ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007 by Thaifittips - All Rights Reserved
Herbalife มีความปลอดภัยในการลดน้ำหนักจริงหรือ  แม้ผ่านอย. 60+ ประเทศทั่วโลก

เป็นความจริงครับ   อาหารเสริมลดน้ำหนัก ไม่ปลอดภัย แม้ผ่านอย.  60 ประเทศทั่วโลก

บริษัทอาหารเสริมมักอ้างว่าผ่าน อย. แต่ว่าการผ่านอย. ไม่ได้ยืนยันทั้งประสิทธิภาพและการความ
ปลอดภัยใดๆทั้งสิ้น  และเช่นกันครับ อาหารเสริมลดน้ำหนักมักอ้างว่าเป็นสารสกัดจาก
ธรรมชาติ 100% แต่ในความเป็นจริงสารสกัดจากธรรมชาติก็ไม่ได้ปลอดภัย 100%

ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดๆมาโดยตลอด

มีรายงานตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์เมื่อเดือนตุลาคมปี2007ว่าอาหารเสริมที่วางจำหน่ายใน
60 ประเทศและผ่านองค์การอาหารและยาทั้ง 60 ประเทศ ทำให้เกิดตับอักเสบ ในประเทศอิส
ราเอล และประเทศสวิตเซอร์แลนด์

  -Herbal does not mean innocuous: ten cases of severe hepatotoxicity associated with dietary supplements
  from Herbalife products. ลงในวารสารทางการแพทย์  J Hepatol. 2007 Oct;47(4):521-6. Epub 2007 Jul 24.
  (อาหารเสริมไม่ได้หมายความว่าไม่มีอันตราย  ผู้ป่วย 10 ราย เป็นตับอักเสบจากการบริโภคอาหารเสริมยี่ห้อ
  Herbalife) Link

  -Association between consumption of Herbalife nutritional supplements and acute hepatotoxicity. ลงใน
  วารสารทางการแพทย์ J Hepatol. 2007 Oct;47(4):514-20. Epub 2007 Jul 26.
  (ความสัมพันธ์ระหว่างการรับประทานอาหารเสริมยี่ห้อ Herbalife กับตับอักเสบ) Link

  -Slimming at all costs: Herbalife-induced liver injury. ลงในวารสารทางการแพทย์ J Hepatol. 2007 Oct;47
  (4):444-6. Epub 2007 Jul 27.
  (ผอมไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรก็ตาม Herbalife ทำให้ตับอักเสบ) Link

ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยที่มีตับอักเสบอย่างรุนแรงทำให้ต้องมีการผ่าตัดเปลี่ยนตับ

(ผมไม่ได้พูดเองนะครับ เป็นข้อมูลที่เป็นความจริงทางวิชาการลงในวารสารทางการแพทย์)

จากประเด็นนี้นำมาสู่คำถามมากมายครับ  อาหารเสริมที่ขายกันตามท้องตลาด มีความปลอดภัย
จริงหรือ ?  แม้แต่บริษัทอาหารเสริมที่ผ่านอย. 60 ประเทศทั่วโลกก็ยังเป็นอันตราย?  ทำไมขายมา
ตั้งนานแล้ว แล้วทำไมเพิ่งพบว่ามีปัญหาเอาเมื่อปีที่แล้วนี่เอง ?    แล้วทำไมทั้งๆที่คนรับประทาน
กันทั่วโลกแต่ทำไมจึงเพิ่งมามีรายงานเพียงแค่ไม่กี่ประเทศ ?

แท้จริงแล้วเป็นอย่างไรกันแน่ วันนี้ผมจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ  บทความนี้ค่อนข้างยาวครับ
และเชื่อว่ายังมีหนังต่อภาคจบ

สารประกอบใดที่ทำให้เกิดตับอักเสบ

เนื่องจากว่า Herbalife มีผลิตภัณฑ์มากมายครับ  โปรตีนเชค  ชาเขียว กัวรานา  สารสกัดจากผล
ส้มแขก  โครเมียม  และผู้บริโภคมักรับประทานผลิตภัณฑ์จากอาหารเสริมมากกว่า 1 อย่าง จึง
ทำให้ทราบได้ยากครับว่าส่วนประกอบใด หรือผลิตภัณฑ์ใดที่ทำให้เกิดตับอักเสบ   
เนื่องจากว่าผู้บริโภค มักจะรับประทานผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 อย่าง จึงไม่ทราบว่าตกลงแล้ว
ผลิตภัณฑ์ใดที่ทำให้เกิดอักเสบ

รายงานมีจำนวนน้อย   ถึงน้อยมาก หรือ แท้จริงมีมากกว่านี้ แต่ไม่ได้รายงาน !?

