ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007 by Thaifittips - All Rights Reserved
ตั้งเป้าหมายเพื่อความสำเร็จ :การตั้งเป้าหมายระยะสั้นช่วยให้เกิดพลังในการก้าวเดินต่อไป

การตั้งเป้าหมายระยะสั้นเป็นสิ่งที่ควรทำในการลดน้ำหนักครับ   แต่ว่าคนส่วนใหญ่มักจะ
ตั้งเป้าหมายในระยะยาว  ถ้าคุณตั้งเป้าหมายไว้นานเกินไป  คุณก็จะรู้สึกว่ายังต้องลดอีกหลาย
กิโลกรัม  คุณจะไม่มีแรงกระตุ้นครับ แล้วคุณก็จะท้อ  ในการสร้างพลังใจ คุณต้องตั้งเป้าหมาย
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวครับ  การตั้งเป้าหมายระยะสั้นจะช่วยให้คุณรู้ว่า ตอนนี้คุณอยู่ตรง
จุดไหน  และกำลังทำอะไรอยู่

เป้าหมายะระยะสั้นคืออะไร

เป้าหมายระยะสั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยให้คุณอยู่ในโปรแกรมครับ  คุณอาจตั้งเป้าหมายรายวัน  ราย
สัปดาห์ และรายเดือน ด้วยครับ  อาทิตย์นี้ต้องออกกำลังกายให้มากขึ้น และอาทิตย์หน้าต้องดื่ม
น้ำให้มากขึ้น  ให้ท้าทายตัวคุณเองครับ แล้วคุณจะสนุกกับการลดน้ำหนัก

คนที่พยายามที่จะลดน้ำหนักมักจะมีปัญหาว่าตั้งเป้าหมายไว้ไกลเกินไป  และดูเหมือนกับว่าเป็น
ไปได้ยากในการที่จะผอม  ผมแนะนำให้ย่อยเป้าหมายให้เล็กลงแล้วทำทีละขั้นครับ

ตั้งเป้าหมายรายสัปดาห์

เลือกกิจกรรมที่จะทำในอาทิตย์นี้ในการที่จะช่วยให้คุณลดน้ำหนัก  เขียนลงบนกระดาษ  แล้ว
สัญญากับตนเองครับว่าจะทำตามเป้าหมาย  เมื่อคุณทำตามเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ทำ
ตามเป้าหมายซ้ำเหมือนเดิมอีกจนกลายเป็นพฤติกรรมที่คุณทำจนติดเป็นนิสัย แล้วนำไปใช้
ตลอดชีวิต  และเลือกพฤติกรรมใหม่ที่จะช่วยให้คุณลดน้ำหนักแล้วท้าทายตัวคุณเองต่อไป

ตัวอย่างของเป้าหมายประจำสัปดาห์

 • ฉันจะดื่มน้ำให้มากขึ้นในอาทิตย์นี้ในสัปดาห์นี้
 • ฉันจะจำกัดปริมาณเกลือให้น้อยลงในสัปดาห์นี้
 • ฉันจะเริ่มนับแคลอรี่ที่ฉันรับประทานเข้าไปในสัปดาห์นี้
 • ฉันจะวิ่งรอบบ้าน 4 รอบในวันจันทร์ พุธ  ศุกร์ ในสัปดาห์นี้
 • ฉันจะรับประทานผักและผลไม้ให้มากขึ้นในสัปดาห์นี้
 • ฉันจะไม่รับประทานอาหารขยะในสัปดาห์นี้
 • ฉันจะลดน้ำหนักให้ได้ 0.5 กิโลกรัมภายในอาทิตย์นี้

การลดน้ำหนักกับการเดินทางไกลคล้ายกันครับ    การเดินทางไกลอาจจะมองไม่เห็นปลายทาง  
ให้วางเป้าหมายเป็นระยะทางใกล้ๆครับ  แล้วคุณจะพบว่า "ฉันก็เดินทางผ่านหลายสิ่งหลาย
อย่างมาได้แล้วนะ" แล้วคุณจะมีกำลังใจมากขึ้นครับเกี่ยวกับผู้เขียนบทความ: ปิติ นิยมศิริวนิช  แหล่งข้อมูลที่มากกว่าและเชื่อถือได้ในเรื่องวิธีการ
ลดไขมันส่วนเกิน คุณสามารถอ่านและรับบทความใหม่ๆทางemailทุก2สัปดาห์ได้ที่ http://www.
thaifittips.com
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น
คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความลดไขมันส่วนเกินทุก 2 สัปดาห์
 • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน
ตรงถึงที่อยู่อีเมลของคุณ  ฟรี

ลดความอ้วน ฟรี ฟรี ฟรี !!

  ถ้าคุณกำลังมองหา Tips Tricks &
  Techiniques การลดน้ำหนักอย่าง
  ถูกต้อง  และดูแลสุขภาพด้วยตน
  เองอย่างถาวร และตลอดไป

  โดยที่ไม่ต้องใช้ยา หรืออาหาร
  เสริมลดน้ำหนักซึ่งทำให้คุณต้อง
  สูญเสียเงิน ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก

  มูลค่า 250 บาทต่อปี
  (แต่ผมยกให้คุณ ฟรี)


  คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความสลายไขมัน ทุก 2 สัปดาห์

 • สิทธิพิเศษประจำเดือน

  ทั้งหมด ฟรี