ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
 และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007 by Thaifittips - All Rights Reserved
ชาเขียว

ชาเขียวมีสาร Polyphenol (flavonols หรือ Catechins) ซึ่งพบอยู่ถึง 30-40% อยู่ในใบชา
เขียวและ EGEG ( ย่อมาจาก epigallocatechin gallate ) ครับ  ซึ่ง Polyphenol ช่วยใน
การต้านอนุมูลอิสระ ต้านมะเร็ง ลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจ  

นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าชาเขียวนั้นสามารถช่วยลดน้ำหนักโดยการเร่งการเผาผลาญ
และสร้างพลังงานความร้อน

ซึ่ง Catechins และ คาเฟอีน จะทำงานโดยอาศัยกลไกการยับยั้งเอนไซม์ Catechol-O-
methyltransferase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่มีหน้าที่กำจัดนอร์อะดรีนาลีน  ทำให้มีสารประเภท
อะดรีนาลีนตกค้างอยู่ในร่างกาย และสารประเภทอะดรีนาลีนจัดเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้น
การทำงานในระบบต่างๆ ทำให้หัวใจบีบตัวเร็ว  ใจสั่น รวมไปถึงการเร่งการเผาผลาญ
ไขมันด้วยครับ

สรุปง่ายๆครับ ชาเขียวมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัตินั่นเองครับ

แล้วมีการศึกษาใดสนับสนุนบ้าง

มีการศึกษาหนึ่ง ทำในประเทศไทยครับ เป็นการศึกษานำคนอ้วน 60 คนที่มีดัชนีมวล
กายมากกว่า 25   โดยให้รับประทานอาหาร 3 มื้อและจำกัดแคลอรี่ที่ 2000กิโล
แคลอรี่ต่อวัน เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่ได้รับชาเขียวลดน้ำหนักได้มาก
กว่า 3 กิโลกรัมครับ เนื่องมาจากการเพิ่มการเผาผลาญไขมัน  

และในการทดลองเดียวกันนี้ยังได้วัดปริมาณของ VMA ซึ่งเป็นการวัดปริมาณของ
อะดรีนาลีนในทางอ้อม พบว่าในกลุ่มที่ได้รับชาเขียวมีปริมาณของ VMA สูงกว่า นั่น
เป็นการบ่งบอกว่าร่างกายของผู้ที่รับประทานชาเขียวมีระดับของอะดรีนาลีนในระดับ
ที่สูงกว่า  ทำให้มีอาการใจสั่น นอนไม่หลับ

นั่นสรุปว่าชาเขียวช่วยในการลดน้ำหนัก แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องแลกมาด้วยผลข้างเคียง
ครับ  เพราะชาเขียว ก็เป็นสารกระตุ้นอย่างหนึ่ง

มีการศึกษาหนึ่งครับได้นำคนอ้วนระหว่างอายุ 18-60 ปี ที่มีดัชนีมวลกายระหว่าง 25-
35 ปี 104 คน มาควบคุมอาหาร เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ แล้วแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  แบ่ง
เป็นกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากชาเขียว และกลุ่มที่ไม่ได้รับ  ไม่พบความแตกต่าง  

จากรายงานนี้แสดงให้เห็นว่าชาเขียวไม่ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักได้อย่าง
ถาวรครับ

ภาวะแทรกซ้อนจากชาเขียวที่สำคัญ  กรณีรายงานผู้ป่วยตับอักเสบจากการรับประทาน
ชาเขียวเป็นอาหารเสริม ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

เคยมีรายงานกรณีผู้ป่วย ที่เกิดภาวะตับอักเสบภายหลังจากที่รับประทานอาหารเสริมที่
มีชาเขียวเป็นส่วนประกอบ ไม่ต่ำกว่า 10 รายงานในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมา   มี 1 รายที่เกิด
ความรุนแรงมีมากจนต้องทำการเปลี่ยนตับ  

ผมขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาเรื่องชาเขียวทำให้ตับอักเสบแค่ 3 รายนะครับ

กรณีศึกษา 1 หญิงอายุ 37 ปี มาด้วยปวดท้อง ตัวเหลือง  ใช้อาหารเสริมลดน้ำหนักเป็น
ระยะเวลา 4 เดือน   

เจาะเลือดพบว่ามีการทำลายของตับ  และตรวจหาสาเหตุอื่นๆ เช่นไวรัสตับอักเสบ  
ตรวจหาโรคทางภูมิคุ้มกันที่มีการทำลายตับ ไม่พบสาเหตุ

ตรวจอื่นๆ ไม่พบนิ่ว  

หลังนอนโรงพยาบาลวันที่ 13 อาการดีขึ้น แพทย์จึงให้กลับบ้าน

1 ปีต่อมามาอีก มาด้วยปวดท้อง ตัวเหลือง  คลื่นไส้อาเจียน  เหมือนเดิมครับ
เจาะเลือดพบว่ามีการทำลายของตับ  และตรวจหาสาเหตุอื่นๆไม่พบ

