ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007 by Thaifittips - All Rights Reserved
สมุนไพร อาหารเสริม สารสกัดจากธรรมชาติ ปลอดภัย ใช้ได้ผลจริงหรือ

- คาเฟอีน/กาแฟ + L-Carnitine + สารสกัดจากผลส้มแขก
-สารสกัดจากผลส้มแขก + Vitamin C + โครเมียม
- กลูโคแมนแนน + ไคโตซาน+ โครเมียม

สูตรข้างบนนี้เป็นสูตรที่ถูกนำมาใช้ในอาหารเสริมเพื่อการลดน้ำหนักนะครับ ซึ่งก็
แล้วแต่ว่าผู้ผลิตอาหารเสริมต้องการจะนำอะไรมาใส่เข้าไป เพื่อช่วยในการลดน้ำหนัก  
แต่ถามว่าใช้ได้ผลจริงหรือ  ปลอดภัยหรือไม่

ความจริงคือบริษัทอาหารเสริมและสมุนไพรมักนำข้อมูลเพียงด้านเดียว และมักอ้างการ
วิจัยว่าช่วยอย่างโน้น ช่วยอย่างนี้และโน้มน้าวโดยการอ้างผลการวิจัยต่างๆนานา ทั้งๆที่
มีผลการวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือสูงกว่าและให้ผลตรงกันข้ามออกมา

ผมยกตัวอย่างเช่น

สารสกัดจากผลส้มแขก หรือ HCA บริษัทอาหารเสริมจะบอกกับคุณว่าช่วยลดการ
สะสมไขมันโดยยับยั้งเอนไซม์ที่มีหน้าที่สะสมไขมันชนิดหนึ่ง   และมักอ้างงานวิจัยที่
บอกว่าช่วยในเรื่องของการลดไขมัน  แต่มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ใน JAMA และ
เป็นการวิจัยที่ถูกควบคุมอย่างดีที่ให้ผลลัพธ์ตรงกันข้ามออกมากลับไม่อ้างถึง

การวิจัยชิ้นนี้นำอาสาสมัครที่มีน้ำหนักเกินจำนวน 135คนที่ได้รับ สารสกัดจากผลส้ม
แขก ในปริมาณมากถึง 1500 มิลลิกรัม โดยทดลองเป็นเวลา 90 วัน เปรียบเทียบกับยา
หลอก(ไม่ได้รับสารสกัดจากผลส้มแขก)  ไม่พบว่าสารสกัดจากผลส้มแขกช่วยในเรื่อง
ของการลดน้ำหนัก  ทั้งๆที่ระดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ A1 นะครับ คือเป็นงาน
วิจัยที่มีความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุด     (งานวิจัยต่างๆก็ไม่ได้น่าเชื่อไปเสียทั้งหมดนะครับ
อยู่ที่วิธีการทำการทดลอง  แต่เหตุที่งานวิจัยชิ้นนี้มีความน่าเชื่อถือมากเป็นเพราะว่าได้
ใช้วิธีการทดลองที่มีความน่าเชื่อถือ  มีวิธีที่ดีในการควบคุมตัวแปร และอคติออกไปจน
เกือบหมดแล้วนั่นเองครับ )

อีกตัวอย่างหนึ่งครับ

L-Carnitine ก็เป็นอีกตัวอย่างที่ผู้ผลิตอาหารเสริมมักจะบอกว่าช่วยในเรื่องของการเร่ง
การเผาผลาญพลังงานความร้อน  L-Carnitine เป็นกรดอะมิโนไม่จำเป็น คือร่างกาย
สามารถผลิตขึ้นเองได้ครับ  

มีการทดลองอีกการทดลองเช่นกันที่ถูกควบคุม โดยให้ L- Carnitine แก่หญิงที่มี
น้ำหนักเกิน 13 คนเปรียบเทียบกับ ยาหลอก (ไม่ได้รับ L-Carnitine 15คน) โดยได้รับ
อาหารชนิดเดียวกันและออกกำลังกายเท่าๆกัน ไม่พบความแตกต่างในการลดน้ำหนัก

นี่เป็นตัวอย่างครับที่แสดงให้เห็นว่าข้อมูลนั้นมีทั้งสนับสนุนและขัดแย้ง แต่ผู้ผลิต
อาหารเสริมมักบอกเพียงด้านเดียวกับคุณเท่านั้น แต่ข้อมูลด้านที่ขัดแย้งนั้นกลับไม่ได้
นำเสนอให้กับคุณ  และบ่อยครั้งที่มักนำข้อมูลจากการทดลองในสัตว์ เช่นหนูทดลอง
มาอ้างอิง ซึ่งแน่นอนว่าในมนุษย์อาจไม่ได้ผล อันนี้ต้องตีความให้ดีครับ

คำถามครับ ถ้าเอา สารสกัดจากผลส้มแขก + L-Carnitine สามารถช่วยลดน้ำหนักแบบ
ในสูตรอาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งได้หรือไม่ ?   ไม่มีใครรู้ครับ เพราะไม่มีการศึกษาว่าถ้าเอา
มารวมกัน 2 ตัวจะเกิดผลลัพธ์อย่างไร  

