมายร่วมกันและรู้
ว่าการที่มีคนอื่นร่วมลดน้ำหนักด้วยกันจะทำให้เข้าสู่เป้าหมายได้ดีกว่า

ทั้งคู่อาจต้องออกกำลังกายด้วยกัน  รับประทานอาหารร่วมกันครับเพื่อช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน  หรือ ต่างคนต่างไปออกกำลังกายของตนเอง หรือต่างคนต่างรับประทาน
อาหาร แต่ให้เข้ามาคุยปรึกษากันว่าทำอะไรไปแล้วบ้างก็สุดแล้วแต่ครับ

และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการติดต่อสื่อสารครับ  คุณอาจต้องจำ email หรือเบอร์โทรคู่หู
ของคุณ สำหรับการปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือ เมื่อตกอยู่ในสภาวะคับขันครับ  หรือ
พบปะกันในบางครั้งก็ได้ครับ

ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีใด สิ่งสำคัญก็คือคนหนึ่งต้องสละเวลาเพื่อรับฟัง
อีกคนหนึ่งครับ  ไม่ว่าจะเป็น chat ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์  หรือ email หรือพบปะกัน ไม่
สำคัญครับ สิ่งสำคัญคือคุณต้องเต็มใจช่วยเหลือคู่หูของคุณ และช่วยตนเองในการลด
น้ำหนักด้วย

การร่างสัญญาลดน้ำหนัก

เพื่อเป็นการรับประกันว่าทั้งคุณและคู่หูจะได้รับประโยชน์ร่วมกันคุณอาจต้องร่าง
สัญญาครับ   เป็นกระดาษสัญญากันซึ่งจะเขียนเป้าหมายร่วมกัน และวิธีการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันครับ

ให้เขียนเป้าหมายระยะสั้น (เช่น ฉันจะวิ่งรอบสนามหน้าบ้านวันละ 3 รอบ 4 วันต่อ
สัปดาห์ และฉันต้องให้เธอมาวิ่งด้วยกัน) และ เขียนเป้าหมายระยะยาว (เช่น ฉันต้องลด
น้ำหนักให้ได้ 5 กิโลกรัมใน 1 เดือน )

การตั้งเป้าหมายนั้นต้องหนักแน่นนะครับ  แต่ให้ยืดหยุ่นด้วยครับ   และให้ต่างคนต่าง
เก็บสัญญาเป็นของตนเองและอ่านให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้

อย่ากลัวครับ ถ้าคู่หูของคุณไม่ยอมมาออกกำลังกายด้วย  หรือถ้าคุณไม่ได้รับเป้าหมายที่
คุณต้องการ หรือ ถ้าคู่หูลดน้ำหนักของคุณต้องการอะไรที่มากกว่าที่คุณต้องการ  ให้คุย
ปรึกษากันครับ  ถ้าคิดว่าไปด้วยกันไม่ได้ ก็คงต้องแยกกัน

แล้วคุณจะพบว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่จะสร้างมิตรที่แท้จริงระหว่างกันได้ด้วยนะครับ
เกี่ยวกับผู้เขียนบทความ: ปิติ นิยมศิริวนิช  แหล่งข้อมูลที่มากกว่าและเชื่อถือได้ในเรื่อง
วิธีการลดไขมันส่วนเกิน คุณสามารถอ่านและรับบทความใหม่ๆทางemailทุก2สัปดาห์
ได้ที่
http://www.thaifittips.com
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น
คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความลดไขมันส่วนเกินทุก 2 สัปดาห์
 • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน
ตรงถึงที่อยู่อีเมลของคุณ  ฟรี

ลดความอ้วน ฟรี ฟรี ฟรี !!

  ถ้าคุณกำลังมองหา Tips Tricks &
  Techiniques การลดน้ำหนักอย่าง
  ถูกต้อง  และดูแลสุขภาพด้วยตน
  เองอย่างถาวร และตลอดไป

  โดยที่ไม่ต้องใช้ยา หรืออาหาร
  เสริมลดน้ำหนักซึ่งทำให้คุณต้อง
  สูญเสียเงิน ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก

  มูลค่า 250 บาทต่อปี
  (แต่ผมยกให้คุณ ฟรี)


  คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความสลายไขมัน ทุก 2 สัปดาห์

 • สิทธิพิเศษประจำเดือน

  ทั้งหมด ฟรี