ในความเป็นจริงแล้วสาเหตุของตับอักเสบมีมากมายครับ  ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบ A  ไวรัสตับ
อักเสบ B และไวรัสตับอักเสบ C  การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์   ยา รวมไปถึงสมุนไพร และ
อาหารเสริมต่างๆ  สารพิษ โรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันบางโรค โรคพุ่มพวง
 และ "ไม่ทราบสาเหตุ"

โดยทั่วไปแล้วถ้าคุณเป็นตับอักเสบ  แพทย์ต้องหาสาเหตุที่ทำให้เกิดตับอักเสบครับ     การเจาะ
เลือดเป็นเพียงแค่การตรวจหาสาเหตุจากไวรัสและโรคบางโรคเท่านั้น   ซึ่งสาเหตุจากยาและ
สมุนไพรต้องได้จากประวัติจากผู้ป่วยครับ  ว่าผู้ป่วยได้ไปรับประทานยาหรือสมุนไพรมาหรือไม่

บ่อยครั้งครับ  ที่ผู้ป่วยไม่ได้ให้ประวัติเรื่องของอาหารเสริม นั่นอาจเป็นเพราะไม่คิดว่าจะทำให้
เกิดตับอักเสบ จึงไม่ได้ให้ประวัติ   และแพทย์ก็ไม่ทราบว่าอาหารเสริมใดบ้างที่ทำให้เกิดตับ
อักเสบ  จึงไม่ได้ถามว่าได้รับประทานอาหารเสริมลดน้ำหนักบ้างหรือไม่  อย่าลืมครับว่าแพทย์
ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับอาหารเสริม

"ไม่ทราบสาเหตุ" เหมือนตะกร้าใบใหญ่ครับ  อะไรที่ค้นหาสาเหตุไม่เจอก็มักจะกองรวมกันในนี้

จึงทำให้สาเหตุจากอาหารเสริมส่วนหนึ่งถูกโยนลงไปในกอง "ไม่ทราบสาเหตุ" และไม่ได้
รายงาน  

เมื่อ "ไม่ได้รายงาน" ก็จึงทำให้จำนวนผู้ป่วยที่เป็นตับอักเสบจากอาหารเสริมที่ถูกรายงานมี
จำนวน  "ต่ำกว่าความเป็นจริง"  จึงทำให้มีรายงานเพียงไม่กี่ครั้ง  ทั้งๆที่น่าจะมีจำนวนมากกว่านี้

เนื่องจากว่ารายงานผู้ป่วยตอนนี้ยังมีไม่มาก  สถานการณ์จึงยังอยู่ในระดับ "เฝ้าระวัง" ครับ แต่ยัง
ไม่ถึงกับ "ถอนออกจากตลาด"  แค่ส่งคำเตือนไปยังผู้บริโภคเท่านั้น

แล้วทางด้าน Herbalife ล่ะ ได้ปฎิเสธข้อกล่าวหาอย่างไรบ้าง ?

เดี๋ยวจะว่าผมอคติเกินไป  มาฟังอีกด้านบ้างครับ

Herbalife's South Africa CEO responds reassuringly:
จาก CEO Herbalife สาขา แอฟริกาใต้
Good day,

While we are aware of reports of abnormal liver function blood tests such as those reported by
Dr. Oneta, our extensive consultation with internationally recognised liver experts has led
repeatedly to the conclusion that these associations in time cannot be linked to any Herbalife
product.

เราได้รับรายงานเรื่องผลการตรวจเลือดจากตับที่มีความผิดปกติจาก Dr. Oneta ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านตับและเป็นที่ปรึกษาของเราได้ข้อสรุปว่าผลการตรวจเลือดครั้งนั้นไม่สามารถสรุปได้ว่ามา
จากผลิตภัณฑ์จาก Herbalife

These small numbers of reports are anecdotal and millions of satisfied customers all over the
world have been using our products for more than 27 years. All Herbalife products are
formulated and manufactured in accordance with strict standards overseen by the Herbalife
Scientific Advisory Board, which is chaired by David Heber, M.D., Ph.D., F.A.C.P., F.A.C.N.
Quality control is overseen by our Scientific Affairs Group, chaired by Y. Steve Henig PhD and
made up of an international panel of experts in nutrition and botanical dietary supplements.

เนื่องจากว่ารายงานมีเป็นจำนวนน้อยอยู่และมีผู้ได้รับความพึงพอใจเป็นล้านคนทั่วโลกที่ใช้
ผลิตภัณฑ์มานานกว่า 27 ปี  ผลิตภัณฑ์จาก Herbalife ได้รับการผลิตอย่างมีมาตรฐานอย่าง
เข้มงวดซึ่งควบคุมโดย นพ.David Heber  และ ควบคุมคุณภาพโดย Dr. Y. Steve Henig  ซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและอาหารเสริมสกัด

Herbalife products, which are now sold in 65 countries, are formulated, registered and labelled in
accordance with the regulatory requirements in every market where sold. All Herbalife products
are safe to consume as directed.

