ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007-2008 by Thaifittips - All Rights Reserved
การติดตามแผนการรับประทานแบบ Mediterranean Diet ช่วยลดอัตราการเสียชีวิต

Mediterranean Diet ถูกตีพิมพ์ขึ้นมาโดย นพ. วอลเตอร์  วิลเลตต์ ช่วงกลางปี 1990 ครับ  โดยที่มี
ลักษณะของอาหารที่เน้นการรับประทานผัก และผลไม้  มีแหล่งไขมันหลักจากน้ำมันมะกอก  
ปริมาณไขมันที่ประมาณ 25%  แต่ไขมันอิ่มตัวประมาณ 8%  เน้นการรับประทานคาร์โบไฮเดรตที่
ยังไม่ผ่านการขัดสี จำพวกธัญพืช  รับประทานปลาในปริมาณปานกลาง เนื้อสัตว์อื่นอีกเล็กน้อย  
ไข่ไม่เกิน 4 ฟองต่อวัน และรับประทานไวน์ในปริมาณเล็กน้อย

โดยตัวของ Mediterranean Diet นั้นมีองค์ประกอบของไขมันในระดับที่ค่อนข้างสูงครับ  แต่ว่า
ไขมันส่วนใหญ่ก็ยังเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัว  ที่ต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของแคลอรี่เป็นหลัก   ที่ผม
แนะนำก็คือ อาจทำเป็น Modified (ดัดแปลง) Mediterean Diet โดยลดปริมาณสัดส่วนไขมันลง
ก็ได้ครับ

มีการศึกษาชนิดเอางานวิจัยหลายๆชิ้นมาทบทวน  จาก 12 การทดลอง  ครอบคลุมประชากร
ประมาณ 1.5 ล้านคนที่รับประทานอาหาร Mediterranean Diet เป็นประจำในช่วงระหว่าง 3-18 ปี
ครับ  

พบว่าผู้ที่ติดตาม Mediterranean Diet เป็นอย่างดีจะลดอัตราการเสียชีวิตโดยรวม   ลดอัตราการเสีย
ชีวิตจากโรคหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบตันได้  ลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งได้  และลดอัตราการ
เกิดโรคอัลไซเมอร์ และพาร์กินสันลงได้     

และมีอีกงานวิจัยครับที่พบว่า Mediterranean Diet สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน
ได้อีกด้วยครับ

มีการศึกษาในกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่เบาหวาน 13000 ราย  แล้วติดตามการพฤติกรรมรับประทาน
อาหารแบบ Mediterranean Diet เป็นระยะเวลา 4 ปี พบว่าผู้ที่ติดตามการรับประทานอาหารแบบ
Mediterranean เป็นอย่างดีลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานได้ 83% เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่
ติดตามบ้างได้ 60% และนอกจากนี้ผู้ที่ติดตามการรับประทานอาหารแบบ Mediterranean ยังช่วย
รักษาระดับน้ำตาลและระดับไขมันในเลือดได้อีกด้วยครับ


อ้างอิง
Adherence to Mediterranean diet and health status: meta-analysis. link

Martínez-González MÁ et al. Adherence to a Mediterranean diet and risk of developing diabetes:
Prospective cohort study. BMJ 2008 May 29; [e-pub ahead of print].
link

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกี่ยวกับผู้เขียนบทความ: ปิติ นิยมศิริวนิช  แหล่งข้อมูลที่มากกว่าและเชื่อถือได้ในเรื่องวิธีการลด
น้ำหนักส่วนเกิน คุณสามารถอ่านและรับบทความใหม่ๆทางemailทุก2สัปดาห์ได้ที่http://www.
thaifittips.com
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น
คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความลดไขมันส่วนเกินทุก 2 สัปดาห์
 • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน
ตรงถึงที่อยู่อีเมลของคุณ  ฟรี

ลดความอ้วน ฟรี ฟรี ฟรี !!

  ถ้าคุณกำลังมองหา Tips Tricks &
  Techiniques การลดน้ำหนักอย่าง
  ถูกต้อง  และดูแลสุขภาพด้วยตน
  เองอย่างถาวร และตลอดไป

  โดยที่ไม่ต้องใช้ยา หรืออาหาร
  เสริมลดน้ำหนักซึ่งทำให้คุณต้อง
  สูญเสียเงิน ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก

  มูลค่า 250 บาทต่อปี
  (แต่ผมยกให้คุณ ฟรี)


  คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความสลายไขมัน ทุก 2 สัปดาห์

 • สิทธิพิเศษประจำเดือน

  ทั้งหมด ฟรี