ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007 by Thaifittips - All Rights Reserved
ครีมนวดสลายไขมัน สามารถช่วยรักษาเซลลูไลท์ได้จริงหรือ แล้วมันคืออะไร

ผมคิดว่าหลายๆท่านคงจะสงสัยเหมือนกับผมใช่ไหมครับ  เคยเห็นสถานลดน้ำหนักใช้
กัน  แต่เขาก็ไม่ค่อยบอกส่วนประกอบ  แล้วก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร  วันนี้ผมจะเปิดเผย
ความลับนี้กันครับ

ครีมนวดลดไขมันใช้หลักการนำยาซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่เซลล์ไขมัน แล้วกระตุ้นให้มี
การสลายไขมันเฉพาะที่หรือที่เรียกว่าเซลลูไลท์  โดยทั่วไปมักจะใช้ยาหรือสมุนไพร
เป็นส่วนประกอบครับ

หลักการก็คือ เราทราบว่าไขมันจะสลายไปเป็นพลังงานเมื่อมีการ
กระตุ้นตัวรับ
อะดรีนาลีนชนิดเบต้า
ครับ

เมื่อร่างกายหลั่งอะดรีนาลีน  จะทำให้หัวใจบีบตัวเร็ว และเพิ่มความดันโลหิต เพิ่ม
พลังงาน เหงื่อออก เป็นระบบอัตโนมัติที่ร่างกายตอบสนองเมื่อเผชิญกับภาวะวิกฤติใน
ยามที่เผชิญกับอันตราย เช่น วิ่งหนีสัตว์ที่จะเข้ามาทำร้าย  ต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด

อะดรีนาลีนที่ร่างกายสร้างขึ้นมา จะไปกระตุ้นตัวรับอะดรีนาลีนซึ่งมีอยู่ทั่วร่างกายครับ        
ตัวรับอะดรีนาลีนมีอยู่ 2 ชนิดครับ คือแอลฟา กับเบต้า  ชนิดแอลฟาจะทำให้ผนัง
หลอดเลือดหดตัว  ส่วนชนิดเบต้าจะทำให้หัวใจบีบตัวเร็ว และทำให้เร่งการสลาย
ไขมันเพื่อให้ได้พลังงานด้วยครับ )

ทีนี้ลึกอีกนิดนะครับ ตัวรับอะดรีนาลีนชนิดแอลฟา ยังสามารถแบ่งออกได้เป็น ตัวรับ
แอลฟา-1 และ ตัวรับแอลฟา-2     
การยับยั้งตัวรับแอลฟา-2 ก็สามารถทำให้กระตุ้นการ
สลายไขมันได้เช่นกัน

นอกจากนี้อีกกลไกหนึ่งก็คือการ
ยับยั้งตัวรับอดีโนซีน และการยับยั้งเอนไซม์
ฟอสโฟไดเอสเตอเรส
ก็สามารถทำให้เกิดการสลายไขมันได้เช่นกันครับ

จากหลักการดังกล่าวนี้ทำให้มีการใช้ยาที่ชื่อว่า aminophyllineซึ่งใช้เป็นยาขยาย
หลอดลม  รักษาโรคหอบหืด และถุงลมโป่งพอง นั่นเป็นเพราะว่ายานี้มีผลยับยั้งตัวรับ
อะดีโนซีนครับ  ซึ่งจะไปทำให้เกิดการสลายไขมัน

ดังนั้นจึงมีการใช้ยา aminophylline เป็นยาครีมนวดสลายไขมันครับ  โดยหวังว่ายาน่า
จะซึมผ่านผิวหนังและไปทำให้เกิดการสลายไขมันใต้ผิวหนัง

แต่ถามว่ามีประสิทธิภาพดีจริงหรือ

มีการทดลองครับได้ทำการศึกษาทั้งผู้ชายและผู้หญิงระหว่าง 21-65 ปี ในคนที่มีดัชนี
มวลกายมากกว่า 27 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ทายานวด aminophylline ที่รอบเอววัน
ละ 2 ครั้ง และกลุ่มที่ไม่ได้ทายานวด โดยให้รับประทานอาหารที่มีแคลอรี่ 1200 กิโล
แคลอรี่ต่อวันเหมือนๆกัน  เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์

พบว่าในกลุ่มที่ทายานวดลดไขมัน aminophylline มีรอบเอวลดลงเฉลี่ย 11 เซนติเมตร
แต่ผู้ที่ไม่ได้ทายานวดมีรอบเอวลดลงเฉลี่ย 5 เซนติเมตร  จึงสรุปว่ายานวดก็เป็นทาง
เลือกที่ปลอดภัยสำหรับการลดไขมันเฉพาะที่ครับ

