ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007-2009 by Thaifittips - All Rights Reserved
NITEWORKS  Work จริงหรือ

โดยปกติทั่วไปเมื่อเราอายุสูงวัยมากขึ้นเราจะออกกำลังกายได้นานลดลงครับ   ทำให้เรามีโอกาสที่จะ
เจ็บป่วยได้มากขึ้น
 
ไนตริกออกไซด์ช่วยในเรื่องของการขยายตัวของหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจและกล้ามเนื้อ  จึ

เกิด
ความคาดหวังว่าน่าจะช่วยได้   แต่แท้จริงในทางปฎิบัติไนตริกออกไซด์สามารถช่วยป้องกันโรค
หัวใจได้จริงหรือไม่


การศึกษานี้ครับ ที่จะค้นหาว่า L-arginine ที่นำมาใช้เป็นอาหารเสริม ช่วยในเรื่องของการออกกำลัง
กายได้มากขึ้นหรือไม่ ลงใน JISSN ครับ (journal of the international society of sports nutrition)

โดยปกติแล้วกล้ามเนื้อที่ผนังหลอดเลือดจะใช้กรดอะมิโนที่ชื่อ L-arginine (อาร์จินีน) ในการ
สังเคราะห์ให้กลายเป็นไนตริกออกไซด์ ( nitric oxide หรือ NO)   ซึ่งไนตริกออกไซด์นี่แหละครับ ที่
จะมีฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือด  และป้องกันไม่ให้เกล็ดเลือดเกาะกลุ่มกัน  สรุปก็คือช่วยให้เลือด
ไปเลี้ยงได้ดีขึ้น   นอกเหนือจากนี้ไนตริกออกไซด์ยังช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกัน  การนอนหลับ  ความ
จำอีกด้วย

เมื่อเราอายุมากขึ้น  ร่างกายจะสร้างไนตริกออกไซด์ได้น้อยลงครับ  

การศึกษานี้จะนำผู้ชายระหว่างอายุ 50-73 ปี  60 รายที่ปั่นจักรยานอยู่เป็นประจำอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์อยู่เป็นประจำ  โดยสุ่มแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มหนึ่งไดรับประทานอาหารเสริมที่ชื่อ
Niteworks ผลิตโดย Herbalife International Inc ซึ่งมี L-arginine 5.2 กรัม ,วิตามิน C และวิตามิน E
กรดโฟลิก  ผสมน้ำ 1 แก้ว ดื่มก่อนนอน เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ Niteworks จะได้ดื่มน้ำตาลแทน

โดยที่จะมีการวัดระดับการใช้ออกซิเจน  การเผลาผลาญ  ความคงทนในการออกกำลังกาย

ผลปรากฎว่า ไม่มีความแตกต่างกัน ระหว่าง อาหารเสริมที่ชื่อ NITEWORKS กับ น้ำตาล

บริษัทผู้ผลิตอาหารเสริม มักจะทำให้คุณเชื่อว่า "มันได้ผล"  แต่แท้ที่จริงแล้วมันไม่ได้เป็นเช่นนั้น
และทำให้ปัสสาวะของคุณมีราคาแพงขึ้น (เพราะขับออกทางปัสสาวะออกหมด)ครับ

บทบาทของไนตริกออกไซด์แต่เดิมใช้ในการรักษาโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน  แต่ต่อมากลับพบ
ว่าไม่ได้ช่วยลดอัตราการเสียชีวิต  และเป็นเพียงแค่บรรเทาอาการเจ็บหน้าอกเท่านั้น   แต่
อย่างไรก็ตามการให้อาหารเสริมที่มี L-arginine เป็นส่วนประกอบหลักเพื่อหวังผลให้ผนังหลอดเลือด
มีการสร้างไนตริกออกไซด์มากขึ้นนั้นยังไม่มีหลักฐานว่าช่วยได้จริง [
อ้างอิง]  

และในการศึกษานี้ก็พบว่าการให้อาหารเสริมที่มี L-arginine เป็นส่วนประกอบก็ไม่ได้ช่วยให้
ประสิทธิภาพของการออกกำลังกายดีขึ้นแต่อย่างใด

อ้างอิง :
Steve Chen. Arginine and antioxidant supplement on performance in elderly male cyclist: a
randomized controlled trial . J Int Soc Sports Nutr. 2010 Mar 23;7:13. [
full text]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกี่ยวกับผู้เขียนบทความ: ปิติ นิยมศิริวนิช  แหล่งข้อมูลที่มากกว่าและเชื่อถือได้ในเรื่องวิธีการลด
น้ำหนักส่วนเกิน คุณสามารถอ่านและรับบทความใหม่ๆทางemailทุก2สัปดาห์ได้ที่http://www.
thaifittips.com
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น
คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความลดไขมันส่วนเกินทุก 2 สัปดาห์
 • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน
ตรงถึงที่อยู่อีเมลของคุณ  ฟรี

ลดความอ้วน ฟรี ฟรี ฟรี !!

  ถ้าคุณกำลังมองหา Tips Tricks &
  Techiniques การลดน้ำหนักอย่าง
  ถูกต้อง  และดูแลสุขภาพด้วยตน
  เองอย่างถาวร และตลอดไป

  โดยที่ไม่ต้องใช้ยา หรืออาหาร
  เสริมลดน้ำหนักซึ่งทำให้คุณต้อง
  สูญเสียเงิน ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก

  มูลค่า 250 บาทต่อปี
  (แต่ผมยกให้คุณ ฟรี)


  คุณจะได้รับ
 • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้
 • คู่มือรักษ์หัวใจ
 • บทความสลายไขมัน ทุก 2 สัปดาห์

 • สิทธิพิเศษประจำเดือน

  ทั้งหมด ฟรี