วันที่ 8 อาการดีขึ้นแพทย์บอกให้เลิกอาหารเสริมลดน้ำหนัก   

6 เดือนต่อมาปกติดี เจาะเลือดไม่พบว่ามีการทำลายของตับอีก

จากรายงานนี้พบว่ามีส่วนประกอบอาหารเสริมลดน้ำหนักยี่ห้อนี้มีส่วนประกอบหลัก
คือ
ชาเขียวสกัด แคลเซียม  โครเมียม สารสกัดจาก แมกโนเลีย beta-sitosterol สารสกัด
จากใบบานาบา  epimedium extract วานาเดียม

เป็นไปได้ครับว่าอาจไม่ได้เกิดจากชาเขียว หรืออาจเกิดจากส่วนประกอบอื่นๆก็ได้  แต่
ส่วนประกอบที่เหลือก็ไม่เคยมีรายงานทำให้เกิดตับอักเสบ  มีแต่รายงานว่าชาเขียว
ทำให้เกิดตับอักเสบเรื่อยๆครับ

กรณีศึกษา 2  เป็นผู้ชายอายุ 30 ปี มีประวัติรับประทานอาหารเสริมลดน้ำหนักที่มี
ส่วนประกอบหลักคือชาเขียว มาด้วยอ่อนเพลีย ตัวเหลืองตาเหลือง

ตรวจเลือดพบว่ามีการทำลายของตับ และตรวจหาสาเหตุอื่นๆเช่น ไวรัสตับอักเสบ

ตรวจหาโรคภูมิคุ้มกันที่มีการทำลายตับไม่พบสาเหตุ
และได้ทำการส่องกล้องเข้าไปตรวจทางท่อน้ำดี  ปกติ

หลังนอนโรงพยาบาล 5 สัปดาห์ อาการดีขึ้นครับ

อาหารเสริมยี่ห้อนี้มีส่วนประกอบของ
ชาเขียว โครเมียม โพแตสเซียม  สารสกัดจาดผล
ส้มแขก สารสกัดจาก Gymnema sylvestre  glucomannan alpha-lipoic acid สารสกัด
จากเปลือก Willow bark  L-carnitine คาเฟอีน   กัวรานา gelatin silica cellulose

กรณีศึกษา 3 ผู้หญิง 44 ปี แข็งแรงดีมาโดยตลอดมาด้วยตับวาย เจาะเลือดพบมีการ
ทำลายตับอย่างรุนแรง รายนี้อ้วนครับ และเข้าโปรแกรมลดน้ำหนัก ได้รับอาหารเสริม
ที่มีส่วนประกอบของชาเขียว 720 มิลลิกรัมต่อวัน

เจาะเลือดหาสาเหตุอื่นๆ เช่นไวรัสตับอักเสบไม่พบ เจาะเลือดหาระบบภูมิคุ้มกันที่มี
การทำลายตับไม่พบ  อัลตราซาวน์ปกติ  ได้ทำการเจาะนำชิ้นเนื้อตับไปตรวจเพื่อหา
สาเหตุ พบว่ามีการทำลายเซลล์ตับครับ

ท้ายที่สุดผู้ป่วยรายนี้ต้องทำการผ่าตัดเปลี่ยนตับ

อาหารเสริมยี่ห้อนี้มีส่วนประกอบคือ
ชาเขียวเป็นหลักครับ  แต่ก็มีส่วนประกอบอื่นๆ
เช่น วิตามิน E  ,Wheat germ oil , น้ำมันถั่วเหลือง ,  Beeswax , กลีเซอรอล , เจลาติน ,
กลีเซอรีน

ข้อคิดเห็น: เป็นไปได้ครับว่าอาจมีส่วนประกอบของอาหารเสริมลดน้ำหนักอย่างอื่นที่
ทำให้เกิดตับอักเสบ เพราะอาหารเสริมแต่ละยี่ห้อมักมีส่วนประกอบมากกว่า 1 อย่าง  
แต่จากการได้ดูส่วนประกอบรายตัว ตัวอื่นไม่เคยมีรายงานว่าทำให้เกิดตับอักเสบ
ยกเว้นชาเขียว ที่มีรายงานว่าทำให้เกิดตับอักเสบเรื่อยๆครับ

แต่อย่างไรก็ตามหลักฐาน ณ ขณะนี้ยังเป็นเพียงแค่กรณีศึกษา    ขณะนี้ยังไม่ทราบ
กลไกที่ทำให้เกิดตับอักเสบ  ไม่ทราบว่าตัว polyphenol  catechins หรือ EGEG  หรือ
สารอื่นๆ หรือสิ่งปนเปื้อนในกระบวนการผลิตชาเขียวที่ทำให้เกิดตับอักเสบครับ

