ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007 by Thaifittips - All Rights Reserved

ไม่สามารถดาวน์โหลดได้

สาเหตุหลักมีอยู่ 2 ประการ

  • Internet ของท่านต่อไม่สมบูรณ์  หรือ หลุดบ่อย  เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่พอสมควร

  • ท่านใช้เครื่องของบริษัท หรือที่ทำงาน

เพราะบางบริษัทจะมีการบล็อกการดาวน์โหลดครับ  (อาจป้องกันไม่ให้ท่านดาวน์โหลดสิ่ง
แปลกปลอม ที่อาจนำไวรัสคอมพิวเตอร์มาติดเครื่องของบริษัท   ดังนั้นบางบริษัทก็จะทำการ
บล็อกการดาวน์โหลดจากเครื่องของท่านครับ)

การแก้ไข  ติดต่อเจ้าหน้าที่ IT หรือ Admin ที่ดูแลระบบของท่านครับ  เพราะปัญหานี้อยู่
นอกเหนือขอบเขตที่ผมสามารถให้ความช่วยเหลือได้ครับ

หรือดาวน์โหลดจากเครื่องที่อื่น แล้ว Save ใส่ Flash Drive ก่อนที่จะ Copy ลงเครื่องของท่าน

<<กลับไป