ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007 by Thaifittips - All Rights Reserved
สารสกัดจากผลส้มแขก

สารสกัดจากผลส้มแขกถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารเสริมหลากหลายยี่ห้อ
ครับ  

สารสกัดจากผลส้มแขก (Garcinia cambogia) หรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่าสาร เอชซีเอ
(HCA) แท้ที่จริงแล้วก็คือสารเคมีจากธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มีชื่อเต็ม ๆ ว่า สารไฮดร๊อก
ซีซิตริคแอซิด (Hydroxy Citric Acids) ที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน และสามารถสกัดได้จาก

ส่วนของเปลือกผลส้มแขกพันธุ์การซิเนียแคมโบเกีย (Garcinia cambogia)   
ซึ่งผลส้มแขกนี้ในเมืองไทยของเราก็มีการใช้กันอย่างกว้างขวางในทางภาคใต้โดยใช้
สำหรับการปรุงอาหารเนื่องจากให้รสเปรี้ยวจัด และพันธุ์ที่พบว่ามีอยุ่ในประเทศไทย
นั้นเป็นส้มแขกพันธุ์ที่มีชื่อว่า การ์ซิเนีย อะโทรวิริดีส (Garcinia atroviridis) ซึ่งพบ
ว่าเป็นพันธุ์ที่มีสาร เอชซีเอ (HCA) เช่นเดียวกัน แต่มีปริมาณสารดังกล่าวต่ำกว่าพันธุ์
การ์ซิเนียแคมโบเกีย (Garcinia cambigia)  

สิ่งที่ผู้ผลิตอาหารเสริมบอกกับคุณ

ตามทฤษฎี เราคาดหวังว่า สาร  HCA หรือสารสกัดจากผลส้มแขกนั้นจะยับยั้งเอนไซม์
ที่เร่งการสะสมไขมัน ที่มีหน้าที่เปลี่ยนกลูโคสให้กลายเป็นไขมันสะสมครับ  เอนไซม์
นี้มีชื่อว่าATP Citrate Lyase  

สิ่งที่ผู้ผลิตอาหารเสริมไม่ได้บอกให้คุณรู้

จากการศึกษาเบื้องต้น สารสกัดจากผลส้มแขกน่าจะมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักใน
หลอดทดลอง (แน่นอนครับ ไม่ใช่มนุษย์)  ในการลดการสะสมไขมันจาก
คาร์โบไฮเดรต  โดยการยับยั้งเอนไซม์บางชนิด  การศึกษาในสัตว์บอกว่าสารสกัดจาก
ผลส้มแขกช่วยยับยั้งและลดความรู้สึกหิว และช่วยลดน้ำหนัก

มีการศึกษาหนึ่งครับ ที่ทำการทดลองในมนุษย์   
Garcinia cambogia (Hydroxycitric
Acid) as a Potential Antiobesity Agent :A Randomized Controlled Trial
ซึ่งศึกษา
ในทั้งผู้หญิงและผู้ชายจำนวน 135 คน ให้สารสกัดจากผลส้มแขกปริมาณ 1500
มิลลิกรัม เปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับ เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ กลับพบว่าไม่มีความ
แตกต่างในการลดน้ำหนัก

และไม่พบว่า สารสกัดจากผลส้มแขกมีส่วนช่วยลดน้ำหนักในคน

การศึกษาที่เหลือนั้นไม่ได้ทำการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่ได้รับสารสกัด
จากผลส้มแขกกับผู้ที่ไม่ได้รับ  อีกทั้งวิธีการทำการวิจัยนั้น ไม่มีน้ำหนักมากเท่ากับการ
วิจัยที่ผมได้ยกมาให้ในข้างต้นครับ

ดังนั้นสารสกัดจากผลส้มแขกนั้นยังมีข้อมูลที่ขัดแย้งกันอยู่ในเรื่องของการลดน้ำหนัก   

คุณจะเสียเงินไปกับสิ่งที่ยังไม่แน่ ว่าจะได้ผลไปทำไมครับ  การออกกำลังกายเท่านั้น
ครับที่ยืนยันแล้วว่ามีประสิทธิผลในการลดน้ำหนัก

อ้างอิง
1. Garcinia cambogia (Hydroxycitric Acid) as a Potential Antiobesity Agent :A
Randomized Controlled Trial JAMA. 1998;280:1596-1600


เกี่ยวกับผู้เขียนบทความ: ปิติ นิยมศิริวนิช  แหล่งข้อมูลที่มากกว่าและเชื่อถือได้ใน
เรื่องวิธีการลดไขมันส่วนเกิน คุณสามารถอ่านและรับบทความใหม่ๆทางemailทุก2
สัปดาห์ได้ที่
http://www.thaifittips.com
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น

เพียงกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้
ชื่อเล่น:
E-Mail:
คุณจะได้รับ
  • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
  • คอร์สลดน้ำหนักส่วนเกิน 4 วัน
  • บทความลดไขมันส่วนเกิน 4 บทความทุก 2 สัปดาห์
  • ทิปสุขภาพประจำวัน เป็นระยะเวลา 7 วัน
  • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน

ตรงถึงหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ
 ฟรี