ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007-2009 by Thaifittips - All Rights Reserved
ลดน้ำหนักได้ 13.6 กิโลกรัม ขั้นต่ำ ( เฉลี่ย 33 กิโลกรัมใน 5 ปี )   "อะไรคือความลับ"

หลายๆท่านอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องยากที่จะลดน้ำหนัก  แต่มีงานวิจัยที่บอกว่าประมาณ 20% ที่ประสบ
ความสำเร็จในการลดและควบคุมน้ำหนัก เมื่อตั้งเป้าไว้ที่ 10% ของน้ำหนักตัวภายในเวลา 1 ปีครับ

สิ่งที่ผมกำลังพูดอยู่นี้คือ ความสำคัญของการตั้งเป้าหมาย เช่น ถ้าคุณน้ำหนัก 80 กิโลกรัม  คุณควร
ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 8 กิโลกรัมภายในระยะเวลา 1 ปีครับ  งานวิจัยชิ้นนี้รายงานว่า ส่วนใหญ่สามารถลด
น้ำหนักได้ 33 กิโลกรัม ภายในระยะเวลา 5 ปี

และในการควบคุมน้ำหนักให้คงที่ จำเป็นต้องเพิ่มการออกกำลังกาย และกิจกรรมให้มากขึ้น  
ควบคุมแคลอรี่ และควบคุมอาหารที่มีไขมัน  อย่าอดอาหารเช้าครับ  

แม้ว่าส่วนใหญ่มักจะลดน้ำหนักไม่สำเร็จ   แต่เราก็รู้ว่าบางคนที่ลดน้ำหนักได้สำเร็จ   มีงานวิจัยในปี
ค.ศ. 1994 ครับ ที่เลือกประชากรที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 4000 คน ที่สามารถลดน้ำหนักได้ 13.6
กิโลกรัมขั้นต่ำ และควบคุมน้ำหนักได้สำเร็จ  มาสำรวจแบบสอบถามว่า "อะไรที่เป็นความลับ?"

จากแบบสอบถาม  ครึ่งหนึ่งเคยอ้วนตั้งแต่เด็ก  และเกือบ 75% มีพ่อหรือแม่ หรือทั้งสองคน อ้วน
(เห็นไหมครับ  ถ้าพ่อ หรือแม่อ้วน  คุณก็มีสิทธิผอมได้)

ผู้ตอบแบบสอบถามลดน้ำหนักได้เฉลี่ย 33 กิโลกรัม  (น้อยที่สุด 13.6 กิโลกรัม) ได้ติดต่อกันเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 6 ปีขึ้นไป  13% สามารถควบคุมน้ำหนักได้เป็นระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป  

55.4% ของผู้ที่ลดน้ำหนักได้สำเร็จ ให้ผู้อื่นช่วยเหลือครับ   เช่น แพทย์  นักโภชนาการ   หรือ
โปรแกรมลดน้ำหนัก        ที่เหลือ 44.6% สามารถลดน้ำหนักได้ด้วยตนเอง

89% ใช้ทั้งวิธีควบคุมแคลอรี่และวิธีการออกกำลังกาย   มีเพียงแค่ 10% เท่านั้นที่ประสบความสำเร็จ
เพียงแค่ควบคุมอาหารเพียงอย่างเดียว      และ 1% เท่านั้นที่ลดน้ำหนักเพียงแค่ออกกำลังกายเพียง
อย่างเดียว

ดังนั้นในการลดน้ำหนัก คุณต้องใช้ทั้งวิธีควบคุมแคลอรี่ที่เข้าสู่ร่างกาย และเพิ่มการออกกำลังกาย
ให้มากขึ้น    ใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง มักจะไม่ได้ผล

ยุทธวิธีในการควบคุมแคลอรี่ (ผู้ตอบแบบสอบถามมักใช้มากกว่า 1 วิธี)   