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จาก Herbalife ได้วางจำหน่ายใน 65 ประเทศทั่วโลก ได้รับการรับรองและ
จดทะเบียนอย่างถูกต้องในทุกๆประเทศที่เข้าไปวางจำหน่าย  ผลิตภัณฑ์จาก Herbalife นั้น
ปลอดภัยในการรับประทาน

Many consumers who choose to use Herbalife weight-management products for weight loss are
overweight, some significantly so. Pre-existing medical conditions such as obesity and diabetes
can be associated with non-alcoholic fatty liver disease, a disorder that may return certain types
of abnormal blood test results. These test results, therefore, may have nothing to do with any
herbal supplement, but rather are the result of a pre-existing medical condition. In addition, it is
possible for an individual to have an allergic reaction to our products, the same way one might to
any food product; for example, strawberries or shellfish. Herbalife supports the recommendation
that consumers visiting their doctors for medical treatment inform them of any supplements they
may be taking.

ผู้บริโภคหลายรายได้เลือกที่จะใช้ผลิตภัณฑ์จาก Herbalife ในการลดน้ำหนัก   และเนื่องจากโรค
อ้วนและโรคเบาหวานสามารถทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าตับมีไขมัน และสามารถทำให้เกิดผล
เลือดที่ผิดปกติดังกล่าวได้  ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสูตรของอาหาร
เสริมสมุนไพร  มีความเป็นไปได้ที่ว่าในบางคนอาจเกิดอาการแพ้ ก็เหมือนกับแพ้อาหารทั่วๆไป  
ถ้าเป็นกรณีเช่นนั้น  แนะนำให้พบแพทย์เพื่อทำการรักษา

As a socially responsible company, we operate an adverse event reporting procedure that deals
with the small number of queries we have from doctors and consumers and we operate an open
dialogue policy with the medical community. All adverse event reports are investigated
thoroughly in consultation with the consumer and the physician (if they are available) to fully
understand the facts. None have resulted in the compulsory withdrawal of any product, ever. In
the United States, Herbalife actively lobbied Congress to pass legislation mandating the
submission of all dietary supplement and over-the-counter drug serious adverse events to the
Food & Drug Administration. That new law takes effect December 22, 2007.

ในฐานะที่เป็นบริษัทที่รับผิดชอบต่อสังคม เราพบว่าผลข้างเคียงดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยมากจากผู้
บริโภครวมไปถึงแพทย์ทั้งหมด และเราได้ประสานงานกับหน่วยงานทางการแพทย์  ผลข้างเคียง
ทุกอย่างเราได้ทำการตรวจสอบอย่างทะลุปรุโปร่งแล้วกับผู้บริโภคตลอดจนแพทย์   ไม่มี
ส่วนประกอบใดที่จะต้องถูกถอนออกจากตลาด  ในสหรัฐ Herbalife ได้ร่วมมือกับสภาคองเกรส
ในการที่จะผ่านกฎหมายว่าด้วยการรายงานผลข้างเคียงจากอาหารเสริมใดๆที่วางจำหน่ายใน
ท้องตลาดกับอย.สหรัฐ และกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ใน 22 ธันวาคม 2007

We still await final comment from Herbalife USA
แต่อย่างไรก็ตามต้องรอรายงานจาก Herbalife สาขาอเมริกา

ก็...ใช้วิจารณญาณเอาเองนะครับ  

หมายเหตุ ผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงขององค์กรหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  
แต่ด้วยเหตุผลที่ว่า
ผู้บริโภคย่อมมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลต่างๆทั้งผลดีและผลเสียต่อร่างกาย
ให้ครบถ้วนก่อน
ที่จะตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมใดๆ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เกี่ยวกับผู้เขียนบทความ: ปิติ นิยมศิริวนิช  แหล่งข้อมูลที่มากกว่าและเชื่อถือได้ในเรื่องวิธีการลด
ไขมันส่วนเกิน คุณสามารถอ่านและรับบทความใหม่ๆทางemailทุก2สัปดาห์ได้ที่ http://www.
thaifittips.com
เฮอร์บาไลฟ์ Herbalife
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น
คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความลดไขมันส่วนเกินทุก 2 สัปดาห์
 • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน
ตรงถึงที่อยู่อีเมลของคุณ  ฟรี

ลดความอ้วน ฟรี ฟรี ฟรี !!

  ถ้าคุณกำลังมองหา Tips Tricks &
  Techiniques การลดน้ำหนักอย่าง
  ถูกต้อง  และดูแลสุขภาพด้วยตน
  เองอย่างถาวร และตลอดไป

  โดยที่ไม่ต้องใช้ยา หรืออาหาร
  เสริมลดน้ำหนักซึ่งทำให้คุณต้อง
  สูญเสียเงิน ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก

  มูลค่า 250 บาทต่อปี
  (แต่ผมยกให้คุณ ฟรี)


  คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความสลายไขมัน ทุก 2 สัปดาห์

 • สิทธิพิเศษประจำเดือน

  ทั้งหมด ฟรี