ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
  และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007 by Thaifittips - All Rights Reserved
ไพรูเวท (pyruvate)

ไพรูเวท (pyruvate) คืออะไร

ไพรูเวทเป็นน้ำตาลชนิดหนึ่งครับ  แต่เป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอน 3 อะตอม  โดยปกติแล้ว
แป้ง น้ำตาลทราย น้ำตาลผลไม้ และน้ำตาลนมจะถูกย่อยในทางเดินอาหารให้กลาย
เป็นกลูโคสในกระแสเลือด ซึ่งเป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอน 6 อะตอมครับ  

ในกระบวนการสลายน้ำตาลเพื่อให้ได้พลังงานภายในเซลล์จะมีขั้นตอนหนึ่งที่จะ
เปลี่ยนน้ำตาลกลูโคส เป็นไพรูเวต ก่อนที่จะนำไปใช้สลายเป็นพลังงานต่อไป

สรุปว่าร่างกายของเราสร้างไพรูเวตได้เองจากน้ำตาลนะครับ  ซึ่งเป็นกลไกที่ปกติอยู่
แล้ว   

สิ่งที่บริษัทผู้ผลิตอาหารเสริมมักกล่าวอ้าง

การที่บริษัทอาหารเสริมใช้ไพรูเวทเพื่อคาดหวังที่จะช่วยให้ได้พลังงานที่มากขึ้นโดย
ไม่เสี่ยงที่จะร่างกายนำไปเปลี่ยนเป็นไขมันเหมือนน้ำตาล  แต่ถามว่าในทาง
ปฎิบัติสามารถใช้ได้จริงหรือ

บริษัทอาหารเสริมมักอ้างผลการทดลองว่าไพรูเวตช่วยลดการสะสมไขมันและลด
น้ำหนักได้  แต่ผมว่าอ้างแบบนั้นผิดครับ

เพราะการทดลองที่ผ่านๆมา เป็นการทดลองด้วยการนำไพรูเวตไปแทนที่กลูโคส  แล้ว
เปรียบเทียบกันระหว่างได้รับไพรูเวท  กับได้รับเป็นกลูโคส ด้วยแคลอรี่ที่เท่ากัน

แต่ในทางปฎิบัติ คุณนำพลังงานจากไพรูเวทจากอาหารเสริม  ไป
บวกเพิ่มกับอาหารที่
คุณรับประทานอยู่   จึง
ไม่ใช่การแทนที่ครับ

ในทางปฎิบัติคุณแทนที่ไม่ได้ครับ เพราะบริษัทอาหารเสริมไม่เคยบอกปริมาณใน
ส่วนประกอบแต่ละอย่างว่ามีปริมาณเท่าไหร่   ถ้าคุณไม่ทราบปริมาณ คุณก็ไม่ทราบ
หรอกครับว่าคุณต้องลดแป้งหรือข้าวลงไปเท่าไหร่

ผมยกตัวอย่างให้ดูครับ มีการทดลองที่นำผู้หญิงอ้วนมา 13 คน ควบคุมอาหารเป็น
ระยะเวลา 21 วัน  กลุ่มหนึ่งได้รับเป็นไพรูเวต 20% ของแคลอรี่ที่ไดรับ  อีกกลุ่มได้รับ
เป็นกลูโคส ที่แคลอรี่เท่ากัน  ผลปรากฎว่ากลุ่มที่ได้รับเป็นไพรูเวตไขมันสะสมน้อย
กว่าและลดน้ำหนักได้มากกว่า

มีการทดลองครับ ในผู้หญิงอ้วน 17 ราย โดยการให้ลดน้ำหนักโดยการควบคุม
แคลอรี่ลงเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์  หลังจากนั้นให้อาหารที่มีแคลอรี่สูงกว่าที่ร่างกาย
ต้องการประมาณ 1.5 เท่าเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์  โดยคำนวณแคลอรี่ที่ส่วนเกินเป็น
กลูโคสและไพรูเวทด้วยปริมาณแคลอรี่ที่เท่าๆกัน  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มได้รับกลูโคส
และกลุ่มได้รับไพรูเวท ผลปรากฎว่ากลุ่มที่ได้รับไพรูเวทจะมีการสะสมไขมันน้อยกว่า

การทดลองทั้งสองอย่างนี้นี้บอกว่าถ้าเราแทนที่ด้วยแคลอรี่ส่วนเกินจากกลูโคสเป็น
ไพรูเวทจะช่วยป้องกันในเรื่องของน้ำหนักที่เกินได้   บริษัทอาหารเสริมมักอ้างผลการ
ทดลองแบบนั้น