 • งดอาหารประเภทใดประเภทหนึ่ง (87.6%) เช่น งดอาหารที่มีไขมัน  งดขนมหวาน         
 • จำกัดปริมาณ (44%)   
 • นับแคลอรี่ (43%)    
 • ใช้อาหารเสริม (20%) (สังเกตนะครับ ส่วนใหญ่ก็ลดน้ำหนักได้โดยที่ไม่ต้องหาอาหารเสริมมา
  รับประทาน)   
 • นับปริมาณไขมัน (25%)   
 • เปลี่ยนประเภทของอาหาร (22%) เช่น เปลี่ยนจากนมสด เป็นนมพร่องมันเนยเพื่อลดไขมันลง  
  หรือเปลี่ยนจากไอศกรีม เป็นโยเกิร์ต

ซึ่งส่วนใหญ่(เกือบทั้งหมด)ใช้วิธีควบคุมประมาณแคลอรี่ และควบคุมปริมาณของไขมัน   และ
ออกกำลังกาย  ส่วนใหญ่จะรับประทานอาหาร ปริมาณเฉลี่ย 1380 - 1800 กิโลแคลอรี่ต่อวัน โดยที่  
78% จะรับประทานอาหารเช้าทุกวัน  มีเพียงแต่ 4% ที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้า

ส่วนใหญ่อาหารเช้าคือ ผลไม้ หรือ ซีเรียลที่มีไฟเบอร์   และรับประทานอาหารนอกบ้านเฉลี่ย  2.5 มื้อ
ต่อสัปดาห์ (ปัญหาของอาหารนอกบ้านหรือร้านอาหาร เราจะไม่สามารถควบคุมประเภทและปริมาณ
อาหารได้เลยครับ)

ส่วนใหญ่แล้วออกกำลังกายและเผาผลาญแคลอรี่ได้ 2545 กิโลแคลอรี่ต่อสัปดาห์  ถ้าเป็นผู้ชายเฉลี่ย
ที่ 3293 กิโลแคลอรี่ต่อสัปดาห์  ส่วนใหญ่มักจะออกกำลังกายที่ความหนักหน่วงปานกลางเช่น เดิน
เร็ว  76%  ปั่นจักรยาน 20%   ยกน้ำหนัก 20%

การผ่อนคลายความเครียดก็เป็นส่วนสำคัญเช่นกันครับ  เพราะความเครียดและภาวะซึมเศร้าจะ
ทำให้รับประทานอาหารมากขึ้น

น้ำหนักที่กลับคืนมา : ส่วนใหญ่แล้วน้ำหนักมักจะกลับคืนมา บางส่วนในช่วง 1 ปีแรกครับ  แต่ว่า
ถ้าคุณสามารถลดน้ำหนักอย่างต่อเนื่อง 2-5 ปี โอกาสที่น้ำหนักจะกลับคืนมาน้อยลงอีกครึ่งหนึ่ง   
และภายหลังจาก 5 ปี โอกาสของน้ำหนักที่จะกลับคืนมาก็จะยิ่งน้อยลงอีกครึ่งหนึ่งครับ

อ้างอิง
Long-term weight loss maintenance. American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 82, No. 1, 222S-
225S, July 2005
Link
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกี่ยวกับผู้เขียนบทความ: ปิติ นิยมศิริวนิช  แหล่งข้อมูลที่มากกว่าและเชื่อถือได้ในเรื่องวิธีการลด
น้ำหนักส่วนเกิน คุณสามารถอ่านและรับบทความใหม่ๆทางemailทุก2สัปดาห์ได้ที่http://www.
thaifittips.com
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น
คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความลดไขมันส่วนเกินทุก 2 สัปดาห์
 • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน
ตรงถึงที่อยู่อีเมลของคุณ  ฟรี

ลดความอ้วน ฟรี ฟรี ฟรี !!

  ถ้าคุณกำลังมองหา Tips Tricks &
  Techiniques การลดน้ำหนักอย่าง
  ถูกต้อง  และดูแลสุขภาพด้วยตน
  เองอย่างถาวร และตลอดไป

  โดยที่ไม่ต้องใช้ยา หรืออาหาร
  เสริมลดน้ำหนักซึ่งทำให้คุณต้อง
  สูญเสียเงิน ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก

  มูลค่า 250 บาทต่อปี
  (แต่ผมยกให้คุณ ฟรี)


  คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความสลายไขมัน ทุก 2 สัปดาห์

 • สิทธิพิเศษประจำเดือน

  ทั้งหมด ฟรี