ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007-2008 by Thaifittips - All Rights Reserved
ยาลดน้ำหนักตัวใหม่ กำลังถูกทดลองในระยะที่ 2

ในการพัฒนายานั้นจะมีการทดลองหลายครั้งมากก่อนที่จะนำมาเข้าสู่ตลาดและใช้ในวงการแพทย์
ครับ

ระยะที่ 1. จะเป็นการทดลองในกลุ่มคนจำนวนน้อยๆครับ โดยทั่วไปจะใช้ประมาณ 25-30 คน
หรือน้อยกว่านี้  จำนวนนี้อาจไม่ใช่ผู้ป่วยครับ เพื่อศึกษาผลข้างเคียง  ปริมาณของยาที่จะใช้ใน
มนุษย์  ร่างกายมีวิธีขับยาออกจากร่างกายอย่างไร

ระยะที่ 2. จะเป็นการเริ่มนำมาทดสอบยากับผู้ป่วยจำนวนน้อยๆเพื่อทดสอบผลของการรักษา  ผล
ข้างเคียงของยา  ปริมาณของยาที่จะนำมาใช้

ระยะที่ 3  จะเป็นการทดลองนำมาใช้กับผู้ป่วยจำนวนที่มากขึ้น  โดยอาจศึกษาเปรียบเทียบกับยาที่
ใช้เป็นมาตรฐานในการรักษาในปัจจุบัน เพื่อดูว่าให้ผลของการรักษาที่ดีกว่าการรักษาในปัจจุบัน
หรือไม่   การทดลองในระยะที่ 3 อาจจะต้องมีการทดลองมากกว่า 1 ครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มากขึ้น

ระยะที่ 4  เป็นระยะที่แพทย์อาจสั่งเพื่อนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วย แต่ก็ยังต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับยา
ที่มากขึ้น  การศึกษาในระยะนี้ จะดูทั้งเรื่องประสิทธิผล และความปลอดภัยของยา  ประโยชน์ใน
ระยะยาวที่ผู้ป่วยจะได้รับ  และมีการใช้ยานี้สำหรับการรักษาโรคอื่นๆที่ใกล้เคียงกันหรือไม่

ระยะเวลาทั้งหมดจะใช้เวลาในการศึกษาร่วม 10-20 ปีเลยทีเดียวครับ

มียาลดความอ้วนใหม่ที่ชื่อ tesofensine กำลังศึกษาอยู่ในระยะที่ 2 ครับ ซึ่งเป็นการทดลองใช้กับผู้
ป่วยที่อ้วนและมีดัชนีมวลกายมากกว่า 30-40 เป็นจำนวน 203 ราย แบ่งเป็น 4 กลุ่ม โดยได้รับยา
tesofensine เป็น 0.25 มิลลิกรัม  0.5 มิลลิกรัม  1 มิลลิกรัม และ 0 มิลลิกรัม (ยาหลอก)

ผลปรากฎว่า
ถ้าใช้ยาลดน้ำหนัก tesofensine 0.25 มิลลิกรัม จะสามารถลดน้ำหนักตัวลงได้ประมาณ 4.5%
ถ้าใช้ยาลดน้ำหนัก tesofensine 0.5 มิลลิกรัม จะสามารถลดน้ำหนักตัวลงได้ประมาณ 9.2%
ถ้าใช้ยาลดน้ำหนัก tesofensine 1 มิลลิกรัม จะสามารถลดน้ำหนักตัวลงได้ประมาณ 10.6%

ซึ่งโดยปกติแล้วยาลดน้ำหนักที่ใช้กันโดยทั่วไปมักจะทำให้น้ำหนักลดลงได้ระหว่าง 3-5
กิโลกรัมเท่านั้นครับ

มีผลข้างเคียงคือ คลื่นไส้ อาเจียน ปากแห้ง ท้องผูก นอนไม่หลับ ทำให้หัวใจบีบตัวเร็วขึ้นเล็กน้อย
เฉลี่ย7.4 ครั้งต่อนาที ยังไม่พบว่ามีความดันโลหิตสูงเหมือนยาลดน้ำหนักที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
ครับ

จากข้อมูลในการทดลองพบว่ายาลดน้ำหนัก tesofensine  มีประสิทธิผลในการลดน้ำหนักดีกว่ายา
ในปัจจุบัน ผลข้างเคียงที่น้อยกว่า    แต่อย่างไรก็ตามก็ยังต้องมีการศึกษามากกว่านี้ครับ

ขณะนี้ยา tesofensine กำลังจะเข้าสู่การทดลองในระยะที่ 3 เพื่อทดลองในกลุ่มผู้ป่วยที่มีจำนวน
ที่มากขึ้น  อาจได้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับผลข้างเคียงของยาที่มากขึ้นไปอีกได้ครับ

อ้างอิง
Effect of tesofensine on bodyweight loss, body composition, and quality of life in obese patients: a
randomised, double-blind, placebo-controlled trial. doi:10.1016/S0140-6736(08)61525-1
link

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกี่ยวกับผู้เขียนบทความ: ปิติ นิยมศิริวนิช  แหล่งข้อมูลที่มากกว่าและเชื่อถือได้ในเรื่องวิธีการลด
น้ำหนักส่วนเกิน คุณสามารถอ่านและรับบทความใหม่ๆทางemailทุก2สัปดาห์ได้ที่http://www.
thaifittips.com
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น
คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความลดไขมันส่วนเกินทุก 2 สัปดาห์
 • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน
ตรงถึงที่อยู่อีเมลของคุณ  ฟรี

ลดความอ้วน ฟรี ฟรี ฟรี !!

  ถ้าคุณกำลังมองหา Tips Tricks &
  Techiniques การลดน้ำหนักอย่าง
  ถูกต้อง  และดูแลสุขภาพด้วยตน
  เองอย่างถาวร และตลอดไป

  โดยที่ไม่ต้องใช้ยา หรืออาหาร
  เสริมลดน้ำหนักซึ่งทำให้คุณต้อง
  สูญเสียเงิน ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก

  มูลค่า 250 บาทต่อปี
  (แต่ผมยกให้คุณ ฟรี)


  คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความสลายไขมัน ทุก 2 สัปดาห์

 • สิทธิพิเศษประจำเดือน

  ทั้งหมด ฟรี