ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007 by Thaifittips - All Rights Reserved
Kelp (สาหร่ายเคล์ป)

Kelp เป็นสาหร่ายชนิดหนึ่งที่เป็นแหล่งของแร่ธาตุหลายชนิดครับ เช่น ไอโอดีน
โปแตสเซียม  แมกนีเซียม แคลเซียม เหล็ก  สาหร่ายเคล์ปเป็นแหล่งของไอโอดีนซึ่ง
ช่วยในการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ครับ
แม้ว่าสาหร่าย Kelp จะเป็นแหล่งของไอโอดีนแต่ว่าไม่มีหลักฐานว่าสามารถช่วยแก้ไข
ภาวะขาดไอโอดีนได้จริง  

Fucus vesiculosus เป็นสาหร่ายสีน้ำตาลที่พบในมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทร
แปซิฟิกตอนเหนือ  นอกจากนี้ยังพบในตอนเหนือของทะเลบัลติกครับ  
ชาวเวียดนามนำสาหร่ายมาปรุงเป็นอาหารและนำไปใช้ในฐานะสมุนไพรรักษาโรค
หลายชนิดเช่น โรคหอบหืด  ริดสีดวงทวาร  โรคกระเพาะ ลดการเกิดโรคมะเร็งครับ

สิ่งที่ผู้ผลิตอาหารเสริมไม่บอกให้คุณรู้

สาหร่ายKelp  ได้รับการนำใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารเสริมลดน้ำหนักในหลาย
ยี่ห้อ  แต่อย่างไรก็ตามไม่เคยมีการศึกษาทั้งในด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลใน
การลดน้ำหนัก

การทดลองในหลอดทดลองพบว่ามีฟูคอยแดนส์(fucoidans) ซึ่งมีสมบัติเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระอย่างหนึ่ง ซึ่งพบในสาหร่ายบางชนิด  แต่ว่าการทดลองไม่พบว่าช่วย
ต่อต้านอนุมูลอิสระในมนุษย์

ในโรคเบาหวานนั้นพบว่า "อาจ" ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ในสัตว์  แต่ไม่พบ
หลักฐานว่าช่วยในการลดระดับน้ำตาลในมนุษย์  

จากการศึกษาในวารสารงานวิจัยต่างๆ ส่วนใหญ่สมุนไพรมักจะไม่ได้รับการวิจัยอย่าง
เพียงพอทั้งในด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลครับ  ในแต่ละยี่ห้ออาจใช้สมุนไพร
ต่างๆในสัดส่วนในปริมาณที่แตกต่างกัน

โดยทั่วไป องค์การอาหารและยาจะไม่ค่อยเข้มงวดสมุนไพรมากนัก  ไม่มีอะไรที่จะ
รับประกันได้ว่าสมุนไพรจะนำมาใช้เป็นอาหารเสริมจะปลอดภัย 100% และอาจไม่มี
ประสิทธิผลในการควบคุมน้ำหนัก  ดังนั้นคุณต้องอ่านฉลากก่อนใช้อาหารเสริมใดๆทุก
ครั้งบอกแพทย์ ถ้าคุณต้องการใช้อาหารเสริม  เพราะสมุนไพรและอาหารเสริมบางชนิด
อาจทำปฎิกริยากับยาที่รับประทานอยู่ได้ครับ

สาหร่ายเคล์ปสามารถทำให้เกิดอาการแพ้ได้ในกรณี คนที่เคยมีประวัติแพ้อาหารทะเล
มาก่อน  และผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากสาหร่ายเคล์ป มักเกี่ยวกับการได้รับไอโอดีนเกิน
ขนาดครับ รวมไปถึงการได้รับโลหะหนักต่างๆที่อาจปนเปื้อนอยู่ในสาหร่าย

ถ้าคุณได้รับไอโอดีนมากเกินไปก็จะทำให้เป็นโรคต่อมไทรอยด์ได้ครับ ซึ่งอาจเพิ่มหรือ
ลดระดับฮอร์โมนไทรอยด์ก็ได้  เคยมีอุบัติการณ์ว่าทำให้สิวมากขึ้นเมื่อใช้สาหร่ายเคล์ป  
และไอโอดีนนั้นก็สามารถทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อกระเพาะได้ด้วยครับ

พิษต่อไตและระบบประสาทจะเกิดขึ้นเมื่อสาหร่ายมีการปนเปื้อนสารหนูครับ  นอกจาก
นี้ยังทำให้เกิดภาวะเลือดออกง่ายหยุดยากมากขึ้นอีกด้วย

หญิงมีครรภ์และให้นมบุตร ห้ามรับประทานโดยเด็ดขาดครับ เพราะถ้ามีการปนเปื้อน
โลหะหนัก ลูกก็จะได้รับอันตรายจากโลหะหนักไปด้วย เช่น สารหนู แคดเมียม ปรอท
โครเมียม ตะกั่ว เป็นต้นครับ

โดยทั่วไปแล้วสมุนไพรมักจะไม่เคยมีการศึกษาว่าสามารถเกิดปฎิกริยากับสมุนไพร
อื่นๆ หรือยา หรืออาหารหรือไม่ครับ  

และด้วยการที่สาหร่ายเคล์ปนั้นสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ ให้ระวังครับ ถ้า
คุณเป็นเบาหวาน สาหร่ายชนิดนี้ อาจรบกวนการรักษาโรคเบาหวานโดยแพทย์  แนะนำ
ว่าต้องเฝ้าระวังระดับน้ำตาลอย่างใกล้ชิด

สาหร่ายเคล์ป ยังมีฤทธิ์ต่อต้านการแข็งตัวของเลือดด้วย  ดังนั้นถ้าคุณรับประทายาเช่น
แอสไพริน  Coumadin  Clopidogrel  ibubrofen  naproxen ให้ระวังเรื่องเลือดออกไม่
หยุดด้วยครับ

และในทางทฤษฎีไอโอดีนจะมีฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของต่อมไทรอยด์  ดังนั้นถ้ามี
การใช้คู่กับสารกระตุ้นอื่นๆ เช่น คาเฟอีน  กัวรานา  เอฟรีดรา อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง
ที่รุนแรงมากขึ้นได้   ไม่มีอะไรที่สามารถรับประกันว่าปลอดภัยครับเกี่ยวกับผู้เขียนบทความ: ปิติ นิยมศิริวนิช  แหล่งข้อมูลที่มากกว่าและเชื่อถือได้ในเรื่อง
วิธีการลดไขมันส่วนเกิน คุณสามารถอ่านและรับบทความใหม่ๆทางemailทุก2สัปดาห์
ได้ที่
http://www.thaifittips.com
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น

เพียงกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้
ชื่อเล่น:
E-Mail:
คุณจะได้รับ
  • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
  • คอร์สลดน้ำหนักส่วนเกิน 4 วัน
  • บทความลดไขมันส่วนเกิน 4 บทความทุก 2 สัปดาห์
  • ทิปสุขภาพประจำวัน เป็นระยะเวลา 7 วัน
  • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน

ตรงถึงหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ
 ฟรี