ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007-2008 by Thaifittips - All Rights Reserved
การลดน้ำหนักแบบใช้ EBM หลักฐานที่ว่าไม่มีอาหารเสริมใดๆในโลกนี้ที่ช่วยลดความอ้วน
EBM (Evidence Based Medicine) คือหลักฐานที่แพทย์นำมาใช้ในการตัดสินใจในการรักษาผู้
ป่วยครับ  ซึ่งการรักษาทางการแพทย์เกือบทั้งหมด ก่อนที่จะนำมาเขียนเป็นตำรา  ล้วนอ้างอิงมา
จาก EBM ทั้งสิ้น

สมมุติว่าในการรักษาโรคกระเพาะอาหาร    ก็มีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างยา A กับ ยา B ว่า
ยาชนิดใดให้ผลลัพธ์ของการรักษาดีกว่ากันครับ

ทีนี้บทความนี้จะยาวมาก  แต่ผมจะติดอาวุธลับที่ไม่มีที่ใดสอนให้คุณ  นั่นคือวิธีการค้นหางาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง

หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าผมเอาข้อมูลมาจากที่ใด  ที่บอกว่า "ไม่มีอาหารเสริมใดๆในโลกนี้ที่
ช่วยให้ลดน้ำหนักได้อย่างถาวร"

ก่อนอื่นผมแนะนำเวบไซด์
http://www.pubmed.gov ซึ่งเป็นเวบไซด์ที่เป็นบริการของหอสมุด
แห่งชาติสหรัฐ   ในนี้จะเป็นศูนย์กลางที่รวบรวมงานวิจัยมาจากที่ต่างๆครับภายในเวบไซด์จะมี Seach  [PubMed]  for [                                 ] ให้เราใส่ Keyword ครับ

สมมติว่าเราอยากรู้ว่า "L-Carnitine  ช่วยคนอ้วนลดน้ำหนักได้หรือไม่"

ก็ให้เราพิมพ์  "L-Carnitine"   AND  "weight loss" ลงไปในคำค้นดังรูป

ก็จะเห็นรายชื่องานวิจัยมากมายครับ  แต่ต้องเลือกนะครับ  ว่าเป็นงานวิจัยนั้นเป็นอย่างไร

เพราะงานวิจัยบางข้อ ก็เป็นงานวิจัยที่ทำในหลอดทดลอง  บางงานวิจัยก็เป็นงานวิจัยที่ทำใน
แมว  บางงานวิจัยที่ทำในหนู  ซึ่งเราคงไม่ได้อยากรู้ว่า L-Carnitine ลดน้ำหนักในหนูหรือในแมว
ได้หรือไม่   ถ้าคุณอยากรู้ว่า L-Carnitine ช่วยลดน้ำหนักได้ในมนุษย์หรือไม่  คุณต้องหางานวิจัย
ที่ทำในมนุษย์ครับและผมก็เจองานวิจัยข้อที่ 17 ซึ่งเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับ L-Carnitine ในผู้หญิงที่อ้วน (ซึ่งอาจช่วย
ตอบคำถามที่ว่า  L-Carnitine ช่วยลดน้ำหนักในมนุษย์ได้จริงหรือไม่)

ทีนี้เราก็มาอ่านดูกัน


ถึงตอนนี้ก็คงจะทราบแล้วใช่ไหมครับว่า L-Carnitine แม้จะใช้มากถึงวันละ 4 กรัม  แต่ก็ไม่ได้
ช่วยให้ลดความอ้วนได้หรอกครับ  ดังนั้นอาหารเสริมลดน้ำหนักส่วนใหญ่ที่ใช้ 0.3 กรัม 0.5 กรัม
บ้าง 1.5 กรัมบ้าง  ลดน้ำหนักไม่ได้อย่างแน่นอนครับ

อีกสักตัวอย่างก็แล้วกันครับ   "สารสกัดจากผลส้มแขกกับการลดน้ำหนัก"

ผมใส่ Keyword ลงไปว่า  "garcinia cambogia"  AND "weight loss"
(garcinia cambogia เป็นชื่อภาษาอังกฤษของส้มแขกครับ)

