ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน โดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริม
และดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างถาวรและ....ตลอดไป
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ เลขที่: 3101200422035
© 2007 by Thaifittips - All Rights Reserved
WEB MASTER
ต้องการนำ เนื้อหาใน thaifittips.com  ไปไว้ใน Website หรือ Blog ของคุณ

 Thaifittips.com เป็นเวบไซด์ที่มุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและการลดน้ำหนักที่ให้ข้อมูลอย่างถูก
ต้องตามหลักวิชาการและมีการอัพเดทอย่างสม่ำเสมอ
   
  หากท่านต้องการนำเนื้อหาจาก Thaifittips.com ไปใส่ไว้ใน Website หรือ Blog ย่อมสามารถทำได้ครับ  
แต่ต้อง Link กลับมาที่ http://www.thaifittips.com  หากท่านต้องการเนื้อหาเกี่ยวกับการลดน้ำหนักให้ไป
ที่  www.thaifittips.com/article.html  และหากท่านต้องการเนื้อหาที่เกี่ยวกับสุขภาพและโรคให้ไปที่ blog.
thaifittips.com

 แต่มีข้อแม้ว่าห้ามทำการดัดแปลง หรือเปลี่ยนเนื้อหาในบทความใดๆเพราะทุกบทความได้มีการจด
ลิขสิทธิ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้า Thaifittips.com เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

ประโยชน์ของการนำเนื้อหาใน thaifittips.com ไปไว้ใน Website หรือ Blog ของคุณ

 •     เพื่อเพิ่มเนื้อหาสาระใน Website ของคุณ และดึงดูดผู้เยี่ยมชมอย่างสม่ำเสมอ   จากที่ผ่านมา
  Thaifittips.com  มุ่งเน้นการอัพเดทบทความอย่างสม่ำเสมอ   และผลที่ได้รับได้รับการพิสูจน์แล้ว
  ว่า มี Visitor มากขึ้น  600-700 คนต่อวัน ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 4 เดือนเท่านั้น

 •     ผู้เยี่ยมชมเวบไซด์จะมองเวบไซด์ของคุณในฐานะของแหล่งข้อมูลที่ดี  และจะเข้ามาที่เวบไซ
  ด์ของคุณ ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก

แลกลิงค์
 
  Thaifittips.com จะรับแลกลิงค์กับ Website ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการลดน้ำหนัก ที่มีเนื้อหาที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการเท่านั้น  จะไม่รับแลกลิงค์กับเวบไซด์อื่นที่มีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องเด็ดขาด  โดย Thaifittips.
com จะใส่ไว้ในหน้ารวม Link จะไม่ใส่ไว้ในหน้าแรกครับ

ประโยชน์ของการแลกลิงค์

 •    เพื่อเพิ่ม Link Popularity และ Page Rank ในเวบไซด์ของท่าน  ซึ่งจะช่วยให้เวบไซด์ของท่าน
  สามารถถูกค้นได้จาก Search Engine  

โปรแกรมสร้างรายได้กับ Affiliate Program
  
  Thaifittips.com มุ่งเน้นการให้ข้อมูล  ในเวบไซด์จะมีการขาย ebook ที่มีชื่อว่า "อ้วนศาสตร์"  หากท่าน
ต้องการนำสร้างรายได้เสริม เพียงแค่นำ Link ไปวางไว้ใน Website ของท่านครับ

ประโยชน์ของการเป็น Affiliate Thaifittips

สร้างรายได้ให้กับ Webmaster เพียงแค่วาง Link เท่านั้น ซึ่งเป็นการสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างกัน  จาก
4 เดือนที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง  Affiliate Thaifittips ให้ค่าโฆษณาแก่
เจ้าของเวบไซด์มากถึง 45% เพียงแค่นำBanner ไปติดไว้เท่านั้น  

จากระยะ 4 เดือนที่ผ่านมา Thaifittips.com จ่ายค่าโฆษณาไปแล้วมากกว่า 2000 บาท และมียอดขายอย่าง
ต่อเนื่องมาโดยตลอด  

                               คลิ้กที่นี่เพื่อเข้าร่วม Affiliate Thaifittps