ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007-2009 by Thaifittips - All Rights Reserved
อัตราการเผาผลาญพลังงานคืออะไร  แล้วจะเร่งการเผาผลาญพลังงานได้ทางใดบ้าง

การเผาผลาญพลังงานเป็นปฎิกริยาทางเคมีของร่างกายที่เซลล์เปลี่ยนอาหารให้กลายเป็นพลังงานใน
การเคลื่อนไหว  และทุกสิ่งทุกอย่างของร่างกาย !! การสร้างพลังงานความร้อน  การเต้นของหัวใจ  
ระบบภูมิคุ้มกัน หรือแม้แต่การคิด  ทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้พลังงานเพื่อคงชีวิตอยู่

ปฎิกริยาเคมีของร่างกายแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทครับ

ปฎิกริยาการสลายเพื่อให้ได้พลังงาน  เช่น  ทำให้ไขมัน คาร์โบไฮเดรต  โปรตีน จากอาหาร ให้กลาย
เป็นพลังงาน   เซลล์จะเปลี่ยนไขมันและคาร์โบไฮเดรตเพื่อให้พลังงานกับกล้ามเนื้อ  และการ
ควบคุมความร้อนของร่างกาย   แล้วของเสียก็จะถูกขจัดออกจากร่างกาย

ปฎิกริยาการสร้าง  เช่น การสร้างเซลล์ใหม่  การสร้างกล้ามเนื้อ  และการเปลี่ยนน้ำตาลให้กลายเป็น
ไกลโคเจน (แป้งชนิดหนึ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นมา) เพื่อสะสม

ร่างกายมีการควบคุมทั้งปฎิกริยาการสร้างและการสลายครับ โดยผ่านระบบประสาทและฮอร์โมน  
ทั้งสองอย่างจะทำงานร่วมกันในทุกๆเซลล์ของร่างกาย

อัตราการสลายพลังงาน  คือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรับประทานเข้าไป  ทุกอย่างที่คุณทำ และ
เคลื่อนไหว   แม้แต่การที่คุณนอนหลับหรืออยู่เฉยๆ  การเผาผลาญพลังงานก็ยังคงมีอยู่ เช่นการ
ควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ  และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย

อัตราการเผาผลาญพลังงานสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนครับ

อัตราการเผาผลาญพื้นฐาน  คือปริมาณของพลังงานที่คุณใช้ในแต่ละวัน  คิดเป็น 50-80% ของอัตรา
การเผาผลาญของร่างกายทั้งหมด  การเผาผลาญในส่วนนี้ขึ้นกับปริมาณกล้ามเนื้อของร่างกายครับ  
อย่าลืมนะครับว่าการที่คุณสร้างกล้ามเนื้อก็จะช่วยเร่งการเผาผลาญได้เป็นส่วนใหญ่ของการเผา
ผลาญของร่างกายในแต่ละวันด้วยครับ

อัตราการเผาผลาญของร่างกายระหว่างการเคลื่อนไหว  คิดเป็นเพียง 20% เท่านั้นเอง  แม้ว่าคุณจะวิ่ง  
ก็อาจไม่ได้ทำให้เร่งการเผาผลาญมากขึ้นเท่าใด  แต่ว่าถ้าคุณมีกล้ามเนื้อมาก  การเผาผลาญในส่วนนี้
ก็สามารถเพิ่มได้เป็นทวีคูณได้อีกครับ

อัตราการเผาผลาญระหว่างการรับประทานอาหาร   คือปริมาณของพลังงานที่คุณใช้ไประหว่างการ
รับประทานอาหาร  เช่นการเคี้ยว  การเคลื่อนตัวของลำไส้  อัตราการเผาผลาญส่วนนี้จะขึ้นกับชนิด
และปริมาณของอาหารที่คุณรับประทานเข้าไปครับ  ดังนั้นไม่ต้องแปลกใจครับว่า การอดอาหาร
ทำให้คุณเผาผลาญลดลงเช่นกัน  และภายหลังการรับประทานอาหาร2-3 ชั่วโมง อัตราการเผาผลาญ
ในส่วนนี้ก็จะเพิ่มขึ้นครับ  โดยทั่วไปแล้ว  อาหารประเภทไขมันจะเพิ่มอัตราการเผาผลาญได้ 4%
คาร์โบไฮเดรต 6% ส่วนโปรตีนสามารถเพิ่มได้ถึง 20-30% เลยทีเดียวครับ  


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกี่ยวกับผู้เขียนบทความ: ปิติ นิยมศิริวนิช  แหล่งข้อมูลที่มากกว่าและเชื่อถือได้ในเรื่องวิธีการลด
น้ำหนักส่วนเกิน คุณสามารถอ่านและรับบทความใหม่ๆทางemailทุก2สัปดาห์ได้ที่http://www.
thaifittips.com
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น
คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความลดไขมันส่วนเกินทุก 2 สัปดาห์
 • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน
ตรงถึงที่อยู่อีเมลของคุณ  ฟรี

ลดความอ้วน ฟรี ฟรี ฟรี !!

  ถ้าคุณกำลังมองหา Tips Tricks &
  Techiniques การลดน้ำหนักอย่าง
  ถูกต้อง  และดูแลสุขภาพด้วยตน
  เองอย่างถาวร และตลอดไป

  โดยที่ไม่ต้องใช้ยา หรืออาหาร
  เสริมลดน้ำหนักซึ่งทำให้คุณต้อง
  สูญเสียเงิน ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก

  มูลค่า 250 บาทต่อปี
  (แต่ผมยกให้คุณ ฟรี)


  คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความสลายไขมัน ทุก 2 สัปดาห์

 • สิทธิพิเศษประจำเดือน

  ทั้งหมด ฟรี