ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007 by Thaifittips - All Rights Reserved
กระเจี๊ยบแดง (hibiscus)

กระเจี๊ยบแดงก็เป็นพืชที่ถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารเสริมลดน้ำหนักใน
หลายยี่ห้อครับ กระเจี๊ยบเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงราว 3-6 ศอก ลำต้น และกิ่งก้านมีสี
ม่วงแดง ใบมีหลายแบบ ขอบใบเรียบ บางครั้งมีหยักเว้า 3 หยัก ด้วยกัน ดอกสีชมพู
การปลูก ใช้เมล็ดปลูก  รสและสรรพคุณยาไทย  กลีบรองดอกกลีบเลี้ยงและใบมีรส
เปรี้ยวใช้เป็นยากัดเสมหะ

กลไกการทำงานของกระเจี๊ยบแดงที่คาดว่าช่วยในการลดน้ำหนักคือ กระเจี๊ยบจะไป
ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ย่อยแป้งในทางเดินอาหารและคาดหวังว่าจะ
ทำให้มีการดูดซึมน้อยลง  นั่นคือทฤษฎีครับ แต่หลักฐานในการนำมาใช้ในทาง
ปฎิบัติว่าใช้ได้ผลหรือไม่ยังไม่มีใครพิสูจน์

การยับยั้งเอนไซม์ที่ย่อยแป้งเป็นกลไกธรรมชาติของพืชชนิดนี้ครับในการป้องกัน
แมลงที่เป็นศัตรูพืช

นั่นแหละครับที่บริษัทผู้ผลิตอาหารเสริมบอกกับคุณ  บริษัทมักจะนำสิ่งที่ยังไม่มีการ
พิสูจน์ว่าใช้ได้จริง และหลอกเอาเงินของคุณไปครับ

ผมได้ลองค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลของกระเจี๊ยบแดงหลากหลายสายพันธ์ที่ว่า
ช่วยในการลดน้ำหนักครับ และพบว่ามีเพียงการศึกษาเดียวเท่านั้นที่เกี่ยวข้อง  การ
ศึกษานี้ได้นำเอากระเจี๊ยบมาทั้งหมด 78 สายพันธ์ที่อ้างว่าช่วยในเรื่องของการลด
น้ำหนัก  ผลปรากฎว่าว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอที่จะรับประกันได้ว่าใช้ได้ผล  ยังคงต้อง
รอการศึกษาที่มีขนาดใหญ่ต่อไป  

จนถึงขณะนี้ยังไม่มีงานวิจัยชิ้นใดที่บอกว่าช่วยลดน้ำหนักได้ในมนุษย์เลยนะครับ

โดยทั่วไปแล้วกระเจี๊ยบจัดเป็นยาขับปัสสาวะที่มีฤทธิ์อย่างอ่อนครับ  ซึ่งคาดว่าที่ทำให้
น้ำหนักลดเป็นเพราะการขับน้ำปัสสาวะออกไป

การลดน้ำหนักคุณต้องลดส่วนที่เป็นไขมันครับ จึงจะได้ประโยชน์ต่อสุขภาพ  ไม่ใช่
การสูญเสียน้ำครับ

อ้างอิง
-Plants popularly used for loosing weight purposes in Porto Alegre, South Brazil.J
Ethnopharmacol. 2007 Jan 3;109(1):60-71. Epub 2006 Jul 15.
-Weight-loss drugs and supplements: are there safer alternatives? Med Hypotheses.
2002 Jan;58(1):28-33.
-Plant a-amylase inhibitors and their interaction Structure, function and potential for
crop protection: Eur. J. Biochem. 269, 397±412 (2002)
เกี่ยวกับผู้เขียนบทความ: ปิติ นิยมศิริวนิช  แหล่งข้อมูลที่มากกว่าและเชื่อถือได้ใน
เรื่องวิธีการลดไขมันส่วนเกิน คุณสามารถอ่านและรับบทความใหม่ๆทางemailทุก2
สัปดาห์ได้ที่
http://www.thaifittips.com
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น

เพียงกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้
ชื่อเล่น:
E-Mail:
คุณจะได้รับ
  • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
  • คอร์สลดน้ำหนักส่วนเกิน 4 วัน
  • บทความลดไขมันส่วนเกิน 4 บทความทุก 2 สัปดาห์
  • ทิปสุขภาพประจำวัน เป็นระยะเวลา 7 วัน
  • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน

ตรงถึงหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ
 ฟรี