แล้วผมก็พบการวิจัยที่ทำในมนุษย์  อยู่ข้อที่ 19

เมื่อคลิ้กเข้าไปก็จะได้ดังรูปข้างล่าง

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า เพียงแค่การควบคุมอาหารและการรับประทานใยอาหาร  คุณก็ไม่จำเป็นต้อง
ใช้สารสกัดจากผลส้มแขกครับ

สิ่งที่ผมย้ำเสมอเวลาหางานวิจัยต้องเป็นงานวิจัยที่ทำในมนุษย์เท่านั้นครับ  เพราะคุณต้องการ
ทราบว่าอาหารเสริม.... นี้ช่วยในการลดน้ำหนักในมนุษย์ได้หรือไม่   คงไม่มีประโยชน์ถ้าคุณไป
หางานวิจัยที่ทำในหนู  ในแมว หรือในสุนัขครับ เพราะไม่สามารถตอบคำถามที่ว่าช่วยลด
น้ำหนักในมนุษย์ได้หรือไม่

ทำไมต้องใช้ยาหลอก ในการทำการทดลอง ?

เป็นการควบคุมตัวแปรในการวิจัยครับ  เพื่อให้ปัจจัยอื่นๆนอกจากการได้รับ หรือไม่ได้รับสาร
สกัดจากผลส้มแขกมีผลต่อการลดน้ำหนัก

เพราะบางครั้งอาจมีเรื่องเกี่ยวกับความรับรู้และความรู้สึกของผู้ถูกทดลองร่วมด้วย  เช่น  สมมุติ
ว่าผู้ถูกทดลองเข้าร่วมงานวิจัยนี้  แล้วทราบว่าตนเองไม่ได้รับสารสกัดจากผลส้มแขก อาจจะ
เกิดความรู้สึกว่าเข้าร่วมไปทำไม  หรือไม่ได้จริงจังที่จะทำตามโปรแกรม    ท้ายที่สุดก็อาจลด
น้ำหนักไม่ได้เพราะไม่ทำตามโปรแกรมควบคุมอาหารและออกกำลังกาย   ไม่ใช่เพราะไม่ได้รับ
สารสกัดจากผลส้มแขก

ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ต้องใช้ยาหลอก  เพื่อควบคุมเรื่องของความตั้งใจและความร่วมมือของผู้
ถูกทดลองให้เหมือนๆกันทั้งสองกลุ่มครับ  ดังนั้นในการทำการทดลองเรื่องเกี่ยวกับยาและสาร
ต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายต้องเปรียบเทียบกัยยาหลอกเสมอ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกี่ยวกับผู้เขียนบทความ: ปิติ นิยมศิริวนิช  แหล่งข้อมูลที่มากกว่าและเชื่อถือได้ในเรื่องวิธีการลด
น้ำหนักส่วนเกิน คุณสามารถอ่านและรับบทความใหม่ๆทางemailทุก2สัปดาห์ได้ที่http://www.
thaifittips.com
L-Carnitine (ย่อว่า L-C) ทำหน้าที่ในการขนส่งกรดไขมันไปในไมโตคอนเดรีย เพื่อการเผาผลาญพลังงาน
ได้ถูกนำมาใช้ในการตลาดในฐานะอาหารเสริมลดน้ำหนัก   ในการทดลองได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพของ L-C
ในผู้หญิงอ้วน 36 ราย   ทุกคนจะได้รับการวัดดัชนีมวลกาย และแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มโดยการสุ่ม  เป็นกลุ่มละ 18 คน    
หลังจากนั้นกลุ่มที่ได้รับ L-C โดยการรับประทาน 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์    ในขณะที่กลุ่มได้
รับยาหลอก (อาจเป็นเม็ดแป้ง เพื่อให้ผู้ที่ถูกทดลองทราบว่าตนเองอยู่ในกลุ่มใด เป็นการป้องกันอคติระหว่างงานวิจัย
ครับ)  ทุกคนจะ ได้เดินออกกำลังกายเป็นระยะเวลา 30 นาที  ให้มีความหนักหน่วงที่อัตราการบีบตัวของหัวใจ 60-
70% 4 วันต่อสัปดาห์     ก่อนและหลังการทดลองจะวัดอัตราการเผาผลาญขณะพัก    
 พบว่าหลักการทดสอบ  ไม่พบ
ความแตกต่างทั้งในด้านดัชนีมวลกาย  ปริมาณไขมัน   และการเผาผลาญไขมันระหว่าง 2 กลุ่ม
ในกลุ่มที่ได้รับ L-C
จะมีผลข้างเคียงคลื่นไส้อาเจียน  5 ราย จนทำให้ไม่สามารถทำการทดลองต่อได้ (เนื่องจากทนผลข้างเคียงไม่ไหว)  
ดังนั้นจึงเป็นที่น่าสงสัยว่า L-C ช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือ
สารสกัดจากผลส้มแขก(Hydroxycitric acid หรือ HCA) จะยับยั้งเอนไซม์อะดีโนซีนไทรฟอสเฟตซิเตรต  ซึ่งยับยั้ง
การสร้างไขมัน    โดยที่อ้างว่าจะช่วยลดไขมันในมนุษย์   จุดมุ่งหมายของการทดลอง เพื่อประเมินประสิทธิผลของ
การลดไขมันในมนุษย์   การออกแบบการทดลองโดยทำการทดลองเป็นระยะ 12 สัปดาห์โดยการสุ่มและปกปิด  ใน
ผู้ป่วยของสถาบันวิจัยที่ต้องการควบคุมลดน้ำหนักทั้งชายและหญิงที่มีดัชนีมวลกายประมาณ 32 กิโลกรัมต่อตาราง
เมตร  ผู้ป่วยจะได้รับการสุ่มในการได้สารสกัดจากผลส้มแขก 1500 มิลลิกรัมต่อวัน  ที่เหลือจะได้รับยาหลอก (เพื่อ
ปกปิดไม่ให้ผู้ถูกทดลองทราบความแตกต่าง) ทั้งสองกลุ่มจะได้รับการควบคุมอาหารและรับประทานอาหารที่มีใย
อาหารสูง  เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์  และชั่งน้ำหนัก วัดปริมาณไขมันทั้งก่อนและหลังการทดลอง  ผลลัพธ์ จากผู้
ป่วยจำนวน 135 รายจะได้รับการสุ่มเพื่อรับสารสกัดจากผลส้มแขก 66 ราย และยาหลอก 69 ราย   และผู้ป่วยสามารถ
ได้รับการติดตามจนเสร็จการทดลองเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์จำนวน 42 รายในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากผลส้มแขก  
และ 42 ราย ในกลุ่มที่ได้รับยาหลอก    ผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มลดน้ำหนักได้ระหว่าง 12 สัปดาห์  แต่ว่าไม่พบความแตก
ต่างระหว่างกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากผลส้มแขก กับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก   ดังนั้นกล่าว
โดยสรุป สารสกัดจากผลส้ม
แขก ไม่ช่วยในการลดน้ำหนัก
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น
คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความลดไขมันส่วนเกินทุก 2 สัปดาห์
 • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน
ตรงถึงที่อยู่อีเมลของคุณ  ฟรี

ลดความอ้วน ฟรี ฟรี ฟรี !!

  ถ้าคุณกำลังมองหา Tips Tricks &
  Techiniques การลดน้ำหนักอย่าง
  ถูกต้อง  และดูแลสุขภาพด้วยตน
  เองอย่างถาวร และตลอดไป

  โดยที่ไม่ต้องใช้ยา หรืออาหาร
  เสริมลดน้ำหนักซึ่งทำให้คุณต้อง
  สูญเสียเงิน ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก

  มูลค่า 250 บาทต่อปี
  (แต่ผมยกให้คุณ ฟรี)


  คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความสลายไขมัน ทุก 2 สัปดาห์

 • สิทธิพิเศษประจำเดือน

  ทั้งหมด ฟรี