ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007-2009 by Thaifittips - All Rights Reserved
วิธีการลดความดันโลหิตโดยไม่ใช้ยา

น้ำหนักที่เกินเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบตัน  โรคหลอดเลือดสมอง  โรค
เบาหวาน  มะเร็งบางชนิด  และความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง หมายถึง  ความดันโลหิตขณะหัวใจกำลังบีบตัว (ตัวบน)สูงกว่า 140 มิลลิเมตร
ปรอท  หรือความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว(ตัวล่าง)สูงกว่า 90 มิลลิเมตรปรอท  และความดัน
โลหิตสูงก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน  และโรคหลอดเลือดสมอง  โรคไต  
และเพิ่มอัตราการเสียชีวิตได้มากขึ้น

น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น  ก็เพิ่มความดันโลหิตสูงเช่นกันครับ  และโดยทั่วไปแล้วโรคความดันโลหิตสูง
จะพบในคนที่อ้วนมากกว่าถึง 1.54 - 2.42 เท่าขึ้นกับอายุด้วยครับ

โรคหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบตัน เป็น สาเหตุการเสียชีวิตสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง  และความดัน
โลหิตสูงก็เป็นความเสี่ยงของสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญนี้  ถ้าควบคุมและรักษาโรคความดันโลหิต
ที่สูก็จะทำให้ลดความเสี่ยงนี้เป็นอย่างมากครับ

ดังนั้นการควบคุมความดันโลหิตมีผลอย่างมากที่จะลดอัตราการเสียชีวิตของโรคหลอดเลือดสมอง
และหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ  และการรักษาความดันโลหิตสูงในหลายการศึกษาก็สามารถลดอัตรา
การเกิดโรคหลอดเลือดเลี้ยงสมอง  ลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบตัน และลดอัตรา
การเกิดโรคหัวใจล้มเหลวได้ระหว่าง 20-50%  โดยที่ประมาณว่าความดันโลหิตตัวบนที่ลดลงได้ 12
มิลลิเมตรปรอทในระยะเวลา 10 ปีจะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้ 10%   และความดันโลหิตตัว
ล่างที่ลดลงได้ 5 มิลลิเมตรปรอทจะลดอัตรการเกิดโรคหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบตันได้ 15% และลด
อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ 27%

ความท้าทายอยู่ที่  ทำอย่างไรจึงจะควบคุมความดันให้ลงได้เป็นผลสำเร็จ   แม้ว่าการรักษาด้วยยาลด
ความดันก็มีประสิทธิผล   แต่ว่า การลดความอ้วนกลับเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าในการควบคุมความดัน
ให้ได้ในระยะยาว

มีการค้นคว้าที่สรุปจากการศึกษาอีก 25 การศึกษาว่า  น้ำหนักที่ลดลงทุกๆ 1 กิโลกรัม ความดัน
โลหิตจะลดลง 1 มิลลิเมตรปรอท (
อ้างอิง)  

นั่นคือยิ่งคุณน้ำหนักลดลงได้มากเท่าไหร่  ความดันก็จะยิ่งลดลงเท่านั้น 1 กิโลกรัม ต่อ 1 มิลลิเมตร
ปรอท   และนอกจากนี้การลดน้ำหนักก็ยังมีผลพลอยได้อื่นๆอีกเช่น การลดภาวะดื้อต่ออินซูลิน  การ
ลดภาวะหลอดเลือดแข็งตัว  การควบคุมสมดุลของเกลือโซเดียมผ่านการทำงานของฮอร์โมนเรนิน
เป็นต้น

และการลดน้ำหนักมักจะอยู่ที่การรับประทานอาหาร  ดังนั้นอาหารก็มีส่วนในการควบคุมน้ำหนัก

ยิ่งคุณรับประทานเกลือมากเท่าไหร่  ยิ่งเพิ่มความดันโลหิตให้สูงขึ้น   มีการศึกษาที่พบว่าถ้าคุณ
รับประทานเกลือมากกว่า 2.5 - 3 กรัม  จะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น 2.1-1.1 มิลลิเมตรปรอทขึ้นกับ
ว่าคุณรับประทานเกลือไปมากเพียงใด

นอกจากนี้การรับประทานอาหารที่มีใยอาหารก็พบว่าช่วยลดความดันโลหิตด้วยเช่นกัน   อาหารที่มี
ผัก และผลไม้มากก็สามารถลดความดันได้ระหว่าง 5.3-3.0 มิลลิเมตรปรอท (
อ้างอิง)

นอกจากนี้การออกกำลังกายก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการลดน้ำหนัก  โดยทั่วไปแล้วจะแนะนำ
ให้ออกกำลังกาย 45 นาทีต่อวัน ที่ความหนักหน่วงปานกลาง  และสามารถลดความดันลงมาได้อีก
3-5 มิลลิเมตรปรอท (
อ้างอิง)

ดังนั้นมันชัดเจนแล้วครับว่า  การควบคุมความดันโลหิต เกี่ยวข้องกับน้ำหนักที่ลดลง  ยิ่งคุณอ้วน  
คุณยิ่งควรลดความอ้วนลงด้วยครับ   ดังนั้นการลดน้ำหนักจึงเป็นความสำคัญอันดับแรกๆในการ
ควบคุมความดันครับในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบตันและโรค
หลอดเลือดสมอง

อ้างอิง

1. Judith E. Neter; Bianca E. Stam; Frans J. Kok; Diederick E. Grobbee; Johanna M. Geleijnse
Influence of Weight Reduction on Blood Pressure A Meta-Analysis of Randomized Controlled
Trials Hypertension. 2003;42:878-884 [
link]

2. Pao-Hwa Lin, Ph.D. Effects on Blood Pressure of Reduced Dietary Sodium and the Dietary
Approaches to Stop Hypertension (DASH) Diet [
link]

3. George A. Kelley; Kristi Sharpe Kelley. Progressive Resistance Exercise and Resting Blood
Pressure A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.Hypertension. 2000;35:838-843 [
link]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกี่ยวกับผู้เขียนบทความ: ปิติ นิยมศิริวนิช  แหล่งข้อมูลที่มากกว่าและเชื่อถือได้ในเรื่องวิธีการลด
น้ำหนักส่วนเกิน คุณสามารถอ่านและรับบทความใหม่ๆทางemailทุก2สัปดาห์ได้ที่http://www.
thaifittips.com
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น
คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความลดไขมันส่วนเกินทุก 2 สัปดาห์
 • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน
ตรงถึงที่อยู่อีเมลของคุณ  ฟรี

ลดความอ้วน ฟรี ฟรี ฟรี !!

  ถ้าคุณกำลังมองหา Tips Tricks &
  Techiniques การลดน้ำหนักอย่าง
  ถูกต้อง  และดูแลสุขภาพด้วยตน
  เองอย่างถาวร และตลอดไป

  โดยที่ไม่ต้องใช้ยา หรืออาหาร
  เสริมลดน้ำหนักซึ่งทำให้คุณต้อง
  สูญเสียเงิน ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก

  มูลค่า 250 บาทต่อปี
  (แต่ผมยกให้คุณ ฟรี)


  คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความสลายไขมัน ทุก 2 สัปดาห์

 • สิทธิพิเศษประจำเดือน

  ทั้งหมด ฟรี