ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007 by Thaifittips - All Rights Reserved
L-Tyrosine  , L-Phenylalanine

Tyrosine เป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งครับ  ที่ร่างกายนำไปใช้ในการสร้างฮอร์โมนชนิดหนึ่ง
ครับ  นั่นคือ Epinephrine และ Norepinephrine (อะดรีนาลีน) และ ฮอร์โมนไทรอยด์ครับ

นอกจากนี้ Tyrosine นั้นยังเป็นสารตั้งต้นของการสร้าง CCK (Cholecystokinin) ซึ่งผล
ของ CCK ผมได้อธิบายไว้ในอ้วนศาสตร์อย่างละเอียดครับว่า   เมื่อคุณรับประทานอาหาร
ประเภทไขมัน ลำไส้เล็กจะหลั่งสาร CCK ออกมา เพื่อชะลอไม่ให้อาหารจากกระเพาะ
อาหารผ่านเข้าสู่ลำไส้เล็กเร็วเกินไป  นอกจากนี้ CCK ยังช่วยทำให้อิ่มด้วยครับ

ถ้าคุณรับประทานอาหารประเภทโปรตีน คุณก็จะได้รับ Tyrosine เช่นกันครับ  และ
Tyrosine นั้นก็ไม่ใช่กรดอะมิโนจำเป็น  ร่างกายสังเคราะห์เองได้  ซึ่งสังเคราะห์มาจาก
กรดอะมิโน Phenylalanine

สิ่งที่ผู้ผลิตอาหารเสริมบอกกับคุณ

ผู้ผลิตอาหารเสริมมักบอกว่า ถ้าคุณได้รับTyrosine อย่างเพียงพอ จะช่วยในการเร่งการเผา
ผลาญและช่วยให้คุณอิ่ม  จากกลไกที่ผมบอกข้างบน    Tyrosine นั้นช่วยให้ร่างกาย
สามารถสร้างฮอร์โมนเพื่อเร่งการเผาผลาญ ช่วยสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ ช่วยสร้างฮอร์โมน
อะดรีนาลีนเพื่อเร่งการเผาผลาญ

และยังบอกกับคุณครับว่า การได้รับ Tyrosine ที่ไม่เพียงพอ คุณจะลดการเผาผลาญลง

แล้วในโลกแห่งความเป็นจริงกับงานวิจัยล่ะ

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลของกรดอะมิโน Tyrosine ในเรื่องของการช่วยเร่งการเผาผลาญ
ยังมีอยู่ไม่มากครับ   และยังไม่มีหลักฐานจากงานวิจัยที่เป็นชิ้นเป็นอันว่า Tyrosine ช่วย
ให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนที่ช่วยเร่งการเผาผลาญเพิ่มขึ้น  

ไม่พบหลักฐานว่าการที่คุณได้รับ Tyrosine มากขึ้น จะเพิ่มการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ให้
มากขึ้นได้ครับ   แต่ในทางกลับกันถ้าคุณขาด Tyrosine คุณจะสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ไม่
ได้  แต่โอกาสขาดนั้นยากมากๆ เพราะถ้าคุณรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ คุณก็จะไม่
ขาดครับ

แต่ว่ามีการทดลองในสัตว์ว่าให้กรดอะมิโนสายสั้นๆ Tyrosine-Tyrosine (ซึ่งเป็นกรด
อะมิโน Tyrosine 2 ตัวต่อกัน) นั้นสามารถช่วยลดปริมาณการรับประทานอาหารและลด
ปริมาณการรับประทานอาหารได้ในสัตว์ทดลอง

ซึ่ง Tyrosine-Tyrosine ก็คือ PYY เป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่สร้างจากทางเดินอาหารของเรา
สร้างขึ้นมาภายหลังจากการรับประทานอาหาร  ด้วยเหตุนี้เราจึงรู้สึกอิ่มภายหลังจากที่เรา
รับประทานอาหาร  

ดังนั้น PYY จึงคาดว่าจะนำมาใช้ในการลดน้ำหนักในอนาคต แต่ยังต้องศึกษาวิจัยต่อไป
อีกครับ  

Tyrosine ไม่ใช่ PYY

ข่าวร้ายครับที่ Tyrosine ที่อยู่ในอาหารเสริมนั้นไม่ใช่ PYY  ไม่เคยมีงานวิจัยที่พบว่า L-
Tyrosine ที่อยู่ในอาหารเสริมนั้นช่วยในการลดน้ำหนักได้จริงครับ  ในการได้รับ Tyrosine
หรือ Phenylalanie  คุณเพียงแค่รับประทานโปรตีนที่มีอยู่ในอาหารจริงๆ ก็เพียงพอแล้ว
ครับ


อ้างอิง
-.The role of oxyntomodulin and peptide tyrosine–tyrosine (PYY) in appetite control. Nature Clinical
Practice Endocrinology & Metabolism (2006) 2, 612-620 doi:10.1038/ncpendmet0318  


เกี่ยวกับผู้เขียนบทความ: ปิติ นิยมศิริวนิช  แหล่งข้อมูลที่มากกว่าและเชื่อถือได้ในเรื่อง
วิธีการลดไขมันส่วนเกิน คุณสามารถอ่านและรับบทความใหม่ๆทางemailทุก2สัปดาห์
ได้ที่
http://www.thaifittips.com
เริ่มลดน้ำหนัก และดูแลสุขภาพ
ของคุณเอง เดี๋ยวนี้ !!

เพียงกรอกชื่อเล่น และ email เท่านั้น

เพียงกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้
ชื่อเล่น:
E-Mail:
คุณจะได้รับ
  • โปรแกรมออกกำลังกายจากที่บ้าน
  • คอร์สลดน้ำหนักส่วนเกิน 4 วัน
  • บทความลดไขมันส่วนเกิน 4 บทความทุก 2 สัปดาห์
  • ทิปสุขภาพประจำวัน เป็นระยะเวลา 7 วัน
  • พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีก ทุกๆเดือน

ตรงถึงหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ
 ฟรี