แต่ในทางปฎิบัติ เรารับประทานอาหารเหมือนเดิม ได้รับน้ำตาลเท่าเดิม และก็ไม่ได้
เปลี่ยนรูปแบบของอาหารที่เรารับประทาน   แถมได้รับแคลอรี่จากไพรูเวทที่อยู่ในรูป
ของอาหารเสริมเพิ่มเติมเข้าไปอีก

ทั้งที่จุดประสงค์ของการทดลองนี้คือให้เราเปลี่ยนแคลอรี่ที่ได้รับจากกลูโคสเป็นไพรู
เวทครับ  ไม่ใช่ให้แคลอรี่จากไพรูเวทเพิ่มเติมเข้าไป ซึ่งไม่สมเหตุสมผลกับการที่
บริษัทอาหารเสริมเอาไปอ้างแบบนั้น

อีกการทดลองหนึ่งคล้ายๆกับการทดลองที่ผ่านมาบอกว่า โดยการนำคน 34 คน แบ่ง
เป็น 2 กลุ่ม มาให้แคลอรี่เพิ่มเติม กลุ่มหนึ่งได้รับไพรูเวท 24 กรัม อีกกลุ่มหนึ่งได้รับ
เป็นกลูโคส 35 กรัม (แคลอรี่เท่ากัน)เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ผลปรากฎว่ากลุ่มที่ได้รับ
เป็นไพรูเวทสามารถลดไขมันได้มากกว่า และมีระดับไขมันในเลือดต่ำกว่า

คล้ายๆการทดลองที่แล้วครับ  ถ้าจะเปรียบเทียบว่าไพรูเวทมีประสิทธิภาพในการลด
น้ำหนักต้องเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่ได้รับไพรูเวท เปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับไพรูเวท
และไม่ได้รับน้ำตาลด้วยครับ  

ไม่ใช่เปรียบเทียบระหว่างผู้ที่ได้รับไพรูเวท กับผู้ที่ได้รับน้ำตาลแทน

นั่นเป็นเพราะว่า
เวลาที่คุณรับประทานอาหารเสริม คุณได้รับไพรูเวทเพิ่มเติมเข้าไป ซึ่ง
เป็นการเพิ่มแคลอรี่   
ไม่ใช่การแทนที่แคลอรี่ที่คุณรับประทานด้วยไพรูเวทเหมือนการ
ทดลองครับ  

คุณยังรับประทานข้าวกับแป้งที่อยู่เหมือนเดิมนะครับ  

แล้วในทางปฎิบัติ คุณไม่ทราบหรอกครับว่าบริษัทอาหารเสริมใส่ไพรูเวทเข้าไปใน
ผลิตภัณฑ์เท่าไหร่ เพราะเขาไม่บอกปริมาณ เมื่อไม่บอกปริมาณแล้วคุณจะทราบได้
อย่างไรว่าต้องลดอาหารที่คุณรับประทานลงไปเท่าไหร่ครับ

อ้างอิง

1-Int J Obes Relat Metab Disord. 1996 Oct;20(10):925-30. Inhibition of regain in body weight and fat
with addition of 3-carbon compounds to the diet with hyperenergetic refeeding after weight reduction.

2-Am J Clin Nutr. 1994 Feb;59(2):423-7. Pyruvate supplementation of a low-cholesterol, low-fat diet:
effects on plasma lipid concentrations and body composition in hyperlipidemic patients.

3-Am J Clin Nutr. 1992 Oct;56(4):630-5.Body composition, energy utilization, and nitrogen
metabolism with a 4.25-MJ/d low-energy diet supplemented with pyruvate.

เกี่ยวกับผู้เขียนบทความ: ปิติ นิยมศิริวนิช  แหล่งข้อมูลที่มากกว่าและเชื่อถือได้ใน
เรื่องวิธีการลดไขมันส่วนเกิน คุณสามารถอ่านและรับบทความใหม่ๆทางemailทุก2
สัปดาห์ได้ที่
http://www.thaifittips.com
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น

เพียงกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้
ชื่อเล่น:
E-Mail:
คุณจะได้รับ
  • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
  • คอร์สลดน้ำหนักส่วนเกิน 4 วัน
  • บทความลดไขมันส่วนเกิน 4 บทความทุก 2 สัปดาห์
  • ทิปสุขภาพประจำวัน เป็นระยะเวลา 7 วัน
  • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน

ตรงถึงหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ
 ฟรี