ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007-2008 by Thaifittips - All Rights Reserved
คำแนะนำในเรื่องโภชนาการสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

เรื่องของพลังงาน และการควบคุมน้ำหนัก

  • ในผู้ที่อ้วน และมีน้ำหนักเกิน  การลดน้ำหนักจะช่วยลดภาวะดื้อต่ออินซูลินลง  ดังนั้นจึง
    แนะนำให้ลดน้ำหนักในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน และผู้ที่เสี่ยงต่อเบาหวานทุกราย
  • ในการลดน้ำหนัก  สามารถรับประทานได้ทั้งคาร์โบไฮเดรตต่ำ   หรือ อาหารไขมันต่ำก็ช่วย
    ให้สามารถลดน้ำหนักได้ในระยะสั้นๆ อย่างน้อย 1 ปี
  • สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่รับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำ ควรที่จะได้รับการเจาะเลือด
    ตรวจระดับไขมันในเลือด  การทำงานของไต  
  • การออกกำลังกายและการปรับพฤติกรรมเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการลดน้ำหนักและ
    ควบคุมน้ำหนัก

การป้องกันเบาหวาน

  • ผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ถ้าลดน้ำหนักได้อย่างน้อย 7% ของน้ำหนักตัว และมีการ
    ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 150 นาทีต่อสัปดาห์  ควบคุมพลังงานที่เข้าสู่ร่างกายจะ
    สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานได้
  • ผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน แนะนำให้รับประทานใยอาหารอย่างน้อย 14 กรัมต่อ
    พลังงาน 1000กิโลแคลอรี่ที่เข้าสู่ร่างกาย (ถ้าคุณต้องการพลังงาน 2000 กิโลแคลอรี่ต่ำวัน
    แนะนำให้รับประทานใยอาหารอย่างน้อย 28 กรัมครับ)
  • แนวทางการรับประทานอาหารประเภทไขมันในผู้ป่วยเบาหวาน
  • รับประทานไขมันอิ่มตัวไม่เกิน 7% ของพลังงานรวมทั้งหมดที่เข้าสู่ร่างกาย
  • รับประทานไขมันเทียมให้น้อยที่สุดเท่าที่สามารถทำได้

แนวการรับประทานคาร์โบไฮเดรตในการควบคุมเบาหวาน

  • พยายามสังเกตว่าตนเองรับประทานอาหารประเภทแป้งมากเพียงใด  เป็นกุญแจสำคัญใน
    การควบคุมระดับน้ำตาล
  • ในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานแนะนำให้ใช้ดัชนีน้ำตาล ในการควบคุมระดับน้ำตาลร่วมด้วย

คำแนะนำอื่นๆทั่วไป
  • การใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลนั้นปลอดภัยเมื่อรับประทานภายใต้คำแนะนำของ
    แพทย์ และองค์การอาหารและยา
  • ผู้ป่วยเบาหวานที่ดื่มแอลกอฮอล ควรควบคุมปริมาณการดื่มในระดับที่ปานกลาง  ไม่เกิน 1
    แก้วต่อวัน
  • การใช้อาหารเสริม  เช่น วิตามิน E และวิตามิน C แคโรทีน  ไม่เป็นที่แนะนำเนื่องจากไม่มี
    หลักฐานในเรื่องของประสิทธิผลและความปลอดภัย
  • การใช้อาหารเสริมที่มีส่วนประกอบของโครเมียม  ยังไม่เป็นที่แนะนำให้ใช้โดยทั่วไป

อ้างอิง
ที่มา: แนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวานมาตรฐานปี 2008 Link

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกี่ยวกับผู้เขียนบทความ: ปิติ นิยมศิริวนิช  แหล่งข้อมูลที่มากกว่าและเชื่อถือได้ในเรื่องวิธีการลด
น้ำหนักส่วนเกิน คุณสามารถอ่านและรับบทความใหม่ๆทางemailทุก2สัปดาห์ได้ที่http://www.
thaifittips.com
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น
คุณจะได้รับ
  • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
  • คู่มือรักษ์หัวใจ
  • บทความลดไขมันส่วนเกินทุก 2 สัปดาห์
  • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน
ตรงถึงที่อยู่อีเมลของคุณ  ฟรี

ลดความอ้วน ฟรี ฟรี ฟรี !!

    ถ้าคุณกำลังมองหา Tips Tricks &
    Techiniques การลดน้ำหนักอย่าง
    ถูกต้อง  และดูแลสุขภาพด้วยตน
    เองอย่างถาวร และตลอดไป

    โดยที่ไม่ต้องใช้ยา หรืออาหาร
    เสริมลดน้ำหนักซึ่งทำให้คุณต้อง
    สูญเสียเงิน ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก

    มูลค่า 250 บาทต่อปี
    (แต่ผมยกให้คุณ ฟรี)


    คุณจะได้รับ
  • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้
  • คู่มือรักษ์หัวใจ
  • บทความสลายไขมัน ทุก 2 สัปดาห์

  • สิทธิพิเศษประจำเดือน

    ทั้งหมด ฟรี