ให้สังเกตนะครับ ว่าคนที่เกิดตับอักเสบจากชาเขียว มักเป็นผู้ที่ได้รับจากอาหารเสริม
สกัด ซึ่งมีความเข้มข้นที่สูงมาก  การดื่มอย่างปกติอาจไม่ก่อให้เกิดตับอักเสบครับ

ความเชื่อเดิมๆที่ว่าชาเขียวนั้นปลอดภัยอาจไม่ถูกต้องเสียทีเดียว เพราะชาเขียวมีฤทธิ์
กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางอัตโนมัติ และมีกรณีรายงานว่าสามารถทำให้เกิดตับ
อักเสบและตับวายได้ ถ้าใช้ในปริมาณที่มาก จึงแนะนำให้ใช้ด้วยความระมัดระวัง
เพราะชาเขียวที่ทำออกมาในรูปของอาหารเสริม อาจไม่ปลอดภัย

ชาเขียวห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ครับ และชาเขียวที่ขายอยู่ในท้องตลาดจะมีน้ำตาลอยู่
มากครับ ซึ่งทำให้อ้วนได้มากกว่า

อ้างอิง
1.-Green tea extract thermogenesis-induced weight loss by epigallocatechin gallate inhibition of
catechol-O-methyltransferase.J Med Food. 2006 Winter;9(4):451-8. Review.

2.-I tried a new weight-loss supplement that contains green tea extract. About an hour after I took the
pill, my heart was pounding and seemed to be racing. Could this be from the green tea or something
else in the pills?Mayo Clin Health Lett. 2007 Mar;25(3):8. No abstract available. PMID: 17402157
[PubMed - indexed for MEDLINE]

3.-The effects of epigallocatechin-3-gallate on thermogenesis and fat oxidation in obese men: a pilot
study.J Am Coll Nutr. 2007 Aug;26(4):389S-395S. PMID: 17906192 [PubMed - indexed for
MEDLINE]

4.-Obes Res. 2005 Jul;13(7):1195-204.  Body weight loss and weight maintenance in relation to
habitual caffeine intake and green tea supplementation.

5.-Physiol Behav. 2007 Oct 18 .Effectiveness of green tea on weight reduction in obese Thais: A
randomized, controlled trial.

6.-Acute Liver Failure Induced by Green Tea Extracts: Case Report and Review of the Literature :
LIVER TRANSPLANTATION 12:1892-1895, 2006

7.-Stevens T, Qadri A, Zein NN. Two patients with acute liver injury associated with use of the herbal
weight-loss supplement Hydroxycut. Ann Intern Med. 2005; 142:477-8. [PMID: 15767636]

8.-Hepatotoxicity Associated with Supplements Chinese Green Tea (Camellia sinensis) 3 January 2006
Annals of Internal Medicine Volume 144
Common dietary supplements for weight loss.Am Fam Physician. 2004 Nov 1;70(9):1731-8. Review.
PMID: 15554492 [PubMed - indexed for MEDLINE]

9.-Thiolet C, Mennecier D, Bredin C, Moulin O, Rimlinger H, Nizou C, et al. [Acute cytolysis induced
by Chinese tea] [Letter]. Gastroenterol Clin Biol. 2002;26:939-40.[PMID: 12434106]

10.-Vial T, Bernard G, Lewden B, Dumortier J, Descotes J. [Acute hepatitis due to Exolise, a Camellia
sinensis–derived drug] [Letter]. Gastroenterol Clin Biol. 2003;27: 1166-7. [PMID: 14770123]

11.-Green tea extracts and acute liver failure: the need for caution in their use and diagnostic
assessment.Liver Transpl. 2007 Jul;13(7):1067. PMID: 17600357

12.-Fulminant hepatitis during self-medication with hydroalcoholic extract of green tea. Eur J
Gastroenterol Hepatol. 2005 Oct;17(10):1135-7. PMID: 16148563  
เกี่ยวกับผู้เขียนบทความ: ปิติ นิยมศิริวนิช  แหล่งข้อมูลที่มากกว่าและเชื่อถือได้ใน
เรื่องวิธีการลดไขมันส่วนเกิน คุณสามารถอ่านและรับบทความใหม่ๆทางemailทุก2
สัปดาห์ได้ที่
http://www.thaifittips.com
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น

เพียงกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้
ชื่อเล่น:
E-Mail:
คุณจะได้รับ
  • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
  • คอร์สลดน้ำหนักส่วนเกิน 4 วัน
  • บทความลดไขมันส่วนเกิน 4 บทความทุก 2 สัปดาห์
  • ทิปสุขภาพประจำวัน เป็นระยะเวลา 7 วัน
  • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน

ตรงถึงหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ
 ฟรี