ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007-2008 by Thaifittips - All Rights Reserved
การควบคุมน้ำหนัก ภายหลังการลดน้ำหนัก

โดยทั่วไปแล้วแพทย์จะแนะนำให้ออกกำลังกายอย่างน้อย 30-45 นาทีต่อวัน 4 วันขึ้นไป ที่ความ
หนักหน่วง 65-75% ของอัตราการบีบตัวของหัวใจสูงสุดครับ

มีการวิจัยชิ้นหนึ่งครับ ที่ทำการทดลองในผู้หญิงที่อ้วน 191 คน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม   โดย
ให้มีการออกกำลังกายเพื่อเร่งการเผาผลาญให้ได้ 2000 กับ 1000 กิโลแคลอรี่ต่อสัปดาห์
ทุกคนจะได้รับการควบคุมอาหารให้อยู่ที่ระหว่าง 1200-1500 กิโลแคลอรี่ต่อวัน  และให้คำ
ปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการลดน้ำหนัก  และได้รับการติดตามเป็นระยะ พบว่าหลังจากนั้น 12 เดือน
น้ำหนักลดลงจากเดิม 10% ในกลุ่ม 2000 กิโลแคลอรี่ต่อสัปดาห์

และน้ำหนักลดลงจากเดิม 8% ในกลุ่ม 1000 กิโลแคลอรี่ต่อสัปดาห์ (สังเกตนะครับว่าแม้
ออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงมากก็ไม่ได้ช่วยให้ลดน้ำหนักได้มากขึ้นเท่าไหร่    โดยทั่วไปผม
จะแนะนำให้ออกกำลังกายที่ความหนักหน่วงปานกลางมากกว่า แต่ให้สม่ำเสมอ  ไม่ต้อง
หักโหมหรอกครับ)

หลังจากนั้นอีก 24 เดือนต่อมา  6 เดือนแรกก็จะมีน้ำหนักกลับคืนมาจำนวน 50%   แต่ว่าผู้ที่
ควบคุมน้ำหนักให้คงที่จะมีการแบ่งเวลาสำหรับการออกกำลังกายอยู่ที่ 1515 กิโลแคลอรี่ต่อ
สัปดาห์ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่น้ำหนักกลับมาคงเดิม จะมีการออกกำลังกายเฉลี่ยอยู่ที่ 480 กิโล
แคลอรี่ต่อสัปดาห์เท่านั้น

และในกลุ่มที่สามารถควบคุมได้จนถึง 24 เดือนนั้นสามารถควบคุมพฤติกรรมการรับประทาน
ด้วยครับ

ดังนั้น  การศึกษานี้บอกว่าเป็นการยากครับในการลดน้ำหนัก  แต่การรักษาน้ำหนักให้คงที่นั้น
ยากมากกว่า  จำเป็นต้องมีการสร้างพลังใจและโมติเวทอย่างมากในผู้ที่ลดน้ำหนัก   

ในผู้ที่สามารถควบคุมน้ำหนักให้คงที่มักจะสามารถคงการออกกำลังกายและมีการปรับ
พฤติกรรมการรับประทานอาหารให้ตลอดด้วยครับ  แม้ว่าน้ำหนักจะลดลงไปแล้วก็ตาม

ดังนั้นในการควบคุมน้ำหนักให้คงที่ภายหลังการลดน้ำหนักแล้ว ผมแนะนำให้คุณยังต้องคงการ
ออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อย 275 นาทีต่อสัปดาห์ครับ  ควบคู่ไปกับการลดพลังงานจากอาหาร
ด้วยครับ

อ้างอิง :
Effect of exercise on 24-month weight loss maintenance in overweight women.Arch Intern Med.
2008 Jul 28;168(14):1550-9; discussion 1559-60.
Link
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกี่ยวกับผู้เขียนบทความ: ปิติ นิยมศิริวนิช  แหล่งข้อมูลที่มากกว่าและเชื่อถือได้ในเรื่องวิธีการลด
น้ำหนักส่วนเกิน คุณสามารถอ่านและรับบทความใหม่ๆทางemailทุก2สัปดาห์ได้ที่http://www.
thaifittips.com
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น
คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความลดไขมันส่วนเกินทุก 2 สัปดาห์
 • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน
ตรงถึงที่อยู่อีเมลของคุณ  ฟรี

ลดความอ้วน ฟรี ฟรี ฟรี !!

  ถ้าคุณกำลังมองหา Tips Tricks &
  Techiniques การลดน้ำหนักอย่าง
  ถูกต้อง  และดูแลสุขภาพด้วยตน
  เองอย่างถาวร และตลอดไป

  โดยที่ไม่ต้องใช้ยา หรืออาหาร
  เสริมลดน้ำหนักซึ่งทำให้คุณต้อง
  สูญเสียเงิน ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก

  มูลค่า 250 บาทต่อปี
  (แต่ผมยกให้คุณ ฟรี)


  คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความสลายไขมัน ทุก 2 สัปดาห์

 • สิทธิพิเศษประจำเดือน

  ทั้งหมด ฟรี