ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007-2009 by Thaifittips - All Rights Reserved
รับประทานอาหารอย่างไรให้ได้รับโคเลสเตอรอลต่ำ

โคเลสเตอรอลเป็นสารอาหารอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับไขมันครับ  ที่ร่างกายต้องการแต่ต้องไม่มาก
เกินไป   โดยปกติแล้วโคเลสเตอรอลนั้นจะมีอยู่ในกระแสเลือด  แต่เมื่อมีปริมาณที่มากเกินไปก็จะ
ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบตัน

นั่นเป็นเพราะว่าระดับโคเลสเตอรอลในเลือดที่สูงจะทำให้ผนังหลอดเลือดหนาตัวมากขึ้นและตีบ
มากขึ้นครับ

คุณควรทราบครับว่าคุณมีระดับโคเลสเตอรอลในกระแสเลือดมากเท่าใด  ตามแนวทางทางการ
แพทย์คุณควรตรวจทุก 5 ปีในผู้ที่มีอายุมากกว่า 35ปี(สำหรับผู้ชาย) และ 45 ปี(สำหรับผู้หญิง)ครับ  
นอกจากนี้พันธุกรรมก็มีส่วนสำคัญด้วยเช่นกัน  ขึ้นอยู่กับว่าคุณรับประทานอะไรในแต่ละวัน

โคเลสเตอรอลชนิด LDL คืออะไร

LDL (Low-density lipoprotein) เป็นโคเลสเตอรอลชนิดเลวครับ  ถ้าคุณมีระดับของ LDL ในเลือดที่
สูง  ก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบตันและอัมพฤกษ์ครับ

โคเลสเตอรอลชนิด HDL คืออะไร

HDL (High-density lipoprotein) คือโคเลสเตอรอลชนิดดีครับ  HDL จะช่วยคุณป้องกันโรค
หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบตันได้ครับ  แต่ในทางกลับกันถ้าคุณมี HDL น้อย คุณก็จะเพิ่มความเสี่ยง

อาหารมีผลต่อระดับโคเลสเตอรอล

อาหาร  พฤติกรรม  พันธุกรรม ล้วนมีส่วนของระดับโคเลสเตอรอลในเลือดทั้งสิ้นครับ

ปริมาณของไขมันในอาหารสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบตันได้
มากขั้น โดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว ซึ่งพบในน้ำมันมะพร้าว และน้ำมันปาล์ม   อาหารที่มีไขมันอิ่มตัวก็
สามารถเพิ่มระดับของโคเลสเตอรอลได้ด้วย  ไขมันเทียม เช่นมาการีน  ขนมอบ  ก็เพิ่มระดับของ
LDL ด้วยครับ

พันธุกรรม เมื่อรวมกับปริมาณของไขมันอิ่มตัวในอาหาร  เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้มีระดับโคเลสเตอร
อลในเลือดสูงได้  การลดอาหารประเภทไขมันลงก็จะช่วยคุณควบคุมระดับของโคเลสเตอร
อลได้ด้วยเช่นกัน

ผัก และผลไม้ต่างๆ  เกือบทั้หมดไม่มีโคเลสเตอรอลอยู่ครับ

อาหารสามารถลดระดับโคเลสเตอรอล

แนวทางการลดระดับโคเลสเตอรอลลงจากอาหาร  ในทางการแพทย์เราเรียกว่า TLC "Therapeutic
Lifestyle Changes" ครับ ซึ่งประกอบด้วย

 • ลดปริมาณไขมันให้น้อยลงน้อยกว่าร้อยละ 7%  หรือน้อยกว่า 200 มิลลิกรัมต่อวัน  พยายาม
  หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว
 • ให้รับประทานไขมัน 25%-35% ของแคลอรี่ที่ได้รับจากไขมันไม่อิ่มตัวครับ  พบได้ในน้ำมัน
  พืช
 • ให้รับประทานไขมันเทียม หรือไขมันทราน ให้น้อยที่สุดเท่าที่สามารถทำได้
 • ให้รับประทานอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนักร่วมด้วย
 • การรับประทานใยอาหารให้มากขึ้น

 • ให้เลือกอาหารประเภทเนื้อสัตว์  นม ที่มีไขมันต่ำเสมอ  เนื้อสัตว์ไม่ติดมันหรือตัดไขมันหรือ
  หนังออกไป  ไขมันมักอยู่ชั้นใต้ผิวหนังครับ ดังนั้นถ้าคุณเอาหนังออก ก็จะทำให้ลดไขมันลง
  ไปอีก    
 • แทนที่จะเลือกอาหารทอด ให้เปลี่ยนมารับประทานอาหาร ต้ม  นึ่งง  ย่าง ที่ไม่ใช้น้ำมันแทน
 • เครื่องใน  มักจะมีโคเลสเตอรอลที่สูงกว่า
 • อ่านข้อมูลโภชนาการเพื่อเปรียบเทียบด้วยครับ

อย่างที่ทราบคือ ถ้าคุณรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ มักจะมีไขมันติดมาด้วยเสมอ  ดังนั้นเนื้อ
สัตว์ที่ควรเลือกได้แก่  เนื้อปลา   อกไก่  ไข่ขาว   เนื้อสัตว์ส่วนชายโครง  โปรตีนเหล่านี้มักจะมี
ไขมันอยู่น้อยมากครับ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกี่ยวกับผู้เขียนบทความ: ปิติ นิยมศิริวนิช  แหล่งข้อมูลที่มากกว่าและเชื่อถือได้ในเรื่องวิธีการลด
น้ำหนักส่วนเกิน คุณสามารถอ่านและรับบทความใหม่ๆทางemailทุก2สัปดาห์ได้ที่http://www.
thaifittips.com
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น
คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความลดไขมันส่วนเกินทุก 2 สัปดาห์
 • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน
ตรงถึงที่อยู่อีเมลของคุณ  ฟรี

ลดความอ้วน ฟรี ฟรี ฟรี !!

  ถ้าคุณกำลังมองหา Tips Tricks &
  Techiniques การลดน้ำหนักอย่าง
  ถูกต้อง  และดูแลสุขภาพด้วยตน
  เองอย่างถาวร และตลอดไป

  โดยที่ไม่ต้องใช้ยา หรืออาหาร
  เสริมลดน้ำหนักซึ่งทำให้คุณต้อง
  สูญเสียเงิน ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก

  มูลค่า 250 บาทต่อปี
  (แต่ผมยกให้คุณ ฟรี)


  คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความสลายไขมัน ทุก 2 สัปดาห์

 • สิทธิพิเศษประจำเดือน

  ทั้งหมด ฟรี