ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007-2008 by Thaifittips - All Rights Reserved
เซลล์ไขมันที่ช่วยเร่งการเผาผลาญ

มีการค้นพบใหม่ครับว่าไขมันชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Brown fat มีจุดต้นกำเนิดร่วมกันกับเซลล์กล้าม
เนื้อครับ

เซลล์ไขมันที่คนส่วนใหญ่พูดถึงมักจะหมายถึงเซลล์สะสมไขมันครับ  ที่มีหน้าที่สะสมพลังงาน
ไว้ใช้ในยามที่ร่างกายขาดแคลนอาหาร  แต่มีเซลล์ไขมันชนิดหนึ่งครับที่เรียกว่า Brown fat มีอยู่
ในคนทุกคน และพบมากในเด็กแรกเกิดสำหรับสร้างพลังงานความร้อน

หลักการง่ายๆครับ เซลล์สะสมไขมันทำหน้าที่สะสมไขมันทำให้คุณอ้วน    แต่ถ้าเป็นเซลล์ไขมัน
Brown fat ที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้ทำหน้าที่เปลี่ยนไขมันเป็นพลังงานความร้อนและอาจช่วยลด
ความอ้วนได้

ซึ่งหลักการก็คือ ถ้าเราสามารถทำให้ร่างกายมี Brown Fat ได้มากขึ้น  เราก็สามารถเผาผลาญได้
มากขึ้น

การศึกษาใหม่เพิ่งพบว่าแท้จริงแล้วเซลล์ไขมันชนิด Brown Fat มีจุดต้นกำเนิดร่วมกับเซลล์กล้าม
เนื้อ  โดยจะมีสวิตช์ยีนที่เรียกว่า Myf5 ในเซลล์ต้นกำเนิดทำหน้าที่ในการตัดสินใจว่าเซลล์นั้นจะ
เปลี่ยนเป็นเซลล์ไขมัน Brown Fat หรือจะเปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้อ

การศึกษานี้ยังอยู่ในระดับชีววิทยาอยู่ครับ  ซึ่งกว่าจะประยุกต์เพื่อนำมาใช้ในทางการแพทย์ได้ยัง
ต้องใช้เวลาอีกนานมาก  เพราะกลไกที่แท้จริงก็ยังไม่เป็นที่เข้าใจดีครับ แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำ
ไปศึกษาต่อยอดได้อีกในอนาคต


อ้างอิง
Seale P et al. PRDM16 controls a brown fat/skeletal muscle switch. Nature 2008 Aug 21; 454:
961.
link
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกี่ยวกับผู้เขียนบทความ: ปิติ นิยมศิริวนิช  แหล่งข้อมูลที่มากกว่าและเชื่อถือได้ในเรื่องวิธีการลด
น้ำหนักส่วนเกิน คุณสามารถอ่านและรับบทความใหม่ๆทางemailทุก2สัปดาห์ได้ที่http://www.
thaifittips.com
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น
คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความลดไขมันส่วนเกินทุก 2 สัปดาห์
 • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน
ตรงถึงที่อยู่อีเมลของคุณ  ฟรี

ลดความอ้วน ฟรี ฟรี ฟรี !!

  ถ้าคุณกำลังมองหา Tips Tricks &
  Techiniques การลดน้ำหนักอย่าง
  ถูกต้อง  และดูแลสุขภาพด้วยตน
  เองอย่างถาวร และตลอดไป

  โดยที่ไม่ต้องใช้ยา หรืออาหาร
  เสริมลดน้ำหนักซึ่งทำให้คุณต้อง
  สูญเสียเงิน ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก

  มูลค่า 250 บาทต่อปี
  (แต่ผมยกให้คุณ ฟรี)


  คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความสลายไขมัน ทุก 2 สัปดาห์

 • สิทธิพิเศษประจำเดือน

  ทั้งหมด ฟรี