ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007-2008 by Thaifittips - All Rights Reserved
ฉันรักร่างกายของฉัน  ฉันรักตนเอง

ผมแนะนำให้พูดคำนี้ทุกเช้า และก่อนเข้านอน

ถ้าคุณพูดคำนี้ทุกเช้า  และก่อนเข้านอน  และพูดเสียงดังแล้วล่ะก็  ประโยคนี้จะถูกฝังเข้าไปใน
"จิตใต้สำนึก" ของคุณครับ

และเมื่อคุณพูดประโยคนี้  ให้หลับตา แล้วรู้สึก อารมณ์ในขณะนั้น  ให้ทำทุกเช้า และก่อนเข้า
นอน

สิ่งที่ผมบอกให้คุณทำนั้น  ผมพิสูจน์มาแล้วครับ  ผมทดลองพูดประโยคนี้ทุกเช้า และก่อนเข้า
นอน  ผลลัพธ์คือ  วันไหนที่ผมรู้สึกไม่อยากออกกำลังกาย หรือรู้สึกเหนื่อย   ประโยคนี้จะเข้าไป
ในหัวของผมทันที  แล้วผมก็จะเริ่มออกกำลังกายครับ

ดังนั้นเมื่อคุณท้อแท้ ในการออกกำลังกาย  รู้สึกไม่อยากที่จะออกไปวิ่ง   ประโยคนี้จะเข้ามาแทน
ที่ความคิดในแง่ลบของคุณทันทีครับ  

"ฉันรักร่างกายของฉัน  ฉันรักตนเอง"  ซึ่งเป็นความคิดในแง่บวก

แล้วคุณก็จะออกไปวิ่งในที่สุด

และเมื่อคุณกำลังจะเดินไปหยิบน้ำอัดลม  ความคิดนี้ก็จะผุดขึ้นในหัว  บอกกับคุณว่า "ฉันรักราง
กายของฉัน  ฉันรักตนเอง"

แล้วคุณก็จะเลือกน้ำเปล่าในที่สุด

ถ้าคุณได้ฝังความคิดนี้เข้าไปในจิตใต้สำนึกแล้ว  มันจะติดตัวเป็นนิสัยใหม่ของคุณเลยทีเดียว
ครับ

วิธีนี้ต้องอาศัยความเชื่อมั่น และต้องใช้เวลาครับ  อย่าบอกว่ามันไม่ได้ผล   มันจะไม่ได้ผลเมื่อคุณ
บอกว่ามันไม่ได้ผลครับ   ให้เชื่อมั่นก่อนครับ ว่าวิธีนี้จะสร้างพลังให้กับคุณ  มันจะแทนที่ความ
คิดในแง่ลบของคุณแล้วเปลี่ยนเป็นความคิดในแง่บวก   ผลักดันให้คุณออกกำลังกายได้ แม้ใน
ยามที่คุณเหนื่อยและท้อแท้ครับ

มันจะได้ผล เมื่อคุณตั้งใจทำมันอย่างเต็มที่ จงพูดประโยคนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า  ด้วยความมั่นใจ  เมื่อ
พูดซ้ำๆหลายต่อหลายวันเข้า ว่า "ฉันรักตนเอง ฉันรักร่างกายของฉัน" แล้ว  ข้อความนี้จะฝังราก
ลึกไปในจิตใต้สำนึกของคุณ  แล้ว ยิ่งคุณรักตนเอง ยิ่งคุณรักร่างกายของคุณ   สิ่งเหล่านี้จะเป็น
พลังขับดัน และนำไปสู่การกระทำโดยไม่มีใครมาเตือนคุณหรือฝืนใจคุณได้ครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกี่ยวกับผู้เขียนบทความ: ปิติ นิยมศิริวนิช  แหล่งข้อมูลที่มากกว่าและเชื่อถือได้ในเรื่องวิธีการลด
น้ำหนักส่วนเกิน คุณสามารถอ่านและรับบทความใหม่ๆทางemailทุก2สัปดาห์ได้ที่http://www.
thaifittips.com
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น
คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความลดไขมันส่วนเกินทุก 2 สัปดาห์
 • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน
ตรงถึงที่อยู่อีเมลของคุณ  ฟรี

ลดความอ้วน ฟรี ฟรี ฟรี !!

  ถ้าคุณกำลังมองหา Tips Tricks &
  Techiniques การลดน้ำหนักอย่าง
  ถูกต้อง  และดูแลสุขภาพด้วยตน
  เองอย่างถาวร และตลอดไป

  โดยที่ไม่ต้องใช้ยา หรืออาหาร
  เสริมลดน้ำหนักซึ่งทำให้คุณต้อง
  สูญเสียเงิน ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก

  มูลค่า 250 บาทต่อปี
  (แต่ผมยกให้คุณ ฟรี)


  คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความสลายไขมัน ทุก 2 สัปดาห์

 • สิทธิพิเศษประจำเดือน

  ทั้งหมด ฟรี