ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007-2008 by Thaifittips - All Rights Reserved
ลดน้ำหนัก ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน

เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วครับ   ถ้าคุณอ้วน  คุณมีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานประเภทที่สอง    ผู้ป่วย
เบาหวานมากกว่าครึ่งที่เป็นคนอ้วน   และการลดน้ำหนักในผู้ที่อ้วนก็จะลดความเสี่ยงต่อโรค
เบาหวานด้วยเช่นกัน

มีการศึกษาถึงผลของการลดน้ำหนักกับการเกิดโรคเบาหวานชิ้นหนึ่งเป็นเวลามากกว่า 2 ปีครับ  
การลดน้ำหนักช่วยลดโอกาสที่จะเกิดโรคเบาหวานในผู้ที่ "กำลังจะ" เป็นโรคเบาหวานแต่ยังไม่
ได้เป็นโรคเบาหวาน

มีการศึกษาถึง 11 งานวิจัยระหว่างปี 1966-2001 ในผู้ใหญ่ที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า 28  และไม่มี
โรคที่เป็นความผิดปกติของการกิน   ผลปรากฎว่าการลดน้ำหนักช่วยลดโอกาสที่จะเกิดโรค
เบาหวานในเวลาต่อมาได้  ลดโอกาสและอุบัติการของการเสียชีวิตลงได้

กล่าวโดยสรุป  การลดน้ำหนักได้ประโยชน์ในระยะยาวในผู้ที่มีน้ำหนักเกินจนไปถึงอ้วน  โดย
การลดโอกาสเกิดโรคเบาหวานในเวลาต่อมาได้   

อ้างอิง
Influences of weight loss on long-term diabetes outcomes. 1: Proc Nutr Soc. 2008 Feb;67(1):54-9.
link
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกี่ยวกับผู้เขียนบทความ: ปิติ นิยมศิริวนิช  แหล่งข้อมูลที่มากกว่าและเชื่อถือได้ในเรื่องวิธีการลด
น้ำหนักส่วนเกิน คุณสามารถอ่านและรับบทความใหม่ๆทางemailทุก2สัปดาห์ได้ที่http://www.
thaifittips.com
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น
คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความลดไขมันส่วนเกินทุก 2 สัปดาห์
 • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน
ตรงถึงที่อยู่อีเมลของคุณ  ฟรี

ลดความอ้วน ฟรี ฟรี ฟรี !!

  ถ้าคุณกำลังมองหา Tips Tricks &
  Techiniques การลดน้ำหนักอย่าง
  ถูกต้อง  และดูแลสุขภาพด้วยตน
  เองอย่างถาวร และตลอดไป

  โดยที่ไม่ต้องใช้ยา หรืออาหาร
  เสริมลดน้ำหนักซึ่งทำให้คุณต้อง
  สูญเสียเงิน ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก

  มูลค่า 250 บาทต่อปี
  (แต่ผมยกให้คุณ ฟรี)


  คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความสลายไขมัน ทุก 2 สัปดาห์

 • สิทธิพิเศษประจำเดือน

  ทั้งหมด ฟรี