ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
  และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007 by Thaifittips - All Rights Reserved
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น

เพียงกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้
ชื่อเล่น:
E-Mail:
คุณจะได้รับ
  • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
  • คอร์สลดน้ำหนักส่วนเกิน 4 วัน
  • บทความลดไขมันส่วนเกิน 4 บทความทุก 2 สัปดาห์
  • ทิปสุขภาพประจำวัน เป็นระยะเวลา 7 วัน
  • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน

ตรงถึงหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ
 ฟรี
คำประกาศ

เวปไซด์นี้ใช้สำหรับเพื่อการศึกษา และให้ข้อมูลเท่านั้น  และไม่ได้ใช้ทดแทนการ
วินิจฉัย รักษา หรือคำแนะนำจากบุคลาการทางการแพทย์   ดังนั้นโปรดปรึกษาแพทย์ผู้
ดูแลสุขภาพของท่านก่อนการเปลี่ยนโปรแกรมโภชนาการ อาหารและการออกกำลัง
กายก่อนเสมอ    

โปรแกรมโภชนาการและการออกกำลังกายในหนังสือเล่มนี้  ไม่ได้ช่วย บำบัด บรรเทา
ให้ท่านหายจากการเจ็บป่วยของโรคใดๆ

ในกรณีที่คุณเป็นโรค เบาหวาน ความดัน ไขมันในหลอดเลือดสูง โรคของหลอดเลือด
เลี้ยงหัวใจ  ต้องปรึกษาแพทย์ นักโภชนาการ หรือ บุคลากรทางการแพทย์ก่อนทุกครั้ง  
ที่เริ่มโปรแกรมออกกำลังกายใดๆ

โปรแกรมโภชนาการเพียงอย่างเดียวจะไม่ได้ผล คุณจำเป็นที่ต้องออกกำลังกายควบคู่
ไปด้วย เพื่อประสิทธิภาพที่ดีของโปรแกรม

จากคำแนะนำของ ACSM (American College of Sports Medicine) สถาบันเวชศาสตร์
การกีฬาแห่งชาติสหรัฐ แนะนำว่า สำหรับผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 40 ปี และ ผู้หญิงที่
มีอายุมากกว่า 50 ปี จำเป็นต้องมีการตรวจร่างกายก่อนเริ่มโปรแกรมออกกำลังกายใดๆ

ผู้เขียนจะไม่แสดงความรับผิดชอบในกรณีใดๆ หากเกิดการเจ็บป่วย สูญเสียอวัยวะ
บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ไม่ว่ากรณีใดๆ อันเนื่องมาจากคำแนะนำในเวบไซด์นี้