ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007 by Thaifittips - All Rights Reserved
อันตรายของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนัก

ในขณะนี้มีสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่อ้างว่ามีสรรพคุณสามารถลดน้ำหนักได้เพียงแค่
รับประทานเท่านั้น  ซึ่งก็เป็นแนวคิดที่จะหวังให้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆใช้ฤทธิ์ทางยา
ในการจัดการกับปัญหาน้ำหนักที่เกิน

ปัญหาน้ำหนักเกินส่งผลเสียต่อสุขภาพครับ และเป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาโรค
หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบตัน  ดังนั้นจึงได้พยายามหาวิธีในการลดน้ำหนักต่างๆมากมาย

ยาลดน้ำหนักมีผลข้างเคียงอยู่มากครับ  แม้จะอยู่ในความดูแลของแพทย์  ด้วยเหตุนี้อาหาร
เสริมลดน้ำหนักจึงอยู่ในฐานะ "ทางเลือก" ในการลดน้ำหนัก  ด้วยเหตุนี้เองธุรกิจอาหารเสริม
จึงเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว  และเกลื่อนไปหมด  

มีการใช้แต่โฆษณาโหมกระหน่ำบอกแต่ในด้านดี  แต่ขณะที่ผลเสียของผลิตภัณฑ์นั้นถูก
ปกปิด

ด้วยการบอกกับผู้บริโภคว่าไม่มีผลข้างเคียง และไม่เป็นอันตราย แต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้น

ความจริงโทษของอาหารเสริลดน้ำหนักที่คุณควรระลึกไว้

 • อันตรายจากอาหารเสริมลดน้ำหนักอาจไม่พบในส่วนประกอบผลิตภัณฑ์  แต่ว่าอาจ
  เกิดปฎิกริยากับยาที่คุณรับประทานอยู่  หรือทำปฎิกิริยากับสมุนไพรอื่นที่คุณ
  รับประทานอยู่ (สมุนไพร A + ยา B = อันตราย C)

 • สมุนไพรที่มีการใช้มามากกว่าพันปี ก็ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันถึงความปลอดภัย

 • สมุนไพรในการลดน้ำหนักไม่สามารถทำให้คุณสามารถลดน้ำหนักได้อย่างถาวรได้
  หรอกครับ  ตราบใดที่คุณยังไม่เปลี่ยนลักษณะการรับประทานอาหารและออกกำลัง
  กาย  ซึ่งต้องทำไปจนตลอดชีวิต   แต่อาหารเสริมจะสอนให้คุณซื้อ ซ้ำแล้วซ้ำอีก  แม้ว่า
  จะลดน้ำหนักได้ แต่ก็เป็นเพียงการชั่วคราวเท่านั้น  เพราะถ้าคุณกลับไปมีลักษณะ
  พฤติกรรมเช่นเดิม ท้ายที่สุดคุณก็จะอ้วนอีกครั้ง

 • คุณภาพของสมุนไพรลดน้ำหนักขึ้นกับผู้ผลิตครับ  ว่ามีการปนเปื้อนมากหรือน้อยเพียง
  ใด  หรือมีปริมาณอันน้อยนิดจนไม่มีประสิทธิผลในการลดน้ำหนัก หรือปริมาณมาก
  เกินไปจนก่อให้เกิดผลข้างเคียง

 • คำมั่นสัญญาของบริษัทผู้ผลิตอาหารเสริมลดน้ำหนัก มักแฝงด้วยอคติ  มักจะทำให้ผู้
  บริโภคเกิดความต้องการและซื้อครับ

 • ท้ายที่สุด  แม้ว่าผลิตอาหารเสริมจะอ้างว่าเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% หรือผ่าน
  อย.  ก็ไม่ได้ปลอดภัย 100%  ผมยกตัวอย่างเช่น KAVA KAVA หรือ Ephedra ที่เป็น
  ส่วนประกอบที่อยู่ในอาหารเสริมลดน้ำหนักและผ่านอย.  ต่อมาภายหลังพบว่าทำให้
  เกิดตับอักเสบ  กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ จนถูกถอนออกจากตลาดในภายหลัง ซึ่งผลเสีย
  เกิดจากผู้บริโภคแล้ว แต่อย.(ของสหรัฐ) เพิ่งมาทราบภายหลัง  


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกี่ยวกับผู้เขียนบทความ: ปิติ นิยมศิริวนิช  แหล่งข้อมูลที่มากกว่าและเชื่อถือได้ในเรื่องวิธีการ
ลดไขมันส่วนเกิน คุณสามารถอ่านและรับบทความใหม่ๆทางemailทุก2สัปดาห์ได้ที่http:
//www.thaifittips.com
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น
คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความลดไขมันส่วนเกินทุก 2 สัปดาห์
 • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน
ตรงถึงที่อยู่อีเมลของคุณ  ฟรี

ลดความอ้วน ฟรี ฟรี ฟรี !!

  ถ้าคุณกำลังมองหา Tips Tricks &
  Techiniques การลดน้ำหนักอย่าง
  ถูกต้อง  และดูแลสุขภาพด้วยตน
  เองอย่างถาวร และตลอดไป

  โดยที่ไม่ต้องใช้ยา หรืออาหาร
  เสริมลดน้ำหนักซึ่งทำให้คุณต้อง
  สูญเสียเงิน ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก

  มูลค่า 250 บาทต่อปี
  (แต่ผมยกให้คุณ ฟรี)


  คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความสลายไขมัน ทุก 2 สัปดาห์

 • สิทธิพิเศษประจำเดือน

  ทั้งหมด ฟรี