ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007 by Thaifittips - All Rights Reserved
Lipostat Theory ทฤษฎีว่าด้วยการควบคุมไขมัน ความอยากอาหารและการเผาผลาญพลังงาน

ก่อนอื่นที่จะเข้าสู่ Lipostat Theory นะครับ ผมขอแนะนำฮอร์โมนที่ชื่อ เลปตินก่อนนะครับ

เลปตินคืออะไร ?
เลปติน( Leptin )คือ ฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ถูกสร้างจากเซลล์ที่ทำหน้าที่สะสมไขมันครับ  ซึ่ง
หลังจากสร้างแล้วก็จะไปออกฤทธิ์ที่สมองส่วนไฮโปธาลามัส ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก
หิวและอิ่มครับ

เมื่อมีไขมันมากขึ้น  ปริมาณของเลปตินก็จะถูกสร้างมากขึ้น   แต่ถ้าปริมาณของไขมันน้อยลง
แน่นอนครับ เลปตินก็จะถูกสร้างน้อยลง

ถ้ามีปริมาณของเลปตินมากขึ้น   การเผาผลาญก็จะเพิ่มมากขึ้นครับ และควบคุมให้รับประทาน
น้อยลง

เอาล่ะครับ  นั่นคือถ้าคุณรับประทานอาหารบ่อยมากขึ้น  ปริมาณเลปตินก็จะถูกสร้างมากขึ้น  การ
เผาผลาญก็จะมากขึ้น คุณก็จะอิ่ม และควบคุมการรับประทานและแคลอรี่โดยรวมให้น้อยลง

นี่คือเหตุผลว่าทำไมผมจึงแนะนำให้คุณรับประทานอาหาร โดยให้มีขนาดเล็กลงแต่ให้ถี่มากขึ้น  
5-6 มื้อต่อวัน

แต่ในทางกลับกันเมื่อคุณอดอาหาร เลปตินก็จะถูกสร้างน้อยลง และลดการเผาผลาญพลังงานลง
ครับ

แล้ว Lipostat Theory คืออะไร ?
โดยปกติร่างกายจะมีกลไกควบคุมพลังงานที่สะสมไว้ให้คงที่ครับ  เพื่อเป็นกลไกในการเอาชีวิต
รอดในสมัยดึกดำบรรพ์  สมัยที่บรรพบุรุษของเราออกล่าสัตว์ และไม่รู้ว่าจะมีอาหารมื้อต่อไปเมื่อ
ไหร่  จึงต้องมีการสะสมไขมันไว้ใช้ในยามอดอยากขาดอาหารครับ

ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัวหรือปริมาณไขมันที่สะสมไว้ในร่างกาย  ร่างกายจะลดการเผา
ผลาญลงครับ  เพื่อเป็นการป้องกันตัวไว้ ไม่ให้สูญเสียพลังงานที่สะสมไว้อย่างรวดเร็ว

เมื่อปริมาณไขมันที่สะสมน้อยลง ปริมาณของเลปตินก็จะถูกสร้างน้อยลง และลดการเผาผลาญลง
ครับ

ร่างกายไม่ได้รับรู้ไปกับคุณด้วยครับว่า คุณต้องการลดน้ำหนัก  แต่ร่างกายรับรู้ว่าคุณกำลังสูญเสีย
พลังงานที่เก็บสะสมไว้ครับ  

นี่คือเหตุผลว่าทำไมพอหลังจากที่คุณลดน้ำหนักไปได้  ไม่นานน้ำหนักก็จะคงที่อยู่อีกสักระยะ
และไม่ลดลงอีก  นั่นเป็นเพราะว่าการเผาผลาญลดลงไปนั่นเอง  น้ำหนักจึงคงที่อยู่อย่างนั้น

ในการลดน้ำหนักคุณต้องไม่ใช้วิธีการอดอาหารครับ แต่ให้เร่งการเผาผลาญให้มากขึ้น  โดยการ
รับประทานอาหารโดยแต่ละมื้อเล็กลงแต่ถี่มากขึ้น 5-6 มื้อต่อวันครับ  และออกกำลังกายอย่าง
สม่ำเสมอ

การออกกำลังกายเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเพิ่มการใช้พลังงานและเร่งการเผาผลาญครับเกี่ยวกับผู้เขียนบทความ: ปิติ นิยมศิริวนิช  แหล่งข้อมูลที่มากกว่าและเชื่อถือได้ในเรื่องวิธีการลด
ไขมันส่วนเกิน คุณสามารถอ่านและรับบทความใหม่ๆทางemailทุก2สัปดาห์ได้ที่ http://www.
thaifittips.com
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น
คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความลดไขมันส่วนเกินทุก 2 สัปดาห์
 • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน
ตรงถึงที่อยู่อีเมลของคุณ  ฟรี

ลดความอ้วน ฟรี ฟรี ฟรี !!

  ถ้าคุณกำลังมองหา Tips Tricks &
  Techiniques การลดน้ำหนักอย่าง
  ถูกต้อง  และดูแลสุขภาพด้วยตน
  เองอย่างถาวร และตลอดไป

  โดยที่ไม่ต้องใช้ยา หรืออาหาร
  เสริมลดน้ำหนักซึ่งทำให้คุณต้อง
  สูญเสียเงิน ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก

  มูลค่า 250 บาทต่อปี
  (แต่ผมยกให้คุณ ฟรี)


  คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความสลายไขมัน ทุก 2 สัปดาห์

 • สิทธิพิเศษประจำเดือน

  ทั้งหมด ฟรี