ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
       และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007 by Thaifittips - All Rights Reserved
แอปเปิ้ลไซเดอร์สามารถช่วยลดน้ำหนักและบำรุงสุขภาพได้หรือไม่

เดี๋ยวนี้เริ่มมีการแอบอ้างว่าแอปเปิ้ลไซเดอร์ว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพกันแล้ว  และขายเป็นอาหาร
เสริม (กันอย่างเป็นล่ำเป็นสัน)  บางที่กล่าวว่าเป็นยาแผนโบราณ  แต่ผมลองไปดูในฐานข้อมูลวิจัย
แล้วครับว่ามีการศึกษาเพียงเล็กๆเท่านั้นที่บอกว่าแอปเปิ้ลไซเดอร์ "น่าจะ" ช่วยในเรื่องในเรื่อง
เบาหวาน และลดความอ้วน

แล้วการรับประทานแอปเปิ้ลไซเดอร์สามารถช่วยบำรุงสุขภาพได้จริงหรือ  ?

แอปเปิ้ลไซเดอร์เป็นอาหารหมักดองครับ  ซึ่งน้ำตาลถูกเปลี่ยนให้เป็นแอลกอฮอลล์โดยแบคทีเรีย
และยีส  และคุณก็จะได้แอลกอฮอลล์เป็นผลลัพธ์  นั่นก็คือเหล้าหรือไวน์ดีๆนี่เองครับ  เป็นเหล้า
ไวน์ที่ทำมาจากแอปเปิ้ลครับ

ผมได้ไปหาต้นตอว่าคำกล่าวที่ว่าแอปเปิ้ลไซเดอร์ สามารถรักษาโรคได้สารพัดมาจากที่ไหน แล้ว
พบว่า มาจากหนังสือเล่มหนึ่งครับ มีชื่อว่า "Folk Medicine: A Vermont Doctor's Guide to Good
Health"  เขียนโดย D.C. Jarvis  ซึ่งเขียนในขณะที่การแพทย์ทางเลือกกำลังบูมใหม่ๆ  และแอป
เปิ้ลไซเดอร์กลายเป็นอาหารเสริมที่ได้รับความนิยมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ถ้าคุณไปดูที่เวบไซด์ อินเตอร์เนต ในฉลากอาหารเสริม  คุณจะพบคำกล่าวอ้างอยู่มากมายครับว่า
แอปเปิ้ลไซเดอร์ดีอย่างนั้น ดีอย่างนี้  ช่วยรักษาโรคได้สารพัด ช่วยบำรุงสุขภาพ  ช่วยกำจัดสารพิษ  
ช่วยให้ย่อยอาหารง่าย  

แต่ว่าไม่มีหลักฐานที่เป็นงานวิจัยอย่างเป็นชิ้นเป็นอันว่าแเอปเปิ้ลไซเดอร์ช่วยได้ตามคำกล่าวอ้าง
นะครับ  แต่ที่แน่ๆ  แอปเปิ้ลไซเดอร์ใช้รักษาเหาได้นะครับเพราะมีการศึกษามาแล้ว  และก็ไม่
สามารถกำจัดเชื้อโรคในฐานะยาฆ่าเชื้อแต่อย่างใด  

หลักฐานทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับแอปเปิ้ลไซเดอร์

มีคำกล่าวอ้างว่าแอปเปิ้ลไซเดอร์สามารถช่วยในภาวะดังกล่าวต่อไปนี้ครับ

เบาหวาน : มีการศึกษาในปี 2007 ครับในกลุ่มผู้ทดลองประมาณ 11 คนที่เป็นเบาหวาน โดยให้
รับประทานแอปเปิ้ลไซเดอร์ 2 ช้อนโต๊ะ พบว่าสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลลงได้ในตอนเช้า 4-6%


ความดันโลหิตสูง :  อีกการศึกษาหนึ่งทำในหนูนะครับ  ไม่ใช่คน   พบว่าหนูที่รับประทานแอป
เปิ้ลไซเดอร์สามารถลดความดันโลหิตลงได้   แต่ว่าเนื่องจากการทดลองนี้ไม่ได้ทำโดยมนุษย์  ผม
จึงให้น้ำหนักงานวิจัยนี้ต่ำนะครับ  เพราะช่วยในหนู ไม่ได้หมายความว่าจะช่วยในคน ครับ

มะเร็ง : มีการวิจัยอยู่ 2-3 ครั้งที่กล่าวว่าแอปเปิ้ลไซเดอร์ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็ง  แต่แปลกมากนะ
ครับ  ผมกลับพบว่ามีงานวิจัยที่ว่าแอปเปิ้ลไซเดอร์เพิ่มโอกาสเป็นโรคมะเร็งที่กระเพาะปัสสาวะ

(ความจริงคือการดื่มเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ทุกชนิดก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งอยู่
แล้วนะครับ อ้างอิง: Alcohol Consumption and the Risk of Cancer A Meta-Analysis
อ้างอิง)

