ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป
วีดีโอแสดงท่าการออกกำลังกายแบบฝึกกล้ามเนื้อพื้นฐานอย่างง่ายๆ
กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า
Biceps Curl | Hammer Curl

กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง
Triceps Extension | Bench Dip

กล้ามเนื้อหัวไหล่
Seated Dumbbell Press

กล้ามเนื้อหลัง
Back Extension | Dumbell Shug | Bent Over Row

กล้ามเนื้อหน้าอก
Bench Press

กล้ามเนื้อหน้าท้อง
Crunch

กล้ามเนื้อขา
Stiff Leg Dead Lift  | Lunge
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007 by Thaifittips - All Rights Reserved
หาก Webmaster ท่านใดต้องการนำเนื้อหาใน Thaifittips.com หรือ blog.thaifittips.com ไปใส่ไว้ใน
Website ของท่าน ซึ่งแต่ละบทความมุ่งเน้นให้ข้อมูลอย่างถูกต้องมากที่สุด   
คลิ้กที่นี่  ครับ
คุณสามารถนำ Widget นี้ไปใส่ไว้ใน Hi5
ได้นะครับ และติดตามข่าวสุขภาพทุกวัน
จาก Thaifittips.com
็สำหรับการลงใน Hi5
็สำหรับการลงใน HTML หรือ Website