ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007-2008 by Thaifittips - All Rights Reserved
ไขมันในช่องท้อง  (โอเมนตัม)  พุงเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดแดงตีบ

ถ้าจำได้ผมเคยพูดถึงไขมันในช่องท้อง(โอเมนตัม)ว่าเสี่ยงต่อการที่จะทำให้เกิดโรคหลอดเลือด
แดงตีบ  

หลายๆท่านคงจะสับสนว่าต่างกันที่ตรงไหน  พุง หมายถึงรอบเอวนั่นเองครับ  ส่วนไขมันในช่อง
ท้องหมายถึง โอเมนตัม ซึ่งอยู่ภายในช่องท้องของเราครับ

ภาพนี้เป็นภาพที่ได้จากการส่องต้องเข้าไปในทางเดินอาหารครับ  โอเมนตัมจะอยู่ติดกับกระเพาะ
อาหารของเราครับ

มีการศึกษาครับที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง โอเมนตัม  รอบเอว กับความหนาของหลอดเลือด
แดงใหญ่ในผู้ชายที่เป็นเบาหวาน  การศึกษานี้เป็นการศึกษาครับว่ารอบเอว หรือโอเมนตัมทำให้
ความหนาของผนังหลอดเลือดแดงหนาตัวขึ้นหรือไม่

โดยที่จะนำผู้ชายที่มีรอบเอวมากและเป็นเบาหวาน 368 ราย ทำการวัดความหนาของหลอดเลือด  
วัดรอบเอวด้วยครับ  และอัลตราซาวน์เพื่อวัดปริมาณโอเมนตัมในช่องท้องด้วย

ผลปรากฎว่า  ผู้ชายที่มีรอบเอวมาก 174 ราย  จะมี 139 ราย(80%)ที่มีไขมันโอเมนตัมมาก  ในทาง
กลับกัน  ผู้ที่มีรอบเอวไม่มาก 194 ราย จะมี 88 ราย(45%)ที่มีโอเมนตัมมาก    และผู้ที่มีโอเมน
ตัมในช่องท้องจะมีความหนาของหลอดเลือดแดงใหญ่มากกว่า

สรุปว่า  ผู้ที่มีรอบเอวมาก  จะเสี่ยงกับการที่มีไขมันโอเมนตัมในช่องท้องมากกว่า  และผู้ที่มีไขมัน
โอเมนตัมในช่องท้องมากกว่า จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าครับ

อ้างอิง
Visceral fat amount is associated with carotid atherosclerosis even in type 2 diabetic men with a
normal waist circumferenceInternational. International Journal of Obesity advance online
publication 4 November 2008; doi: 10.1038/ijo.2008.222
Link

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกี่ยวกับผู้เขียนบทความ: ปิติ นิยมศิริวนิช  แหล่งข้อมูลที่มากกว่าและเชื่อถือได้ในเรื่องวิธีการลด
น้ำหนักส่วนเกิน คุณสามารถอ่านและรับบทความใหม่ๆทางemailทุก2สัปดาห์ได้ที่http://www.
thaifittips.com
โอเมนตัม
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น
คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความลดไขมันส่วนเกินทุก 2 สัปดาห์
 • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน
ตรงถึงที่อยู่อีเมลของคุณ  ฟรี

ลดความอ้วน ฟรี ฟรี ฟรี !!

  ถ้าคุณกำลังมองหา Tips Tricks &
  Techiniques การลดน้ำหนักอย่าง
  ถูกต้อง  และดูแลสุขภาพด้วยตน
  เองอย่างถาวร และตลอดไป

  โดยที่ไม่ต้องใช้ยา หรืออาหาร
  เสริมลดน้ำหนักซึ่งทำให้คุณต้อง
  สูญเสียเงิน ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก

  มูลค่า 250 บาทต่อปี
  (แต่ผมยกให้คุณ ฟรี)


  คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความสลายไขมัน ทุก 2 สัปดาห์

 • สิทธิพิเศษประจำเดือน

  ทั้งหมด ฟรี