ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007-2009 by Thaifittips - All Rights Reserved
วิธีป้องกันภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนตั้งแต่เด็กทำได้อย่างไร

การป้องกันภาวะน้ำหนักเกิดในเด็กขณะนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายมากครับ  ด้วยเหตุว่าโรคอ้วนกำลังเพิ่ม
ขึ้นเรื่อยๆ   หลายๆโปรแกรมได้มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรมครับ   มีงานวิจัยที่มุ่งเป้าไปที่พฤติกรรม
การดื่มน้ำ  

มีงานวิจัยที่พบว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเช่นน้ำอัดลมทำให้เกิดโรคอ้วนในเด็กและวัยรุ่น

น้ำเปล่า  ที่ไม่มีพลังงานจะเป็นผลดีต่อสุขภาพมากกว่าน้ำอัดลมที่มีส่วนประกอบของน้ำตาล  
นอกจากนี้ น้ำยังช่วยลดปริมาณพลังงานที่ได้รับจากอาหารในแต่ละมื้อและช่วยในเรื่องของการ
ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายด้วยครับ

ด้วยเหตุผลนี้งานวิจัยชิ้นหนึ่ง จึงได้ทดลองเกี่ยวกับ ผลของน้ำ ในการช่วยป้องกันการลดน้ำหนัก

วิธีการทดลอง  เป็นการเลือกเด็กที่อยู่ในวัยเรียน เกรด 2-เกรด 3 (ของเมืองนอกนะครับ) จำนวน
โรงเรียนทั้งหมด 81โรงเรียน เลือกแบบสุ่มมา 40 โรงเรียนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม (รวมนักเรียนทั้งหมด
3817 คน)

กลุ่มที่ให้รับประทานน้ำ ในแต่ละโรงเรียนจะมีน้ำกดที่ผ่านการกรอง  และเด็กแต่ละรายจะได้น้ำ
ขวด 500 มิลลิลิตร คนละขวด ที่จะให้เติมน้ำในทุกๆเช้าเพื่อให้ดื่มในระหว่างชั้นเรียน

แต่ในกลุ่มที่ไม่ได้ให้รับประทานน้ำ ก็จะทำตามปกติ   

การวัด

 • เครื่องดื่มอื่นๆ : เด็กจะได้รับแบบสอบถามด้วยรูปภาพว่า วันที่ผ่านมาได้ดื่มน้ำไปทั้งหมดกี่
  แก้ว (1 แก้ว= 200 มิลลิลิตร) ว่ามีน้ำผลไม้  น้ำอัดลม หรือเครื่องดื่มอื่นๆหรือไม่
 • โรงเรียนในกลุ่มที่ให้ดื่มน้ำในชั้นเรียน ก็จะมีมาตรวัดปริมาณน้ำที่ใช้ไป
 • ครูก็จะได้รับการสัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มน้ำของเด็ก

การทดลองนี้ดำเนินไปเป็นระยะเวลา 250 วัน

ผลลัพธ์ กลุ่มที่ให้ดื่มน้ำมีเด็กที่น้ำหนักเกินเป็นจำนวน 23.5% เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ให้เด็ก
ดื่มน้ำ (27.8%)

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการดื่มน้ำ  พบว่ากลุ่มที่ให้ดื่มน้ำ  ดื่มน้ำมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ให้ดื่มน้ำ  และ
นอกจากนี้ยังลดปริมาณการดื่มน้ำผลไม้ลง (ซึ่งมีน้ำผลไม้มีพลังงานและทำให้อ้วนได้มากขึ้นด้วย
ครับ)

สรุป

การศึกษานี้เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นผลของการดื่มน้ำกับความอ้วน  ว่าสามารถลดความเสี่ยงของ
ความอ้วนของเด็กที่อยู่ในวัยเรียนได้ครับ


อ้างอิง
Promotion and Provision of Drinking Water in Schools for Overweight Prevention: Randomized,
Controlled Cluster Trial
PEDIATRICS Vol. 123 No. 4 April 2009, pp. e661-e667 (doi:10.1542
/peds.2008-2186)
Link
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกี่ยวกับผู้เขียนบทความ: ปิติ นิยมศิริวนิช  แหล่งข้อมูลที่มากกว่าและเชื่อถือได้ในเรื่องวิธีการลด
น้ำหนักส่วนเกิน คุณสามารถอ่านและรับบทความใหม่ๆทางemailทุก2สัปดาห์ได้ที่http://www.
thaifittips.com
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น
คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความลดไขมันส่วนเกินทุก 2 สัปดาห์
 • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน
ตรงถึงที่อยู่อีเมลของคุณ  ฟรี

ลดความอ้วน ฟรี ฟรี ฟรี !!

  ถ้าคุณกำลังมองหา Tips Tricks &
  Techiniques การลดน้ำหนักอย่าง
  ถูกต้อง  และดูแลสุขภาพด้วยตน
  เองอย่างถาวร และตลอดไป

  โดยที่ไม่ต้องใช้ยา หรืออาหาร
  เสริมลดน้ำหนักซึ่งทำให้คุณต้อง
  สูญเสียเงิน ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก

  มูลค่า 250 บาทต่อปี
  (แต่ผมยกให้คุณ ฟรี)


  คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความสลายไขมัน ทุก 2 สัปดาห์

 • สิทธิพิเศษประจำเดือน

  ทั้งหมด ฟรี