ถ้าจะให้รู้แน่ บริษัทอาหารเสริมต้องให้สถาบันวิจัยทำการศึกษาสูตรของบริษัทนั้นๆ
โดยทำการศึกษาให้  และเปรียบเทียบกันระหว่างได้รับประทานกับไม่ได้รับประทานที่
มีการควบคุมอย่างดี  

แต่เชื่อเถอะครับ  ไม่มีบริษัทไหนทำ เพราะใช้งบประมาณสูงมาก สู้เอาเงินไปเน้นทำ
การตลาดดีกว่า

ซึ่งแน่นอนครับว่าการที่นำส่วนประกอบมากกว่า 1 ตัวมาใส่เข้าด้วยกัน  ก็ไม่แน่นอน
ครับว่าสามารถช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือไม่  ซึ่งแต่ละตัวก็ไม่ได้ผลอยู่แล้ว และ
การนำมาบวกรวมกันหลายตัวนั้นเกิดอันตรายมากขึ้นหรือไม่ ก็บอกไม่ได้อีก เพราะไม่
เคยมีการวิจัยที่ดูในเรื่องของความปลอดภัย  ในทางการแพทย์  การให้ยาหลายอย่างมาก
ๆ บางครั้งก็เสริมฤทธิ์กัน หรือหักล้างฤทธิ์กันจนอาจเกิดปฎิกริยาต่อร่างกายหรือผลข้าง
เคียงที่รุนแรงมากขึ้นได้ครับ

อาหารเสริมมักอ้างว่าเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติและผ่านอย. ครับ ทั้งที่ในความเป็น
จริง การผ่านอย. มีความหมายแค่ว่าปลอดภัยในองค์ความรู้ที่มีอยู่  สมุนไพรจาก
ธรรมชาติก็ไม่ได้ปลอดภัย 100% นะครับ คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่ามาจากธรรมชาติ
แล้วไม่มีอันตราย  

ผมยกตัวอย่างเช่น ฝิ่น  ทุกคนก็ทราบดีว่าฝิ่นมาจากธรรมชาติและเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ  และสารสกัดจากฝิ่นก็คือมอร์ฟีน  ยิ่งเพิ่มฤทธิ์ร้ายมากขึ้น หรือ KAVA มีฤทธิ์ที่
ทำให้เกิดตับอักเสบได้และถูกถอนออกจากตลาดในภายหลังทั้งที่เคยผ่านการตรวจ
สอบองค์การอาหารและยาของสหรัฐแล้วนะครับ

ชาเขียว แม้ว่าการดื่มชาเขียวในปริมาณปกติที่คนทั่วไปดื่มกันจะไม่เกิดอันตราย  แต่
อาหารเสริมมักนำชาเขียวมาสกัด มักมีความเข้มข้นที่สูงมาก และมีรายงานว่าในช่วง
หลัง 5-6 ปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดตับอักเสบมาแล้ว มี 1 รายนั้นเกิดตับวายต้องเปลี่ยนตับ
ครับ  ที่แน่ๆครับ บริษัทอาหารเสริมไม่เคยบอกคุณ  ดังนั้นความเชื่อเดิมๆว่าชาเขียวไม่
มีโทษนั้นอาจไม่เป็นความจริงเสมอไป

อีกตัวอย่างก็คือ บุก ก็เคยมีกรณีรายงานทำให้ผู้ป่วยเกิดโรคลำไส้อุดตันมาแล้ว   
สมุนไพรบ่อยครั้งที่การศึกษายังน้อยมากและยังไม่ทราบผลข้างเคียงที่แน่ชัด และบ่อย
ครั้งอีกเช่นกันที่อย. ก็จะปล่อยผ่านไปก่อน  การผ่านอย. ไม่ได้แปลว่าได้ผลนะครับ  
เพราะอย. มีหน้าที่เพียงตรวจหาสารพิษและสารที่มีอันตรายในองค์ความรู้ที่มีอยู่หรือไม่
เท่านั้น

ประเด็นหนึ่งที่ผมสังเกตในอาหารเสริมครับ  คือผู้ผลิตมักจะไม่บอกว่าส่วนประกอบ
ของอาหารเสริมที่นำมาขายนั้นมีส่วนประกอบแต่ละอย่างในปริมาณเท่าไหร่  ซึ่งเข้าใจ
ว่าเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทอื่นนำสูตรไปลอกเลียนแบบ  แต่ว่าในอีกด้านหนึ่งก็เป็นการ
ปกปิดผู้บริโภคด้วยว่าอาจมีปริมาณน้อยมากๆจนแทบไม่ให้ประสิทธิผลในการลด
น้ำหนักเลยก็ว่าได้???เกี่ยวกับผู้เขียนบทความ: ปิติ นิยมศิริวนิช  แหล่งข้อมูลที่มากกว่าและเชื่อถือได้ในเรื่อง
วิธีการลดไขมันส่วนเกิน คุณสามารถอ่านและรับบทความใหม่ๆทางemailทุก2สัปดาห์
ได้ที่
http://www.thaifittips.com
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น

เพียงกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้
ชื่อเล่น:
E-Mail:
คุณจะได้รับ
  • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
  • คอร์สลดน้ำหนักส่วนเกิน 4 วัน
  • บทความลดไขมันส่วนเกิน 4 บทความทุก 2 สัปดาห์
  • ทิปสุขภาพประจำวัน เป็นระยะเวลา 7 วัน
  • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน

ตรงถึงหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ
 ฟรี