ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007-2008 by Thaifittips - All Rights Reserved
จะลดน้ำหนัก  หรือจะลดพุง  อันไหนลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้มากกว่ากัน

ความอ้วนพบมากขึ้นในประชากรทั่วไปครับ  มีวิธีการหาการวัดความอ้วนที่สัมพันธ์กับความ
เสี่ยงต่อการเสียชีวิตอยู่มากมายครับ  เช่นน้ำหนักตัว  หรือรอบเอว  

มีการศึกษาขนาดใหญ่อีกชิ้นหนึ่งครับที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง  น้ำหนักตัว  รอบเอว  
กับความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตครับ

การศึกษาชิ้นนี้นำเอาอาสาสมัครที่มีอายุระหว่าง 25-70 ปี จำนวน 359,387 ราย (เยอะมากครับ)  
แล้วติดตามเป็นระยะเวลา 9.7 ปี พบว่า 14723 ราย เสียชีวิต

การเสียชีวิตจะต่ำที่สุดที่ดัชนีมวลกาย 25.3 ครับในผู้ชาย และ 24.3 ในผู้หญิง ถ้าสูงหรือต่ำกว่านี้ก็
จะทำให้อัตราการเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น  และรอบเอวก็เป็นไปในทางเดียวกันครับ

ถ้ารอบเอวเพิ่มขึ้น 2 นิ้ว ก็จะทำให้การเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 17% ในผู้ชาย  และเพิ่มขึ้น 13% ใน
ผู้หญิง   และถ้ามีดัชนีมวลกายที่เท่ากัน ผู้ที่มีรอบเอวมากกว่า ก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าครับ

การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า  รอบเอว หรือพุง มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตมากกว่าน้ำหนักตัว
หรือดัชนีมวลกายอีกครับ  และด้วยเหตุนี้  "โครงการคนไทยไร้พุง " จึงเน้นไปที่การลดพุงมาก
กว่าให้ ไม่เกิน 80 เซนติเมตร ในผู้หญิง  และไม่เกิน 90 เซนติเมตรในผู้ชายครับ

อ้างอิง
ที่มา: Pischon T et al. General and abdominal adiposity and risk of death in Europe. N Engl J Med
2008 Nov 13; 359:2105.
Link

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกี่ยวกับผู้เขียนบทความ: ปิติ นิยมศิริวนิช  แหล่งข้อมูลที่มากกว่าและเชื่อถือได้ในเรื่องวิธีการลด
น้ำหนักส่วนเกิน คุณสามารถอ่านและรับบทความใหม่ๆทางemailทุก2สัปดาห์ได้ที่http://www.
thaifittips.com
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น
คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความลดไขมันส่วนเกินทุก 2 สัปดาห์
 • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน
ตรงถึงที่อยู่อีเมลของคุณ  ฟรี

ลดความอ้วน ฟรี ฟรี ฟรี !!

  ถ้าคุณกำลังมองหา Tips Tricks &
  Techiniques การลดน้ำหนักอย่าง
  ถูกต้อง  และดูแลสุขภาพด้วยตน
  เองอย่างถาวร และตลอดไป

  โดยที่ไม่ต้องใช้ยา หรืออาหาร
  เสริมลดน้ำหนักซึ่งทำให้คุณต้อง
  สูญเสียเงิน ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก

  มูลค่า 250 บาทต่อปี
  (แต่ผมยกให้คุณ ฟรี)


  คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความสลายไขมัน ทุก 2 สัปดาห์

 • สิทธิพิเศษประจำเดือน

  ทั้งหมด ฟรี