ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007-2008 by Thaifittips - All Rights Reserved
วิธีการลดโอกาสเสียชีวิตลง 10 เท่า !!

มีการศึกษาหนึ่งครับ เริ่มในปี 1980  ทำในพยาบาล 77,782 คน อายุระหว่าง 34-59 ปี  โดยที่ไม่มี
ประวัติเดิมเป็น โรคหัวใจหรือโรคมะเร็ง   อาสาสมัครพยาบาลกลุ่มนี้จะทำแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การใช้ชีวิตครับ  ว่า พฤติกรรมมีผลต่อการเกิดโรคอย่างไร

แล้วติดตามครับ  24 ปีต่อมา เสียชีวิต 8882 ราย  โดยที่
 • 1790 รายเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
 • 4527 รายเสียชีวิตจากมะเร็ง

และพบว่าปัจจัยเสี่ยงสูงสุดได้แก่   น้ำหนักเกิน  การสูบบุหรี่   การไม่ออกกำลังกาย    การ
รับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง   จะเพิ่มโอกาสเสียชีวิตทั้งจากโรคหัวใจและโรคมะเร็งครับ

การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลอย่างหนักก็ทำให้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน  เมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงเหล่านี้แล้วพบว่า ผู้ทีมีความเสี่ยงจะเพิ่มโอกาสเสียชีวิตจากโรคหัวใจ 8.17
เท่า และจากโรคมะเร็ง 3.26 เท่าครับ

การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการควบคุมน้ำหนัก   ออกกำลังกายอย่าง
สม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำและมีใยอาหาร  การไม่สูบบุหรี่  ครับ  แม้ว่าการศึกษานี้
จะทำในผู้หญิง  แต่ผู้ชายก็สามารถใช้ได้เช่นกันครับ

อ้างอิง
ที่มา: Combined impact of lifestyle factors on mortality: prospective cohort study in US women.
BMJ 2008;337:a1440  
Link

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกี่ยวกับผู้เขียนบทความ: ปิติ นิยมศิริวนิช  แหล่งข้อมูลที่มากกว่าและเชื่อถือได้ในเรื่องวิธีการลด
น้ำหนักส่วนเกิน คุณสามารถอ่านและรับบทความใหม่ๆทางemailทุก2สัปดาห์ได้ที่http://www.
thaifittips.com
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น
คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความลดไขมันส่วนเกินทุก 2 สัปดาห์
 • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน
ตรงถึงที่อยู่อีเมลของคุณ  ฟรี

ลดความอ้วน ฟรี ฟรี ฟรี !!

  ถ้าคุณกำลังมองหา Tips Tricks &
  Techiniques การลดน้ำหนักอย่าง
  ถูกต้อง  และดูแลสุขภาพด้วยตน
  เองอย่างถาวร และตลอดไป

  โดยที่ไม่ต้องใช้ยา หรืออาหาร
  เสริมลดน้ำหนักซึ่งทำให้คุณต้อง
  สูญเสียเงิน ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก

  มูลค่า 250 บาทต่อปี
  (แต่ผมยกให้คุณ ฟรี)


  คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความสลายไขมัน ทุก 2 สัปดาห์

 • สิทธิพิเศษประจำเดือน

  ทั้งหมด ฟรี