และมีการทดลองอีกครับ ที่มีการศึกษาในผู้หญิง 52 คน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มแล้วให้
ทายา aminophylline เปรียบเทียบกับยา Endermologie (เป็นชื่อยี่ห้อของผู้ผลิตครีมลด
ไขมันครับ  มีส่วนประกอบที่ถูกปกปิดเป็นความลับ)

ผลปรากฎว่าไม่พบความแตกต่าง ในคนที่ได้รับ aminophylline จะมีเซลลูไลท์ที่ต้นขาดี
ขึ้นเพียงแค่ 3 คนจาก 35 คนเท่านั้น  และคนที่ได้รับ Endermologie เซลลูไลท์ที่ต้นขาดี
ขึ้นมีเพียง 10 คนจาก 35 คนเท่านั้น  

ดังนั้นการศึกษานี้จึงไม่เชื่อว่าครีมนวดลดไขมันจะมีประสิทธิผลในการรักษา
เซลลูไลท์ครับ

แต่ว่าไม่ได้มีแต่ aminophylline เท่านั้นที่นำมาใช้เป็นครีมนวดสลายไขมันเท่านั้นนะ
ครับ  

ยังมีการใช้ยาหรือสมุนไพรอื่นๆ เช่น Yohimbine (ยับยั้งตัวรับอะดรีนาลีน ชนิดแอลฟา-
2 ) และ isoproterenol (กระตุ้นตัวรับอะดรีนาลีนชนิดเบต้า) ครับ  ในแต่ละบริษัทอาจ
ใช้ส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่ากว่า 1 อย่างก็แล้วแต่สูตรของบริษัทผู้
ผลิต  แต่การศึกษานั้นยังไม่มากพอที่จะบอกผลลัพธ์จากการใช้ครีมนวดสลายไขมันที่มี
ตัวยาเหล่านี้

ดังนั้นจะเห็นได้ว่ายังมีข้อมูลที่ขัดแย้งกันอยู่ในเรื่องของครีมนวดสลายไขมันครับ ยัง
ต้องการการวิจัยที่มากกว่านี้  และโดยปกติทั่วไปคอร์สสลายไขมันมักจะรับประกัน
ผลลัพธ์ 100% ซึ่งมันไม่จริง ซึ่งก็เหมือนกับเอาเงินไปวัดดวง และอาจได้ประโยชน์ไม่
คุ้มกับจำนวนเงินที่จ่ายไป  มีความเสี่ยงที่จะใช้ไม่ได้ผล

วิธีนี้เหมาะสำหรับการลดไขมันเฉพาะที่เท่านั้นนะครับ  ซึ่งเป็นเรื่องของความสวยงาม
มากกว่าการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพ

แต่ถ้าคุณต้องการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพแล้ว วิธีนี้ไม่เหมาะครับ และไม่ได้เป็นวิธีการที่
สร้างเสริมสุขภาพหรอกครับ

อ้างอิง
-Diabetes, Obesity and Metabolism Volume 9 Issue 3 Page 300-303, May 2007 :
Topical fat reduction from the waist

-Plast Reconstr Surg. 1999 Sep;104(4):1110-4; discussion 1115-7. Cellulite treatment:
a myth or reality: a prospective randomized, controlled trial of two therapies,
endermologie and aminophylline cream.
เกี่ยวกับผู้เขียนบทความ: ปิติ นิยมศิริวนิช  แหล่งข้อมูลที่มากกว่าและเชื่อถือได้ในเรื่อง
วิธีการลดไขมันส่วนเกิน คุณสามารถอ่านและรับบทความใหม่ๆทางemailทุก2สัปดาห์
ได้ที่http://www.thaifittips.com
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น
คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความลดไขมันส่วนเกินทุก 2 สัปดาห์
 • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน
ตรงถึงที่อยู่อีเมลของคุณ  ฟรี

ลดความอ้วน ฟรี ฟรี ฟรี !!

  ถ้าคุณกำลังมองหา Tips Tricks &
  Techiniques การลดน้ำหนักอย่าง
  ถูกต้อง  และดูแลสุขภาพด้วยตน
  เองอย่างถาวร และตลอดไป

  โดยที่ไม่ต้องใช้ยา หรืออาหาร
  เสริมลดน้ำหนักซึ่งทำให้คุณต้อง
  สูญเสียเงิน ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก

  มูลค่า 250 บาทต่อปี
  (แต่ผมยกให้คุณ ฟรี)


  คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความสลายไขมัน ทุก 2 สัปดาห์

 • สิทธิพิเศษประจำเดือน

  ทั้งหมด ฟรี