ลดน้ำหนัก : จากการศึกษาเมื่อปี 2005 ครับ โดยเปรียบเทียบในคน 12 คน พบว่าผู้ที่ดื่มไวน์ขาว
ช่วยให้อิ่มได้มากกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม  แต่ว่าการศึกษานี้เป็นเพียงแค่งานวิจัยขนาดเล็กมากๆเบื้องต้น
เท่านั้น  แล้วก็ไม่ได้ใช้แอปเปิ้ลไซเดอร์ด้วยซ้ำ แต่ใช้ไวน์ขาวแทน  ดังนั้นเชื่อมากไม่ได้ครับ  ต้อง
รอให้มีงานวิจัยที่มีขนาดใหญ่มาสนับสนุนหรือหักล้างอีกทีครับ

แอปเปิ้ลไซเดอร์มีความเสี่ยงอะไรหรือไม่

ความเสี่ยงดูเหมือนจะน้อยนะครับ ถ้าคุณดื่มไม่มาก อย่างไรเสียแอปเปิ้ลไซเดอร์ก็คือเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลล์อย่างหนึ่ง ดังนั้นความเสี่ยงย่อมมีอยู่อย่างแน่นอน ถ้าคุณดื่มในปริมาณที่มาก

 • แอปเปิ้ลไซเดอร์ มีฤทธิ์เป็นกรดที่ค่อนข้างแรง  เพราะว่ามีกรดอะซิติกอยู่ เหมือนกับ
  น้ำส้มสายชูครับ  และคุณต้องผสมน้ำก่อนที่จะดื่มเข้าไป  แอปเปิลไซเดอร์เข้มข้นสามารถ
  กัดกร่อนเยื่อบุช่องคอและฟันได้ครับ  มีการศึกษาที่พบว่ามีผู้ที่รับประทานแอปเปิ้ลไซเด
  อร์เข้าไปแล้วติดอยู่ในคอ  สามารถกัดกร่อนเยื่อบุหลอดอาหารได้ครับ

 • การรับประทานแอปเปิ้ลไซเดอร์ติดต่อกันเป็นเวลานานสามารถทำให้ระดับโพแตสเซียมใน
  เลือดต่ำและสามารถทำให้เกิดภาวะกระดูกพรุนได้ครับ

 • แอปเปิ้ลไซเดอร์ในทางทฤษฎีนั้นมีปฎิกริยากับยารักษาโรคหัวใจครับ  และนอกจากนี้แอป
  เปิ้ลไซเดอร์ยังมีโครเมียม ซึ่งอาจเกิดปฎิกริยากับยารักษาเบาหวานที่รับประทานอยู่ ดังนั้น
  ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนครับ

ตอนนี้ก็ได้มีแอปเปิ้ลไซเดอร์มาสกัดเป็นอาหารเสริมชนิดเม็ดแทนที่จะรับประทานในรูปของ
ของเหลว   อาหารเสริมไม่เหมือนกับยานะครับ  อาหารเสริมมักไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มข้น
เช่นเดียวกับยา  ดังนั้นก่อนซื้ออาหารเสริมใดๆ ให้ เลือก อาหารเสริมที่บอกส่วนประกอบที่แท้จริง
และบอกปริมาณด้วยครับ  ( ไม่ได้สักแต่ว่าบอกส่วนประกอบโดยไม่บอกปริมาณเหมือนอาหาร
เสริมส่วนใหญ่ )

ถ้าคุณต้องการใช้แอปเปิ้ลไซเดอร์ในฐานะน้ำสลัด  ผมไม่ว่าอะไรครับ แต่ระวังครับ ถ้าคุณใช้แอป
เปิ้ลไซเดอร์เป็นอาหารเสริมที่คุณใช้รับประทานทุกวัน  ค่อนข้างเสี่ยงนะครับ ยังต้องรองานวิจัยอีก
มากนะครับ  อะไรก็ตามที่ยังไม่ทราบและยังไม่เป็นที่ยืนยัน... นั่นแหละครับ ความเสี่ยง   


เกี่ยวกับผู้เขียนบทความ: ปิติ นิยมศิริวนิช  แหล่งข้อมูลที่มากกว่าและเชื่อถือได้ในเรื่องวิธีการลด
ไขมันส่วนเกิน คุณสามารถอ่านและรับบทความใหม่ๆทางemailทุก2สัปดาห์ได้ที่http://www.
thaifittips.com
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น
คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความลดไขมันส่วนเกินทุก 2 สัปดาห์
 • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน
ตรงถึงที่อยู่อีเมลของคุณ  ฟรี

ลดความอ้วน ฟรี ฟรี ฟรี !!

  ถ้าคุณกำลังมองหา Tips Tricks &
  Techiniques การลดน้ำหนักอย่าง
  ถูกต้อง  และดูแลสุขภาพด้วยตน
  เองอย่างถาวร และตลอดไป

  โดยที่ไม่ต้องใช้ยา หรืออาหาร
  เสริมลดน้ำหนักซึ่งทำให้คุณต้อง
  สูญเสียเงิน ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก

  มูลค่า 250 บาทต่อปี
  (แต่ผมยกให้คุณ ฟรี)


  คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความสลายไขมัน ทุก 2 สัปดาห์

 • สิทธิพิเศษประจำเดือน

  ทั้งหมด ฟรี